Μάρτιος - Απρίλιος 2012

 

ellasΟι σοφοί της εποχής μας μιλάνε για την οριστική καταστροφή της ανθρωπότητας. Την καταστροφή αυτή κανένας δεν μπορεί να την σταματήσει. Οι εκκλήσεις που γίνονται από τους επιστήμονες είναι να προσπαθήσουμε όλοι, ως λαοί και ως άτομα, να επιβραδύνουμε αυτή την καταστροφή.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

 

jc2Ο συνειδητός Χριστιανός που αγαπάει την Ελλάδα, τον Θεό και την Εκκλησία, όχι μόνον αναγνωρίζει τη φτωχή πνευματική κατάσταση της Πατρίδας μας, αλλά και παίρνει την πρωτοβουλία της επιστροφής του στον Κύριο. Χωρίς να κρίνει κανέναν, πολύ περισσότερο αυτούς που υπηρετούν τον Κύριο, “συντρίβεται” καθημερινά μπροστά στον Θεό ζητώντας το έλεός Του και τη συγχώρησή Του.

Σελίδα 69 από 74

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top