Μάιος - Ιούνιος 2021

 

Υπέροχη και θαυμαστή Ζωή

«Τη γαρ χάριτι έστε σεσωσμένοι δια πίστεως. Και τούτο

ουκ εξ υμών, Θεού το δώρον. Ουκ εξ έργων, ίνα μη τις

καυχήσεται» (Εφεσ. 2:8,9)

bibliohswthriamaseinaixarhkaidwrotheou

Η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι υπάρχει τρόπος να αλλάξει ο άνθρωπος, να γίνει ένας καινούργιος άνθρωπος και να ζει μια νέα υπέροχη ζωή.

Όταν ο σύγχρονος, τρομερά κουρασμένος άνθρωπος πιστέψει ότι μπορεί ν’ αλλάζει ριζικά η ζωή του, τότε και μόνον τότε θα γίνει ένα καινούργιο δημιούργημα. Όταν ο Θεάνθρωπος, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, έλθει στη ζωή του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αλλάζει. Η ανανέωση που φέρνει ο Σωτήρας είναι τέλεια και ολοκληρωμένη. Η αναδημιουργία της ζωής του είναι το θαύμα των θαυμάτων. Ο Κύριος που «ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη όντα ως όντα» (Ρωμ. 4:17), είναι ο μόνος που έχει τη δύναμη να ζωντανέψει πνευματικά το σύγχρονο άνθρωπο.

Είπε ο Σωτήρας του ανθρώπου: «Εγώ ήλθα για να έχουν τα πρόβατά μου (οι πιστοί) ζωή, και μάλιστα ζωή περίσσια» (Ιωάν. 10:10). Η ζωή που κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο, χαρούμενο, είναι η ζωή που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Με το Χριστό στη ζωή του αυξάνεται πνευματικά, κάθε μέρα και περισσότερο. Μακριά από το Χριστό, ο σύγχρονος άνθρωπος ζει και θα συνεχίζει να ζει μια ζωή άγχους και κατάθλιψης. Με το Χριστό στη ζωή του, θα ζει κάθε μέρα όλο και περισσότερο μια ζωή ειρήνης, γαλήνης και πνευματικής ηρεμίας.

Όλα αυτά τα υπέροχα και θαυμαστά που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, τα προσφέρει δωρεάν. Όλα γίνονται από αγάπη και με αγάπη.

Ο άνθρωπος σώζεται, ελευθερώνεται, γίνεται ευτυχισμένος και χαρούμενος, γιατί ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον εαυτό Του πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία του. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε: «Τη γαρ χάριτι έστε σεσωσμένοι δια πίστεως. Και τούτο ουκ εξ υμών, Θεού το δώρον. Ουκ εξ έργων, ίνα μη τις καυχήσεται» (Εφεσ. 2:8,9).

Αυτή τη μεγάλη και θαυμαστή αλήθεια, την παρουσιάζουν οι Πατέρες της Εκκλησίας, οι Ιεράρχες μας, οι ιερείς και οι θεολόγοι και την βροντοφωνάζουν τα ορθόδοξα χριστιανικά έντυπα.

Το περιοδικό «Σωτήρ», στις 31 Οκτωβρίου 2004 και στη σελίδα 404, μας λέγει ότι θα σωθούμε όχι με τα δικά μας κατορθώματα, αλλά με τον ανυπέρβλητο πλούτο της χάριτος του Θεού.

Διότι «χάριτί έστε σεσωσμένοι». Με τη θεία χάρη και μόνον μ’ αυτήν μπορούμε να αποκτήσουμε την σωτηρία μας. Η σωτηρία μας δεν προέρχεται από εμάς, «τούτο ουκ εξ υμών, Θεού το δώρον». Είναι δώρο Θεού. Δεν σωζόμαστε από τα δικά μας έργα για να μην έχει κανείς το δικαίωμα να καυχηθεί. Διότι ως άνθρωποι, αλλά κυρίως και ως Χριστιανοί, δημιουργηθήκαμε για να μένουμε ενωμένοι με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στη γη, αλλά κυρίως αιώνια στη βασιλεία Του.

Μόνοι μας, λοιπόν, δεν μπορούμε να φθάσουμε στον ουρανό. Με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Το δρόμο προς τον ουρανό τον άνοιξε ο Χριστός μας, αλλά και τα εφόδια για να τον διέλθουμε πάλι Εκείνος μας τα δίνει. Μας δίνει τη χάρη Του πλούσια. Κάθε φορά που πέφτουμε στην πορεία μας, φορτωμένοι από τα δυσβάστακτα βάρη των αμαρτιών μας, Εκείνος μας δίνει την δυνατότητα με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως να λυτρωνόμαστε από αυτά και να σηκωνόμαστε πάλι όρθιοι!!!

Το μήνυμά μας, λοιπόν, είναι, ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αναγεννηθεί, να σωθεί, να ελευθερωθεί, να γίνει ένας καινούργιος άνθρωπος με μετάνοια και πίστη, δωρεάν, κατά χάριν, χωρίς να κάνει αυτός απολύτως τίποτα, εκτός της μετάνοιας και της πίστης στο Χριστό.

Μιχάλης Κανταρτζής

Χωρίς Τον Χριστό Δεν Θέλω Τίποτα

«Η ζωή χωρίς τον Χριστό, ο θάνατος χωρίς τον Χριστό, η αλήθεια χωρίς τον Χριστό, ο ήλιος χωρίς τον Χριστό και τα σύμπαντα χωρίς Αυτόν, όλα είναι τρομερή ανοησία, ανυπόφορο μαρτύριο, σισύφειο βάσανο, κόλαση…

Και ο Θεός ο ίδιος, αν δεν είναι ο Χριστός, είναι κόλαση. Δεν θέλω, ούτε την αλήθεια χωρίς τον Χριστό, ούτε τη δικαιοσύνη χωρίς τον Χριστό, ούτε τον Θεό χωρίς τον Χριστό. Δεν τα θέλω με κανένα τρόπο. Θα δεχτώ κάθε είδους θάνατο. Ας με θανατώσετε με όποιον τρόπο θέλετε, αλλά χωρίς τον Χριστό δεν θέλω τίποτα. Ούτε τον εαυτό μου, ούτε τον ίδιο Θεό, ούτε τίποτα άλλο ανάμεσά μας. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω».

Μιχάλης Κανταρτζής


Χωρίς Τον Χριστό Δεν Θέλω Τίποτα

«Η ζωή χωρίς τον Χριστό, ο θάνατος χωρίς τον Χριστό, η αλήθεια χωρίς τον Χριστό, ο ήλιος χωρίς τον Χριστό και τα σύμπαντα χωρίς Αυτόν, όλα είναι τρομερή ανοησία, ανυπόφορο μαρτύριο, σισύφειο βάσανο, κόλαση…

Και ο Θεός ο ίδιος, αν δεν είναι ο Χριστός, είναι κόλαση. Δεν θέλω, ούτε την αλήθεια χωρίς τον Χριστό, ούτε τη δικαιοσύνη χωρίς τον Χριστό, ούτε τον Θεό χωρίς τον Χριστό. Δεν τα θέλω με κανένα τρόπο. Θα δεχτώ κάθε είδους θάνατο. Ας με θανατώσετε με όποιον τρόπο θέλετε, αλλά χωρίς τον Χριστό δεν θέλω τίποτα. Ούτε τον εαυτό μου, ούτε τον ίδιο Θεό, ούτε τίποτα άλλο ανάμεσά μας. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω».

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Σελίδα 4 από 4

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top