Πότε ο Κύριος απαντάει στις προσευχές μας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2023

 

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH 

Πότε ο Κύριος απαντάει στις προσευχές μας;

 

proseyxh

 

Καθώς ζούμε στην εποχή που όλα είναι «της στιγμής», όσοι γνωρίζουμε τον Κύριο θα πρέπει να προσέξουμε να μη ζητούμε πάντοτε ο Θεός να απαντάει στις προσευχές μας «στη στιγμή». Βέβαια τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον Κύριο από το να λύσει κάποιο πρόβλημα αμέσως ή να θεραπεύσει κάποιον σε μια στιγμή. Τόσο όμως από την Αγία Γραφή, όσο και από τα θαύματα που κάνει ο Κύριος όλους τους αιώνες σ’ όλον τον κόσμο, βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ο Κύριος θεραπεύει κάποιον ή φροντίζει κάποια ανάγκη σιγά - σιγά.

 

Για να μπορέσει ο Κύριος να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή μας, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας μας και ο Κύριός μας. Δεύτερον θα πρέπει να ζούμε την αγία και καθαρή ζωή Του, μαρτυρώντας πρώτα με τα έργα μας και τη συμπεριφορά μας και μετά με τα λόγια μας. Όταν είμαστε συνειδητοί Χριστιανοί μπροστά στο Θεό, τότε παρά τις ελλείψεις μας και τα ελαττώματά μας και μετά από επίμονη συνεχή προσευχή, ο Κύριος οπωσδήποτε θα φροντίσει τις ανάγκες μας.

 

Όσο και να θέλουμε ο Κύριος να απαντήσει στις ανάγκες μας σε μια «στιγμή», ο Κύριος θα απαντήσει στο δικό Του χρόνο. Σαν σύγχρονοι άνθρωποι που είμαστε, θέλουμε να παίρνουμε από το Θεό «τώρα, πολύ και χωρίς κόπο». Αυτό είναι πρόβλημα δικό μας και όχι του Κυρίου. Ο Κύριος απαντάει στις προσευχές μας τότε, που Αυτός είναι σίγουρος ότι η απάντησή Του θα μας βρει ώριμους και σε θέση να αξιοποιήσουμε σωστά την ανάγκη που χρειαζόμαστε.

 

Μια άμεση απάντηση του Κυρίου μπορεί να μας βρει ανέτοιμους να τη δεχτούμε και να τη χρησιμοποιήσουμε για το καλό μας. Όπως ο καλός πατέρας δεν δίνει τα ξυραφάκια του στο μικρό γιό του που χτυπάει κάτω τα πόδια του και τα ζητάει επίμονα, έτσι ο Θεός δεν μας δίνει αυτό που ζητάμε, όταν γνωρίζει ότι δεν είμαστε σε θέση να το χρησιμοποιήσουμε σωστά.

 

Εκείνο λοιπόν που μένει σε μας είναι να προσευχόμαστε πάρα πολύ. Να φέρνουμε τα αιτήματά μας με πίστη στον Κύριο ζητώντας το θέλημά Του και όχι το θέλημά μας και ο Κύριος θα μας δώσει την απάντηση στον δικό του χρόνο.

 

Μιχάλης Κανταρτζής

 

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top