Η Προσευχή Δραστηριοποιεί Το Άγιο Πνεύμα
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022

 

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH 

Η Προσευχή Δραστηριοποιεί Το Άγιο Πνεύμα

 

proseyxh

 

Μέσα στην Αγία Γραφή, όπου και όταν μιλάει για την πρόοδο στο έργο του Θεού, δύο στοιχεία τονίζονται περισσότερο απ’ όλα, «Το Άγιο Πνεύμα και η προσευχή». Το Άγιο Πνεύμα που έρχεται από το Θεό και η προσευχή που έρχεται από τον πιστό χριστιανό. Ξέρουμε ακόμα από την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος είναι πάντα έτοιμος και πρόθυμος να δώσει όχι μόνο το Άγιο Πνεύμα, αλλά οτιδήποτε ο ευλογημένος πιστός ζητάει στο όνομα του Κυρίου Ιησού.

Αυτό, λοιπόν, που μένει για όσους από μας αγαπούμε τον Κύριο είναι η θερμή προσευχή που θα φέρει στη γη ότι ποθούμε, ζητούμε και χρειαζόμαστε. Η θερμή προσευχή ζωοποιεί και σώζει τον πιστό και τον κόσμο ολόκληρο. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Κυρίου (Λουκ. 21:37, 38) και των μαθητών (Πράξεις 6:4). Ας είμαστε ειλικρινείς καθώς διαβάζουμε για τη ζωή και το έργο των μαθητών του Χριστού και όλων των Αγίων. Αν τους κρίνουμε με τα σύγχρονα στάνταρντ των πολλών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να τους ονομάσουμε «παράλογους». «Παράλογους» γιατί δεν κινούνταν τόσο γρήγορα όσο εμείς κινούμαστε σήμερα. Γιατί «έχαναν πολύ χρόνο στην προσευχή» και όχι στη χριστιανική υπηρεσία. Βλέπουμε όμως ότι χάρη σ’ αυτήν τους την «παραλογία» οι άρρωστοι θεραπεύονταν και οι αμαρτωλοί μετανοούσαν και σώζονταν. Αντίθετα, εμείς θέλουμε να θεραπεύσουμε και να σώσουμε τον κόσμο με σύντομες προσευχές στο Θεό και με ανθρώπινες προσπάθειες.

Η σωτηρία και η πνευματική αύξηση θα έρθει στον κόσμο, όταν αναζωπυρώσουμε την προσευχή και μάλιστα την πολύ προσευχή. Η θερμή και ζωντανή προσευχή των Αγίων Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας ήταν η δύναμη που έκανε τα θαύματα.

Ο Κύριός μας ψάχνει στην εποχή μας να βρει πιστούς που θα αφήσουν «τις σημαντικές και απαραίτητες εργασίες τους» και θα βρουν χρόνο να μιλήσουν με το Θεό. Θέλει να βρει πιστούς που θα καθίσουν στα πόδια του Κυρίου για πολύ χρόνο την ημέρα, ώστε να μοιραστούν μαζί Του τις ανάγκες τους. Έτσι ο Κύριος εργάζεται. Με προσευχή και θερμή παράκληση έρχονται στον κόσμο οι ευλογίες του Θεού, τα θαύματα και οι θείες επεμβάσεις του Αγίου Πνεύματος.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top