Η Υπέροχη Ζωή της Προσευχής
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Η Υπέροχη Ζωή της Προσευχής

Αυτός που έχει γίνει συνειδητός Χριστιανός είναι ένα καινούργιο δημιούργημα (Β’ Κορινθ. 5:17). Συμμετέχει με ζήλο στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Πεινάει και διψάει τον Κύριο. Ο Ιησούς Χριστός είναι η πρώτη του μεγάλη αγάπη. Αυτόν ποθεί και Αυτόν ζητά να βρει, να συζητήσει, να κάνει παρέα μαζί Του, να ακούσει τη φωνή Του να του μιλάει μέσα στα τρίσβαθα της ψυχής του.

Ο Βασιλιάς των Προφητών Δαβίδ, ζητούσε τον Κύριο κάθε στιγμή στη ζωή του. Έτσι διαβάζουμε: «Θεέ, Θεός μου είσ’ εσύ, σ’ αναζητώ απ’ τα χαράματα, διψάει για σένα η ψυχή μου. Η σάρκα μου σ’ αποζητάει σε μια έρημη, στεγνή και άνυδρη γη» (Ψαλμ. 63:1). «Όπως η ελαφίνα αποζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σ’ αποζητάει Θεέ μου! Είν’ η ψυχή μου διψασμένη για τον Θεό, για τον αληθινό Θεό» (Ψαλμ. 42:1,2).

Αυτό που ο Θεός θέλει από εμάς σήμερα, δεν είναι οι εξωτερικές μας εκφράσεις ευσέβειας, αλλά να έχουμε σαν πρώτη μας προτεραιότητα τη στενή, θερμή προσευχή, ώστε να δούμε μια για πάντα με έναν καινούργιο, και μέχρι τώρα άγνωστο, τρόπο τον κόσμο, τον εαυτό μας και πιο πολύ τον ίδιο τον Θεό, να μάθουμε πιο πολλά για Εκείνον. Όλα αυτά θα εκπληρωθούν όταν βρισκόμαστε συχνά σε ζωντανή σχέση, επικοινωνία και συζήτηση μαζί Του. Τότε και μόνον τότε θα μπορέσει ο Κύριος να αποκαλύψει τον εαυτό Του σ’ εμάς και ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για Εκείνον, τον κόσμο και τον εαυτό μας.

Στη σύγχρονη, πολυτάραχη και αγχώδη ζωή, χρειαζόμαστε απαραίτητα τη στενή και ζωντανή σχέση με τον Θεό. Στην προσευχή ελευθερωνόμαστε από τη ρουτίνα της γήινης ζωής και υψωνόμαστε στην ανώτερη σφαίρα της ουράνιας ζωής.

Τον Κύριο, που τόσο πολύ επιθυμεί να έχει καθημερινή ζωντανή σχέση μαζί μας, Τον βγάζουμε από τη ζωή μας, Τον καθιστούμε «αργό». Γι’ αυτό πολλοί «Χριστιανοί» υποφέρουν από άγχος και καταθλίψεις, αντί να ζουν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

Αυτό που γεμίζει κυριολεκτικά τη ζωή του συνειδητού Χριστιανού είναι η Πατερική ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό. Με τη ζωντανή αυτή συνομιλία, ο πιστός μεταφέρεται στην ανώτατη σφαίρα της ζωής. Εκεί ο αγιασμένος και ο πλυμένος, ο καθαρισμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, νιώθει τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει να είσαι γεμάτος με όλα τα νοήματα και τις ομορφιές και της πρόσκαιρης αυτής ζωής και της επουράνιας. Η πιο όμορφη, η πιο υπέροχη και η πιο ευλογημένη ζωή, είναι η ζωή της καθημερινής ζωντανής επικοινωνίας με τον Θεό.

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top