proseyxh agiosΑς ακολουθήσουμε τον ιερό Χρυσόστομο στις σκέψεις του. Η προσευχή είναι λιμάνι στις τρικυμίες της ζωής, άγκυρα στους κλυδωνισμούς της, στήριγμα των κλονιζόμενων, θησαυρός των πτωχών, θεραπεία των ασθενών και πηγή διατηρήσεως της πνευματικής και σωματικής υγείας. Μας απελευθερώνει ταχύτατα από τα κακά και μας μονιμοποιεί στην εκτέλεση του καλού. Αν μας βρει κάποια δοκιμασία, η προσευχή την απομακρύνει εύκολα, αποδιώκει δε κάθε θλιβερό περιστατικό.

Με την προσευχή εξαφανίζεται κάθε λύπη. Είναι αιτία χαράς και μας χαρίζει την ψυχική ηρεμία που μας είναι τόσο απαραίτητη για το κτίσιμο του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος, στις σπουδές και στη ζωή μας. Με την προσευχή και ο πτωχότερος των ανθρώπων γίνεται ο πλουσιότερος από όλους.

Η προσευχή που πηγάζει από τα βάθη της ψυχής, έχει τόσο μεγάλη δύναμη, που κατανίκησε τη δύναμη του πυρός, δάμασε το κτηνώδες των λεόντων, έδωσε τέλος στους πολέμους, έπαυσε μάχες, κατασίγασε τρικυμίες, εξεδίωξε δαίμονες, άνοιξε τις πύλες του ουρανού, έσπασε τα δεσμά του θανάτου, απομάκρυνε ασθένειες, σταμάτησε σεισμούς και εμπόδισε τις επιβουλές των ανθρώπων εναντίον μας.

Εκείνος που προσεύχεται από τα βάθη της ψυχής του και με θερμότητα, καταστέλλει τα πάθη, καταπραΰνει την εξέγερση του θυμού, αποβάλλει το φθόνο, διαλύει την κακή επιθυμία, μαραίνει την αγάπη προς τα εγκόσμια, αποκτά ηρεμία ψυχής και κατά τη διάρκεια της ενθέρμου προσευχής είναι σαν να ζει στον ουρανό.

«Η Δύναμη της Προσευχής» Αθαν. Ι. Δεληκωστοπούλου σελ. 6,7

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top