Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ο άνθρωπος να ζητήσει κάτι από τον Θεό, και να μη μπορεί ή να μη θέλει ο Θεός να τον βοηθήσει. Βλέποντας όμως ο σύγχρονος άνθρωπος τα προβλήματά του να μη λύνονται, ενώ έχει προσευχηθεί γι’ αυτά, αρχίζει να αμφιβάλλει για το ενδιαφέρον του Θεού.

Ο Αδελφόθεος Ιάκωβος στους Χριστιανούς της εποχής του και σε μας λέει: «Ζητάτε (από τον Θεό) και δεν παίρνετε, γιατί ζητάτε για το κακό, για να δαπανήσετε στις ηδονές σας» (Ιάκ. 4:3). Ο Θεός ποτέ δεν δίνει, εάν οάνθρωπος θέλει να Τον εκμεταλλευτεί. Ο Θεός δεν είναι ένας καλός και μεγάλος «αποθηκάριος», που έχει όλα αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος και που είναι υποχρεωμένος να τα δίνει, όποτε ο άνθρωπος του τα ζητάει. Ο Θεός είναι Πρόσωπο που θέλει να κυβερνά τη ζωή μας, να ζει μέσα μας, να μας φωτίζει κι εμείς να ζούμε τη ζωή που Αυτός έχει ορίσει στο Ευαγγέλιό Του. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν πρόκειται να πάρει τίποτε από τον Θεό, αν Τον θυμάται μόνον όταν Τον έχει ανάγκη.

Ο Θεός ξέρει τα προβλήματά μας. Όταν Τον πιστεύουμε ότι είναι ο Σωτήρας και θέλουμε να είναι και ο Κύριος της ζωής μας, όταν είμαστε συνειδητοί Χριστιανοί και ζωντανά μέλη της Εκκλησίας Του, τότε ακούει τις προσευχές μας και κάνει αυτό που είναι για το καλό μας. Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες από τις επεμβάσεις του Θεού:

 • Ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου αισθάνομαι ειρήνη μέσα μου. Ευχαριστώ γι’ αυτό τον Κύριο.
 • Δοξάζουμε τον Κύριο για τις θαυμάσιες επεμβάσεις Του σε όλες τις υποθέσεις μας.
 • Ευχαριστούμε για τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος, όταν ξεφεύγουμε από το δρόμο του Θεού.
 • Ευχαριστούμε για τα καλά και τα άσχημα που μας συμβαίνουν στη ζωή μας.
 • Ο Κύριος μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και την αμαρτία. Τον ευχαριστούμε.
 • Ο Θεός με προστατεύει με θαυμαστό τρόπο. Τον ευχαριστώ.
 • Μετά από επέμβαση στο μάτι μου είμαι καλά. Ευχαριστώ τον Κύριο.
 • Ο Θεός με βοηθάει να αντιμετωπίζω χωρίς γογγυσμούς κάθε δοκιμασία. Τον ευχαριστώ.
 • Ευχαριστώ τον Κύριο που με δέχτηκε με τις αμαρτίες μου και με συγχώρησε.
 • Ο Κύριος παραμερίζει τα εμπόδια και μου ανοίγει τον δρόμο για το έργο Του.
 • Ευχαριστώ τον Κύριο που έκανε το θαύμα Του στην εγχείρηση που έκανα και μου λύνει κάθε πρόβλημα.
 • Δοξάζω τον Θεό που προστάτευσε τον άνδρα μου που έπεσε, αλλά δεν έπαθε τίποτα.
 • Ευχαριστώ τον Κύριο που με βοήθησε να Τον γνωρίσω και να προσεύχομαι.
 • Δόξα στον Θεό που βοήθησε και βρήκε δουλειά η κόρη μου.
 • Ο Κύριος με φωτίζει να μην κάνω σχέδια, αλλά να τα αφήνω όλα σ’ Εκείνον.
 • Ευχαριστώ τον Θεό που, στις δύσκολες μέρες που περνάει η Πατρίδα μας, απλώνει το αγαθό Του χέρι και μας βοηθάει.
 • Παρά τις δυσκολίες, είμαι καλά φέτος στην υγεία μου. Δόξα στον Θεό.
 • Ευχαριστώ τον Θεό για την Εκκλησία μας. Δεν την έχω στερηθεί ποτέ. Πάντα μου δίνει δύναμη να πηγαίνω πρωί – πρωί.
 • Με τη δική Του δύναμη και πρόνοια, βοηθάει την Πατρίδα μας στις δυσκολίες της και βάζει τάξη στην κοινωνία.
 • Ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί όπου πήγα, οι Εκκλησίες ήταν γεμάτες.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top