Προσεύχεσθε χωρίς να αμφιβάλλετε

Ο Θεός ακούει τις προσευχές όλων των ανθρώπων. Το να λέμε ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ορισμένων ανθρώπων, επειδή δεν ανήκουν στο δικό μας θρησκευτικό χώρο, αυτό είναι ενάντια στη φύση του Θεού. Ο ψαλμωδός δοξάζει τον Θεό με τα λόγια: «Ω, ο ακούων προσευχήν, εις σε θέλει έρχεσθαι πάσα σάρξ» (Ψαλμ. 65:2). Ο Θεός θέλει να είναι γνωστό σε όλους ότι ακούει κάθε προσευχή που γίνεται σ’ Αυτόν με πίστη και με καθαρή καρδιά.

Ο αδελφόθεος Ιάκωβος γράφει: «Ό,τι ζητάει (ο άνθρωπος) να το ζητήσει με πίστη και χωρίς αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει, μοιάζει με το κύμα της θάλασσας, που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ κι εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες» (Ιάκ. 1: 6-8).

Νύχτα και μέρα πρέπει να δοξάζουμε τον Κύριο, που ακούει με αγάπη τις προσευχές μας και απαντά δίνοντας λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, ικανοποιώντας υποθέσεις και θεραπεύοντας ασθενείς.

Στην Αδελφότητά μας πιστεύουμε στην προσευχή και την αναγκαιότητα του Θεού να ακούει τις προσευχές μας και να κάνει τα μικρά και μεγάλα θαύματά Του. Πιο κάτω γράφουμε λίγες από τις θείες επεμβάσεις Του στη ζωή μας και στη ζωή αυτών που μας ζητούν να προσευχηθούμε.

Ευχαριστούμε τον Κύριο για την Θεοτόκο, που με την αγνότητα, την απλότητα και την υπακοή της, έγινε παράδειγμα άγιας γυναίκας σε όλες τις γενιές.

 • Ο Κύριος είναι η χαρά μας, η δύναμή μας και το φως της ζωής μας.

 • Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευλογημένη συνάθροιση κάθε Τετάρτη.

 • Με τη δύναμη του Θεού λύθηκε πρόβλημα της κόρης μας σε σχέση με την Τράπεζα.

 • Μετά από δέκα μήνες ανεργίας η κόρη μου πιάνει δουλειά. Ευχαριστώ τον Κύριο.

 • Ο Κύριος με προστάτευσε από θανατηφόρο ατύχημα. Τον ευχαριστώ.

 • Για τον άντρα μου που έκανε εγχείρηση κήλης και είναι καλά, ευχαριστώ τον Κύριο.

 • Ευχαριστώ τον Κύριο που συγχωρεί τις αμαρτίες μας.

 • Μετά από προσευχή ο γιός της φίλης μου βρήκε εργασία.

 • Ο Θεός βοήθησε την κόρη μου και έγραψε καλά στις εξετάσεις.

 • Ευχαριστώ τον Κύριο που μετά από δύο μήνες βρήκα την αστυνομική μου ταυτότητα.

 • Ο Κύριος είναι ζωντανός και αληθινός προστάτης και βοηθός στη ζωή της Χ.

 • Έπεσε η πέτρα από το νεφρό του Μ. και ανακουφίστηκε από τους πόνους.

 • Ευχαριστώ τον Κύριο που έδωσε σωστή λύση στο πρόβλημα της φίλης μου με τον ιδιοκτήτη της.

 • Ευχαριστώ τον Κύριο που μας χαρίζει τα προς «το ζειν» αναγκαία.

 • Ο Κύριος μας χαρίζει ειρήνη σε δύσκολες καταστάσεις. Τον ευχαριστώ.

 • Ο Κύριος να κάνει έλεος και να στείλει θεία φώτιση και αφύπνιση στη χώρα μας.

 • Ο Κύριος είναι η ελπίδα μας και η χαρά μας. Τον ευχαριστώ για τις καθημερινές Του ευλογίες.

 • Ευχαριστώ τον Κύριο για την ειρήνη και ελπίδα που μου δίνει ώστε να ζω κοντά Του.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top