apofasi«Πιστεύσαι γαρ δει τον προσερχόμενον τω Θεώ ότι έστι και τοις εκζητούσιν αυτόν μισθαποδότης γίνεται» (γιατί πρέπει να πιστέψει αυτός που πλησιάζει τον Θεό, ότι – ο Θεός - υπάρχει και ότι γίνεται μισθαποδότης σ’ αυτούς που Τον αναζητούν με θέρμη). (Εβρ. 11,6).

Το πρώτο γνώρισμα που πρέπει να έχει η προσευχή μας είναι η ζωντανή πίστη στον Κύριο. Υπόθεσε ότι Αυτός είναι κοντά σου και μέσα σου και τότε ζήτησε από τον Ιησού Χριστό, στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, οτιδήποτε επιθυμείς, και θα το πάρεις. Ζήτησε αυτό με απλότητα, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, και τότε ο Θεός σου θα γίνει για σένα το παν και αμέσως θα πραγματοποιήσει μεγάλα και θαυμάσια, γιατί το σημείο του Σταυρού πραγματοποιεί μεγάλα (έργα).

Ζήτησε ευλογίες πνευματικές και υλικές, όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά για όλους τους πιστούς, για όλο το σώμα της Εκκλησίας, χωρίς να διαχωρίζεις τον εαυτό σου από τους άλλους πιστούς, αλλά ως μέλος του ενός μεγάλου σώματος της Εκκλησίας του Χριστού, ενωμένος πνευματικά με τα άλλα μέλη και αγαπώντας όλους ως αδερφούς ή χριστιανικά παιδιά σου. Ο ουράνιος Πατέρας θα σε ανταμείψει με ειρήνη και δύναμη.

Αν επιθυμείς να ζητήσεις κάτι από τον Θεό στην προσευχή σου για τον εαυτό σου, πριν προσευχηθείς, προετοίμασε τον εαυτό σου με πίστη στέρεα και ακλόνητη και πάρε όλα σου τα μέτρα κατά της απιστίας και της αμφιβολίας.Γιατί δεν είναι για σένα καλό και ωφέλιμο, αν κατά τη διάρκεια της προσευχής κλονιστεί η πίστη της καρδιάς σου και δεν σταθεί σταθερή. Σε τέτοια περίπτωση, μην περιμένεις να πάρεις από τον Κύριο ό,τι ζήτησες με αμφιβολία, γιατί με αυτόν τον τρόπο πρόσβαλες τον Κύριο, ενώ ο Θεός δεν δίνει τα δώρα Του σε υβριστές

«Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε» (Ματθ. 21,22).Αυτό σημαίνει ότι αν αμφιβάλλεις και είσαι άπιστος, δεν θα πάρεις.

«Εάν έχητε πίστιν και μη διακριθήτε, τω όρει τούτω είπητε, άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν, γενήσεται» (εάν έχετε πίστη και δεν αμφιβάλλετε, θα έχετε τη δύναμη να μετακινείτε βουνά) (Ματθ. 21,21).

«Αιτείτω εν πίστει μηδέν διακρινόμενος, ο γαρ διακρινόμενος έοικε κλύδωνι θαλάσσης ανεμιζομένω και ριπιζομένω» (αλλά ας ζητάει με πίστη χωρίς καθόλου να αμφιβάλλει, γιατί αυτός που αμφιβάλλει μοιάζει με κύμα της θάλασσας που σπρώχνεται από τον άνεμο και παρασύρεται εδώ και εκεί), λέει ο απ. Ιάκωβος, (Ιακ. 1:6).

(«Με ποιον μιλάς ψυχή μου», Αγ. Ιωάν. της Κρονστάνδης, σελ. 37,38,39).

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top