O KYPIOΣ AΠANTA ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

«Ω! ο ακούων προσευχήν. Εις σε θέλει έρχεσθαι πάσα σάρξ» (Ψαλμός 65:2)

proseyxi

Ο Θεός είναι αγάπη και δύναμη μεγάλη και καλή. Κάθε άνθρωπος που ζητά να αλλάξει, ο Κύριος τον μορφώνει ριζικά, τον κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο. «Όποιος είναι εν Χριστώ είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλαιά πέρασαν, όλα έγιναν καινούργια» (Β’ Κορινθ. 5:17). Η αλήθεια αυτή της Αγίας Γραφής ισχύει για κάθε άνθρωπο που ειλικρινά μετανοεί και ζητά τη σωτηρία του.

Ο άνθρωπος, που ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τις ευλογίες της, έχει ζωντανή σχέση με το Θεό. Ο Θεός δεν είναι πια μόνον ο Δημιουργός του, είναι και ο προσωπικός του Σωτήρας και ο Κύριός του. Έτσι, κάθε μέρα μιλάει μαζί Του και μοιράζεται με τον Κύριο τις χαρές του και τα προβλήματά του. Από την άλλη πλευρά, ο καλός Πατέρας τον δέχεται και ακούει τις προσευχές του και με τη σοφία Του, την αγάπη και τη δύναμή Του κάνει θαυμάσια στη ζωή του.

Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο που ακούει προσευχές. Γράφουμε περιληπτικά μερικές από τις απαντήσεις Του:

  Ευχαριστώ τον Κύριο για τα πολλά θαυμαστά που έχει κάνει στη ζωή μου τον τελευταίο καιρό.

  Ευχαριστώ τον Θεό που βελτιώθηκε η υγεία αγαπητού μου προσώπου.

  Η αδελφή μου φεύγει για τον ουρανό. Ήταν μια ευσεβής γυναίκα με ευλογημένη δραστηριότητα. Μου δίνει δύναμη να συνεχίσω να ζω για τον Κύριο.

  Ευχαριστώ τον Θεό για το έλεος, τη συγχώρηση και την αγάπη Του σε μας τους αμαρτωλούς.

  Ο Κύριος προνοεί για μας πριν καν Του το ζητήσουμε. Τον ευχαριστώ.

  Δοξάζω και ευχαριστώ τον Κύριο που είναι ζωντανός στη ζωή μας και μας στηρίζει στις δύσκολες στιγμές.

  Ο Θεός είναι πολύ κοντά μας. Τον ευχαριστώ πολύ.

  Ευχαριστώ τον Κύριο που μέσα στις δυσκολίες μας δίνει δύναμη.

  Ο Κύριος με προστάτευσε που έπεσα και δεν έπαθα τίποτα. Τον ευχαριστώ.

  Ευχαριστώ τον Θεό για τα μικρά και τα μεγάλα γεγονότα που μας φανερώνουν πόσο καλός και θαυμαστός είναι.

  Ευχαριστώ για τα μηνύματα που ακούω από τους τηλεφωνητές. Τα μηνύματα μας στηρίζουν και μας ανακουφίζουν. Είναι μεγάλη παρηγοριά.

  Για τους καινούργιους συνδρομητές της εφημερίδας μας, ευχαριστούμε τον Κύριο.

  Ευχαριστώ τον Θεό για τις ημέρες του Πάσχα και για το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού μας που κηρύχθηκε στις Εκκλησίες.

  Ευχαριστώ που γνώρισα τον Θεό στην Αδελφότητά μας.

  Ο Κύριος μας δίνει δύναμη και ειρήνη. Τον δοξάζω και Τον ευχαριστώ.

  Ευχαριστώ τον Θεό που φέτος την Κυριακή του Θωμά θυμήθηκα την πρώτη φορά που είχα έρθει στην Αδελφότητα και έτσι γνώρισα τον Κύριο.

  Ο Θεός μας δίνει δύναμη και ειρήνη. Τον δοξάζω και τον ευχαριστώ.

  Ευχαριστώ τον Κύριο που είναι μαζί μου και λύνει τα προβλήματά μου.

  Ο Κύριος είναι μαζί μας, μας φωτίζει και μας βοηθάει να Τον ομολογούμε.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top