O KYPIOΣ AΠANTA ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

«Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα τα λάβετε» (Ματθ. 21:22)

proseyxi

Όποιος δεν γνωρίζει τον Χριστό και δεν Τον πιστεύει ως δικό του Σωτήρα και δικό του Κύριο, θα έχει απορίες για το σκοπό που γράφουμε τα οφέλη αυτά. Μπορεί ακόμα και να νομίζει ότι διαφημίζουμε μ’ αυτό τον τρόπο την Αδελφότητά μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι γράφουμε τη στήλη αυτή για τρείς λόγους.

Πρώτον, για να δώσουμε δόξα στον Θεό και μόνο στον Θεό. Στον Θεό που είναι Παντοδύναμος και Πανάγαθος. Στον Θεό της αγάπης που είναι ζωντανός, δυνατός και πρόθυμος να βοηθήσει κάθε άνθρωπο.

Δεύτερο, για να ενθαρρύνουμε κάθε πονεμένο άνθρωπο να στραφεί στον Θεό της αγάπης για βοήθεια, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που ανθρωπίνως φαίνονται αδύνατες.

Τρίτο, για να αυξηθεί η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας στον Θεό, που είναι ο δοτήρας κάθε αγαθού.

Ο Κύριος, λοιπόν, ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος, έδειξε την αγάπη Του και τη δύναμή Του, απαντώντας σε πολλές προσευχές μας. Μερικές από αυτές αναφέρουμε παρακάτω.

 •   Ευχαριστώ τους αδελφούς για τις προσευχές τους. Ο Κύριος αποκατέστησε σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχα.
 •   Ο Κύριος έκανε έλεος σ’ εμένα και μετά από πέντε μήνες ταλαιπωρίας μπορώ και περπατώ. Τον ευχαριστώ.
 •   Ευχαριστώ τον Κύριο που προστάτευσε το σπίτι μας από πυρκαγιά.
 •   Ο Κύριος απαντά στις προσευχές. Ο Γ. βγήκε από την εντατική.
 •   Ευχαριστώ τον Κύριο που είναι ο μοναδικός οδηγός στη ζωή μας, είναι ο Θεός της αγάπης και του ελέους.
 •   Ο Κύριος μας προμήθευσε όλα τα προς το ζην αναγκαία την περασμένη εβδομάδα. Τον ευχαριστώ.
 •   Ευχαριστώ που είμαι καλύτερα και μπορώ να έρχομαι στην Αδελφότητα.
 •   Ευχαριστώ τον Κύριο που έδωσε λύση στο πρόβλημα του σπιτιού.
 •   Πριν από ενάμιση χρόνο οι γιατροί μού είπαν ότι πρέπει να χειρουργηθώ, τώρα όμως λένε ότι δεν χρειάζεται. Δόξα στον Κύριο. Τον ευχαριστώ.
 •   Ευχαριστώ τον Κύριο που με αξίωσε να κοινωνήσω.
 •   Ο Θεός μας ελευθερώνει από δύσκολες καταστάσεις. Τον ευχαριστώ.
 •   Ευχαριστώ τον Κύριο που οι εκκλησίες γεμίζουν από κόσμο.
 •   Ο Κύριος δίνει ελπίδα και παρηγοριά στους ασθενείς. Τον ευχαριστώ.
 •   Ένας άνθρωπος που μας ταλαιπωρούσε στην πολυκατοικία, δόξα στον Θεό, μετακόμισε.
 •   Ευχαριστώ τον Κύριο για την ελπίδα που δίνει στους πικραμένους και παρηγοριά στους αρρώστους.
 •   Το παιδί μου, που είχε σοβαρό πρόβλημα, τώρα είναι πολύ καλά. Ευχαριστώ τον Κύριο.
 •   Ευχαριστώ τον Θεό γιατί με δυνάμωσε να βοηθήσω έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας που είχε ανάγκη.
 •   Ο Κύριος προστάτευσε τον μικρό Κ. από ηλεκτροπληξία. Τον ευχαριστώ.
 •   Είχα ένα μικρό ατύχημα από φωτιά, ο Κύριος όμως με προστάτευσε.
 •   Ο Θεός έκανε έλεος και βελτιώθηκε η υγεία αγαπητού μου προσώπου.
 •   Παρά την πίεσή μου που ανεβοκατεβαίνει, αισθάνομαι καλά. Ευχαριστώ τον Κύριο.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top