O KYPIOΣ AΠANTA ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

«Ο ακούων προσευχήν, εις σε θέλει έρχεσθε πάσα σαρξ»
(Ψαλμ. 65:2)

proseyxi

Κάθε συνειδητός Χριστιανός βλέπει ζωντανά και δυναμικά το Χριστό στη ζωή του. Η αγάπη και η δύναμη του Θεανθρώπου είναι φανερή στην καθημερινή του ζωή. Ο Κύριος την γεμίζει με ειρήνη και χαρά και την φωτίζει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και τί πρέπει να κάνει για το Θεό και το συνάνθρωπό του.

Η χριστιανική ζωή είναι ζωή ταπεινής υπηρεσίας. Ο συνειδητός χριστιανός πονάει το συνάνθρωπό του, του συμπεριφέρεται καλά, τον βοηθάει και προσεύχεται γι’ αυτόν.

Στο «Ανέσπερο Φως», πιστεύουμε στην αγάπη και στο πρακτικό ενδιαφέρον του Θεού για τις ανάγκες κάθε ανθρώπου. Έτσι, μαζί με το κήρυγμα, την δωρεάν διανομή εντύπων, τη βοήθεια με διαφορετικούς τρόπους σε ανθρώπους που δοκιμάζονται, προσευχόμαστε τόσο στην αδελφότητά μας όσο και στα σπίτια μας γι’ αυτούς που μας το ζητούν είτε στην αίθουσα μας, είτε στους τηλεφωνητές μας.

Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό που ακούει και απαντάει όπως και όποτε Αυτός θέλει. Με ευγνωμοσύνη, λοιπόν, στο Θεό γράφουμε πιο κάτω μερικές από τις απαντήσεις στις προσευχές μας:

 • Ο Κύριος λύνει τα προβλήματά μας προτού να το σκεφτούμε. Τον ευχαριστώ.
 • Ευχαριστώ τον Κύριο που προστατεύει την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τους γονείς μου.
 • Έκανα εγχείρηση και πήγε πολύ καλά. Ευχαριστώ τον Θεό.
 • Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη που βρήκαμε από συγγενικά πρόσωπα.
 • Ο Κύριος μας δίνει δύναμη να βαδίζουμε στο δρόμο Του. Τον ευχαριστώ.
 • Ευχαριστώ τον Θεό που με βοηθάει να έρχομαι στην αδελφότητα και να βλέπω τους αδελφούς μου.
 • Ο Κύριος φρόντισε μια δύσκολη κατάσταση στην πολυκατοικία μας. Τον ευχαριστώ.
 • Ευχαριστώ τον Θεό για την ηρεμία που μου δίνει.
 • Ο Κύριος μου απάντησε σε ένα πρόβλημα που είχα εδώ και ένα χρόνο. Τον ευχαριστώ.
 • Ο αδελφός μου, που ήταν άρρωστος, έγινε καλά. Δόξα τω Θεώ.
 • Ο Κύριος με έφερε στο «Ανέσπερο Φως» και με ανακουφίζει. Τον ευχαριστώ.
 • Είχα πολλές δυσκολίες. Ο Κύριος με βοήθησε και τις πέρασα. Τον ευχαριστώ.
 • Ευχαριστώ τον Θεό που δείχνει αγάπη και στοργή σε αγαπητά μου πρόσωπα.
 • Ευχαριστώ για το μεγάλο δώρο του Κυρίου να μας συγχωρεί.
 • Ο Κύριος μας ελευθερώνει από τις αμαρτίες και τα πάθη μας. Τον ευχαριστώ.
 • Ευχαριστώ τον Κύριο που θεράπευσε την ακοή μου την περασμένη εβδομάδα. Δεν άκουα και τώρα ακούω.
 • Ευχαριστώ τον Θεό για τα θαύματα που κάνει στη ζωή μου.
 • Ευχαριστώ τον Κύριο που βοήθησε ένα πρόσωπο που δεν είχε καλές σχέσεις μαζί μου, να αλλάξει και τώρα να έχουμε καλές σχέσεις.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top