O KYPIOΣ AΠANTA ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από την προσευχή, ούτε ισοδύναμο
(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

proseyxi

Ο Θεός είναι αγάπη και δύναμη καλή, υπεράνθρωπη, υπερφυσική και ουράνια. Όσοι Τον αναγνωρίζουμε Κύριό μας και Σωτήρα μας έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες της αγάπης Του και της καλοσύνης Του. Κοντά στον Κύριο βρίσκουμε την ειρήνη της ψυχής μας, την παρηγοριά και τη δύναμη που χρειαζόμαστε να ζήσουμε την όμορφη και δύσκολη χριστιανική ζωή. Ο Κύριος είναι επίσης ο καλός Πατέρας μας που σαν παιδιά του μας φροντίζει, μας προστατεύει και ακούει τις προσευχές μας.

Η χαρά μας, λοιπόν, είναι μεγάλη να προσευχόμαστε όχι μόνο για μας, αλλά για τον κάθε ένα που ζητάει τις προσευχές μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα ασθένειες, εξαρτώνται από την επέμβαση του Θεού και μόνο του Θεού.

Η προσευχή του πιστού ανθρώπου, σύμφωνα με τον Αδελφόθεο Ιάκωβο έχει μεγάλη δύναμη (Ιάκ. 5:6). Έτσι, όπως στην Εκκλησία και στο σπίτι μας, έτσι και στην Αδελφότητά μας, προσευχόμαστε μαζί με όσους μας το ζητούν. Αναφέρουμε επιγραμματικά μερικές από τις απαντήσεις στις προσευχές, προς δόξαν Θεού:

•  Ο Κύριος έφερε στην εργασία μου την ομαλότητα. Τον ευχαριστώ.

•  Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Τον ευχαριστώ.

•  Η συνάδελφός μου που δεν με ήθελε, τώρα με πλησίασε. Τον ευχαριστώ.

•  Ευχαριστώ τον Θεό που με προστάτευσε από ατύχημα.

•  Ευχαριστώ τον Κύριο που μας δίνει δύναμη να μένουμε κοντά Του και να προσευχόμαστε.

•  Ευχαριστώ τον Θεό που βοήθησε στην εγχείρηση χολής την Α.

•  Ευχαριστώ τον Κύριο που, πριν Του ζητήσουμε κάτι, Αυτός μας το δίνει.

•  Ευχαριστώ τον Κύριο για τα τηλεφωνικά μηνύματα που ακούω από την Αδελφότητα.

•  Ο Κύριος ήταν μαζί μου όλη την εβδομάδα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζω. Τον ευχαριστώ.

•  Ευχαριστώ τον Κύριο για όλες τις γιορτές των Αγίων που περάσαμε. Ο Κύριος ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστώ.

•  Ευχαριστώ τον Θεό που στην εγχείρησή μου όλα πήγαν καλά.

•  Ευχαριστώ τον Κύριο για την Εκκλησία μας. Με βοήθησε πολύ που πήγα.

•  Ο Κύριος με βοήθησε και πέρασα μια ευλογημένη εβδομάδα.

•  Ευχαριστώ τον Θεό που ένας αγαπητός μου ιερέας έγινε Αρχιμανδρίτης.

•  Ο Κύριος έδωσε πλήρη θεραπεία στο χέρι μου. Τον ευχαριστώ.

•  Ευχαριστώ τον Κύριο για την αγάπη που μας δείχνει τόσο πλούσια.

•  Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί βοήθησε τον άνδρα μου και είναι καλύτερα.

•  Ευχαριστώ τον Κύριο που με βοήθησε και πήγα στους Αγίους Τόπους. Ήταν μια ευλογημένη εμπειρία.

 

GrigoriosNYSSHS

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top