Το Ευαγγέλιο του Χριστού έφερε πάνω στον πλανήτη μας τη μεγαλύτερη επανάσταση όλων των αιώνων, όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Την επανάσταση της αγάπης και της ειρήνης. Κατάργησε ό,τι χώριζε τους ανθρώπους και, απ’ όπου πέρασε το Ευαγγέλιο, εκεί ένας καινούργιος πολιτισμός γεννήθηκε. Γιατί οι άνθρωποι έγιναν καινούργιοι. Έμαθαν μέσα από το Ευαγγέλιο να αγαπούν, να δίνουν, να θυσιάζονται. Έμαθαν να επικοινωνούν με όλους τους ανθρώπους, «τους εγγύς και τους μακράν», με την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης του Θεού, την οποία όλοι μπορούν να καταλάβουν και τη ζεστασιά της οποίας όλοι μπορούν να νιώσουν.

   Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται αφορούν σε μία από τις επισκέψεις που πραγματοποίησε η Ορθόδοξη Ιεραποστολή μας σε φυλακή με συνεργάτες της, προσφέροντας στους κρατούμενους, μεταξύ των άλλων, ένα καλό γεύμα και εμφιαλωμένο νερό. Πολυτέλειες σπάνιες σε μια φτωχή φυλακή. Επειδή, λοιπόν, η διακονία μας δεν προλαβαίνει να επισκεφθεί όλες τις φυλακές του κόσμου, συνεργάζεται με τα ιεραποστολικά κλιμάκια και το έργο της ασκείται «δι’ άλλης οδού». Είναι αληθινός ο λόγος «η αγάπη αναζητεί πάντα έναν τρόπο για να ασκηθεί. Και τον βρίσκει. Η αδιαφορία μόνο ψάχνει πάντα για μια δικαιολογία, και τη βρίσκει»!!

(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ, Ιαν.- Μάρτιος 2013, σελ. 30)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top