Μάρτιος - Απρίλιος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Προσδοκούμε τη φώτιση του Aγίου Πνεύματος

 

agiopnevma

 

Το Άγιο Πνεύμα εκπροσωπεί την Αγία Τριάδα στη γη και εργάζεται ακούραστα προστατεύοντας, φωτίζοντας, ελέγχοντας τον άνθρωπο και ευλογώντας την Εκκλησία.

Η μεγαλύτερη σύγχρονη ανάγκη του ανθρώπου και της κοινωνίας είναι η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του και των πιστών της Εκκλησίας. Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα με τέτοια δύναμη, ώστε να φέρει στον κόσμο μια πνευματική αφύπνιση (Πράξεις 2: 17-21).

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, απαραίτητα το Άγιο Πνεύμα, γιατί μόνον Αυτός, ο Παντοδύναμος Παράκλητος μπορεί να συγκλονίσει το σύγχρονο έξαλλο δυστυχισμένο και αγχώδη άνθρωπο. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να ελέγξει τον άνθρωπο και να τον κάνει να συντριβεί, να μετανοήσει και να καταλάβει ότι πρέπει να επιστρέψει στον Κύριο. Είναι, λοιπόν, απόλυτα αναγκαίο να έχουμε μια νέα περίοδο, όπου πολλοί θα ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό, θα ζητήσουν τη σωτηρία τους, την ελευθερία τους από δαιμονικές δυνάμεις και πάθη. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα δούμε ο κόσμος αυτός να αλλάζει και τα αγαπητά μας πρόσωπα να γίνονται καινούργιοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Όταν με σοβαρότητα μελετούμε τη ζωή και το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς και των Αγίων του, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτοί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με την αγία ζωή τους και τη δυναμική τους διακονία γέμισαν τον κόσμο με έργα υπερφυσικά.

Ο Κύριός μας άρχισε τη διακονία Του όταν επέστρεφε από τον Ιορδάνη, «πλήρης Πνεύματος Αγίου» (Λουκάς 4:1). Ο Πατέρας Θεός τον έχρισε με το Άγιο Πνεύμα (Λουκάς 4:18) και επιτέλεσε το θαυματουργικό του έργο. Την ίδια εμπειρία είχαν και οι άγιοι Απόστολοι στην Πεντηκοστή. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα γέμισε όλη την προσωπικότητά τους και κήρυξαν με τέτοιο ζήλο, ώστε 3000 άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν μέσα σε μία μέρα (Πράξεις 2:41). Μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησαν τη φήμη ότι αναστάτωσαν όλη την οικουμένη (Πράξεις 17:6).

Η επίδραση του ερχομού του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή είχε απίστευτα ευλογημένα αποτελέσματα. Η δύναμή Του θεράπευε πολλούς ασθενείς, ελευθέρωνε από δαιμονικές καταλήψεις και ανάσταινε ακόμα και νεκρούς (Πράξεις 9:12,40, 12:7, 13:11, 14:3, κλπ). Δεν υπήρχε καμία δύναμη που μπορούσε να σταματήσει την υπερφυσική και θεία δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Άνθρωποι γεμάτοι με πονηρά πνεύματα, πολέμιοι του Θεού, μετανοούσαν και γίνονταν καινούργιοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι (Πράξεις 9: 1-9, 16:16,19).

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, σήμερα από το Άγιο Πνεύμα μια καινούργια Πεντηκοστή, που θα οδηγήσει στα γόνατα της μετάνοιας πρώτα τους πιστούς του Κυρίου και μετά τους κατ’ όνομα Χριστιανούς που βρίσκονται μακριά από το Θεό. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δημιουργήσει έναν Αποστολικό και Πατερικό Χριστιανισμό. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον Χριστό, κάθε άνθρωπο σε μετάνοια και σε συντριβή. Όσοι, λοιπόν, αγαπάμε τον Κύριο, καλούμαστε να στρατευτούμε στην προσευχή και στην εκζήτηση του Αγίου Πνεύματος. Η κραυγή μας πρέπει να είναι μία. «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών».

Μιχάλης Κανταρτζής

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Το Άγιο Πνεύμα Σώζει, Ελευθερώνει Και Θεραπεύει

 

agiopnevma

 

Η καρδιά της διακονίας του Ιησού Χριστού, ήταν τα σημεία και τα θαύματα.

 

Η διακονία του Ιησού Χριστού που περιλάμβανε θαυματουργικά σημεία, βασιζόταν στη σχέση Του με το Άγιο Πνεύμα, την πηγή της θείας δημιουργικότητας. Οι μαθητές, ο πυρήνας της πρώτης Εκκλησίας, ενδυναμώθηκαν για να εργαστούν στο ίδιο έργο που εργάστηκε ο Ιησούς Χριστός. Το αποτέλεσμα ήταν τα σημεία που συναντά κανείς σε όλο το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στα θαύματα αυτά και στην αύξηση της πρώτης Εκκλησίας. Η Εκκλησία αυξανόταν κάθε φορά που κήρυτταν το Ευαγγέλιο, ενώ τα θαύματα επιβεβαίωναν τον λόγο του κηρύγματος. Οι δραστηριότητες της Εκκλησίας έδειχναν τη θεία συμμετοχή στις υπερφυσικές δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος.

 

Οι πιστοί έπαιρναν οδηγία με υπερφυσικούς τρόπους, όπως οράματα, επισκέψεις αγγέλων, προφητείες και άλλες θείες αποκαλύψεις. Όταν υπήρχε η παρουσία δύναμης, σημεία και θαυμαστά συνέβαιναν. Τα σημεία και τα θαύματα συνέβαιναν συχνά σαν μαρτυρία για το έργο των μαθητών και για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ήταν και είναι το σύμβολο της ευσπλαχνίας του Θεού απέναντι στους ανθρώπους.

 

Η μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος, το Άγιο Πνεύμα, έδειχνε την αγάπη Του και τη δύναμή Του με το να σώζει από την αμαρτία πολλούς ανθρώπους, να ελευθερώνει από τα πάθη και να θεραπεύει από όλες τις αρρώστιες. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που έκανε τα θαύματα στην πρώτη Εκκλησία, είναι η ίδια δύναμη σήμερα και πάντοτε. Το Άγιο Πνεύμα θέλει και μπορεί να εργαστεί και στις μέρες μας με την ίδια δύναμη και αγάπη, όταν βέβαια βρεθούν οι πιστοί εκείνοι που θα πιστέψουν σ’ αυτήν την αλήθεια.

Μιχάλης Κανταρτζής

Noέμβριος - Δεκέμβριος 2021

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Το Άγιο Πνεύμα Στη Ζωή Μας

agiopnevma

Η χριστιανική πίστη φανερώνει τη δυναμική παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Έχει ένα ζωντανό Τριαδικό Θεό. Η Αγία Τριάδα είναι «ζωντανή» και έτοιμη να ενεργήσει στη ζωή και για τη ζωή του κάθε συνειδητού Χριστιανού που πιστεύει και αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και Κύριό του. Ο συνειδητός Χριστιανός, όπως τον παρουσιάζει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της Εκκλησίας, τόσο από προσωπική τους πείρα, όσο και από την πείρα άλλων πιστών, πιστεύει ότι ο Θεός είναι ένας ζωντανός και δυναμικός Θεός, που με το Άγιό Του Πνεύμα ενεργεί εδώ και τώρα.

Κάθε, λοιπόν, αναγεννημένος συνειδητός Χριστιανός, θα πρέπει να βλέπει καθημερινά τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Ο συνειδητός Χριστιανός, που κάθε μέρα προσεύχεται, μελετάει τον Λόγο του Θεού, ζει μια αγία ζωή, συμμετέχει στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και κάνει το θέλημα του Θεού, έρχεται πιο κοντά στον Κύριο και ο Κύριος πιο κοντά σ’ αυτόν. Κάθε μέρα όλο και περισσότερο νιώθει και βλέπει τον Κύριο να ενεργεί στη ζωή του και με τη ζωή του να κάνει με το Άγιο Πνεύμα πράγματα μεγάλα και θαυμαστά. Όσο πιο πολύ υπακούει στο Λόγο του Θεού και Τον εμπιστεύεται, τόσο πολύ ο Κύριος ανοίγει τους ουρανούς Του και τον γεμίζει με τα αγαθά και τις ευλογίες που έχει ανάγκη αυτός ο ίδιος, τα αγαπητά του πρόσωπα, αλλά και κάθε άνθρωπος για τον οποίο προσεύχεται.

Ο συνειδητός Χριστιανός πιστεύει ότι ο Κύριος είναι ζωντανός και διαθέσιμος δια του Αγίου Πνεύματος για κάθε άνθρωπο που Τον αναγνωρίζει Σωτήρα και Κύριο του. Στις μέρες μας ο Κύριος θέλει να εργαστεί με το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του Χριστιανού (βλ. Α’ Ιωάν. 4:4).

Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, μας οδηγεί και μας εμπνέει να επιμένουμε στην προσευχή, ζητώντας το Άγιο Πνεύμα να καταλάβει όλη μας τη ζωή. Όλοι μας γνωρίζουμε πως όλες οι ακολουθίες στην Εκκλησία ξεκινούν με την καταπληκτική προσευχή «Βασιλεύ Ουράνιε» που περιλαμβάνει αυτό ακριβώς: «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Ο Κύριος μας μιλάει με το θείο του Λόγο και μας λέει: «Μη διστάζετε να ζητήσετε οτιδήποτε θέλετε, όσο μεγάλο κι αν είναι. Μείνετε πιστοί σε Μένα. Εμπιστευθείτε Με και θα σας δώσω τόσα πολλά και τόσο μεγάλα, που μάτι δεν είδε και αυτί δεν άκουσε και καρδιά ανθρώπου δεν επιθύμησε, θα σας δώσω ό,τι μου ζητήσετε, γιατί σας αγαπώ και θέλω να σας κάνω ευτυχισμένους» (Ιωάν. 15:7,16:24, Α’ Κορινθ. 2:9).

Μιχάλης Κανταρτζής

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Το Άγιο Πνεύμα Στη Ζωή Μας

agiopnevma

Η χριστιανική πίστη φανερώνει τη δυναμική παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Έχει ένα ζωντανό Τριαδικό Θεό, έτοιμο να ενεργήσει στη ζωή και για τη ζωή του κάθε συνειδητού Χριστιανού που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και τον ακολουθεί ως Σωτήρα του και Κύριό του. Ο συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός, όπως τον περιγράφει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της Εκκλησίας, τόσο από την προσωπική τους πείρα, όσο και από την πείρα των αδελφών, πιστεύει ότι ο Θεός είναι ένας ζωντανός δυναμικός Θεός, που με το Άγιο Πνεύμα ενεργεί εδώ και τώρα.

Κάθε, λοιπόν, συνειδητός Χριστιανός, θα πρέπει να βλέπει καθημερινά τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Ο συνειδητός Χριστιανός, κάθε μέρα προσεύχεται και μελετάει τον Λόγο του Θεού, ζει μια αγία ζωή, συμμετέχει στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και κάνει το θέλημα του Θεού. Έτσι, έρχεται πιο κοντά στον Κύριο και ο Κύριος πιο κοντά σ’ αυτόν. Κάθε μέρα όλο και περισσότερο νιώθει και βλέπει τον Κύριο να ενεργεί στη ζωή του και με τη ζωή του να κάνει με το Άγιο Πνεύμα πράγματα μεγάλα και θαυμαστά. Όσο πιο πολύ υπακούει στο Λόγο του Θεού και Τον εμπιστεύεται, τόσο πιο πολύ ο Κύριος ανοίγει τους ουρανούς Του και τον γεμίζει με τα αγαθά και τις ευλογίες που έχει ανάγκη αυτός ο ίδιος, τα αγαπητά του πρόσωπα, αλλά και κάθε άνθρωπος για τον οποίο προσεύχεται.

Ο συνειδητός Χριστιανός πιστεύει ότι ο Κύριος είναι ζωντανός και ενεργεί δια του Αγίου Πνεύματος σε κάθε πιστό Χριστιανό. Στις μέρες μας ο Κύριος θέλει να εργαστεί με το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του Χριστιανού (Α’ Ιωάν. 4:4). Ο αναγεννημένος Χριστιανός δίνει μεγάλη σημασία στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, μας οδηγεί και μας εμπνέει να επιμένουμε στην προσευχή, ζητώντας το Άγιο Πνεύμα να καταλάβει όλη μας τη ζωή. Ο Κύριος μας μιλάει με το θείο του Λόγο και μας λέει: «Μη διστάζετε να ζητήσετε οτιδήποτε θέλετε, όσο μεγάλο κι αν είναι. Μείνετε πιστοί σε Μένα. Εμπιστευθείτε Με και θα σας δώσω τόσα πολλά και τόσο μεγάλα που μάτι δεν είδε και αυτί δεν άκουσε και καρδιά ανθρώπου δεν επιθύμησε. Θα σας δώσω ό,τι μου ζητήσετε, γιατί σας αγαπώ και θέλω να σας κάνω ευτυχισμένους» (Ιωάν. 15:7,16:24, Α’ Κορινθ. 2:9).

Μιχάλης Κανταρτζής

Ιούλιος - Αύγουστος 2021

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Η Χαρισματική Ζωή

agiopnevma

Ο συνειδητός Χριστιανός, με την κυριαρχία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του, απολαμβάνει τις δωρεές Του, τις ενέργειές Του, το βάθος και τον πλούτο μιας νέας ουράνιας εσωτερικής ζωής. Η νέα ζωή που χαρίζει δωρεάν – κατά χάριν – ο Θεός, βασίζεται στο λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού στο σταυρό και είναι μια ζωή Αγίου Πνεύματος. Αυτό ακριβώς βίωσαν και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Στη νέα αυτή ζωή ο άνθρωπος γίνεται ένα καινούργιο δημιούργημα, γιατί το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί, «σκηνώνει» μέσα του, όπως το ακούμε και το λέμε σε κάθε ακολουθία στην Εκκλησία (Βασιλεύ Ουράνιε, …, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν). Η ζωή αυτή, με τις πολλές ευλογίες της, είναι επίσης και μια ζωή χαρισματική. Όπου το Άγιο Πνεύμα πνέει ελεύθερα, εκεί δίνει και τα δώρα Του, τα χαρίσματά Του.

Το Άγιο Πνεύμα που κάνει τον άνθρωπο καινούργιο, δεν είναι μόνον «φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά», είναι επίσης και «Θεός και Θεοποιούν και διαιρούν χαρίσματα». Όλα αυτά τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, δίνοντας σε κάθε πιστό τα χαρίσματα εκείνα που είναι αναγκαία για την Εκκλησία του Χριστού. Τα χαρίσματα αυτά αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη στις επιστολές: προς Ρωμαίους κεφ. 12, Α’ προς Κορινθίους κεφ. 12 και 14 και προς Εφεσίους κεφ. 4.

Ο Μοναχός και Πατέρας της Εκκλησίας Ευθύμιος Ζηγαβηνός, στο έργο του «Πανοπλία Δογματική», τίτλος ΙΓ’ «Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνον από τον Πατέρα», γράφει: «Το Πνεύμα πάντοτε ήταν μαζί με τους πνευματικούς, ενεργεί δε σύμφωνα με την ανάγκη, είτε σε προφητεία, είτε σε θεραπεία, είτε σε άλλα δυναμικά ενεργήματα».

Η Αγία Τριάδα δείχνει τη δύναμή της με τα χαρίσματα που δίνει σε κληρικούς και λαϊκούς, όπως γράφουν και οι Πατέρες της Εκκλησίας Ωριγένης, Ειρηναίος, Ιουστίνος ο Μάρτυς και πολλοί άλλοι. Έτσι, με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος πιστεύουν οι άνθρωποι στον Ιησού Χριστό (ευαγγελισμός) και γίνονται συνειδητοί Χριστιανοί (σαν να φεύγει από το πρόσωπό τους η μαυρίλα των αμαρτιών και φωτίζονται με το φως του Χριστού σε σημείο να λάμπουν και έτσι βλέπουμε τα φωτοστέφανα στις αγιογραφίες). Στη συνέχεια μαθαίνουν τα δόγματα της πίστης (διδασκαλία), αρχίζουν να ακούν τους ποιμένες τους (ιερείς) και να υπακούν στο Θεό, κλπ.

Μακάρι, όλοι μας να λαχταρήσουμε, πρώτα οι ιερείς και παράλληλα και οι λαϊκοί, να ζούμε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως έγινε και στο ξεκίνημα της Εκκλησίας την ημέρα της Πεντηκοστής, και είδαμε τεράστια εξάπλωση της πίστης στο Χριστό παρά τους διωγμούς, όπου η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ήταν ζωντανή και αισθητή στους πιστούς, δίδοντάς τους πλούσια τα χαρίσματα.

Μιχάλης Κανταρτζής

Σελίδα 3 από 4

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top