Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

«Ελθέ και σκήνωσον»

 

agiopnevma

 

Σε μια συζήτηση με φίλο, μου ανέφερε ότι δεν μπορεί ο Χριστιανός να ζητάει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του, γιατί είιναι άνθρωπος αμαρτωλός. Τότε του είπα ότι η προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, «Το Βασιλεύ Ουράνιε», τελειώνει με τα εξής λόγια: «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν». Είιναι λοιπόν αναγκαίο να τονιστεί ότι το Άγιο Πνεύμα πρέπει να το ζητήσουμε να έλθει στη ζωή μας να κατοικήσει μέσα μας και να μας σώσει από την αμαρτία.

 

Η μοναδική δύναμη που υπάρχει στον κόσμο και μπορεί να αλλάζει ριζικά τη ζωή του ανθρώπου και ολόκληρου του κόσμου είναι η δύναμη του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στην Καινή Διαθήκη, στις Πράξεις των Αποστόλων, είναι αμέτρητες οι αναφορές της επέμβασης της Αγίου Πνεύματος στην σωτηρία των ανθρώπων με την θυσία του Ιησού Χριστού και την ανάστασή Του. Όσοι θέλουμε μια ζωή αγία και καθαρή, πρέπει απαραίτητα να ζητάμε με ταπείνωση το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας και να μείνει μέσα μας.

 

Το Άγιο Πνεύμα θέλει να κατακτήσει απόλυτα και ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, όπως κατοίκισε τους πρώτους πιστούς. Αυτός που εξουσιάζεται από το Άγιο Πνεύμα είναι ο συνειδητός Χριστιανός και μέσα στην Εκκλησία γίνεται μέτοχος της πνευματικής και μυστηριακής ζωής.

 

Οι σύγχρονες αντίχριστες, ανήθικες και δαιμονικές πιέσεις δεν αντιμετωπίζονται με μία ρηχή και τυπική χριστιανική ζωή. Δεν επιτρέπεται ο συνειδητός Χριστιανός να ζει με το ένα πόδι στον κόσμο και με το άλλο πόδι στο Θεό και παράλληλα να ζητάει να έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του, να τον καθαρίσει από κάθε αμαρτία, να «σκηνώσει» σε όλη την προσωπικότητά του και να αναλάβει απόλυτα Αυτός τη ζωή του.

 

Το Άγιο Πνεύμα και μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φέρει μια ριζική αλλαγή στη ζωή μας. Η κατάληψη της ζωής μας από το Άγιο Πνεύμα είναι υπόθεση ζωής και θανάτου. Ο πνευματοφόρος Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος καλεί κάθε Χριστιανό να ζητήσει με επιμονή να γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα.

 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Όσοι είσθε ασφράγιστοι τρέξτε. Όσοι ασημείωτοι, ελάτε γρήγορα να σημειωθείτε με το Πνεύμα. Να μην, λοιπόν, θελήστε να γίνετε ανήθικοι και θεομάχοι, αλλά ελάτε, προσκυνήστε και πέστε στα γόνατα και μην σηκωθείτε μέχρις ότου πάρετε τη δωρεά του Θεού, όπως κι εμείς, οι ανάξιοι πήραμε με τη δική Του χάρη» (Κατήχησης 2:34). Ο Άγιος Συμεών με τα λόγια αυτά τονίζει την ανάγκη για μια δυναμική, αισθητή εμπειρία πλήρωσης με το Άγιο Πνεύμα. Μας καλεί να πέσουμε στα γόνατα και να μην σηκωθούμε μέχρις ότου νιώσουμε ότι γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα.

 

Μιχάλης Κανταρτζής

Ιούλιος - Αύγουστος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Το Άγιο Πνεύμα στην ζωή μας

 

agiopnevma

 

Ο άνθρωπος που ταπεινά και ειλικρινά επιστρέφει στο Θεό, γίνεται ένας καινούργιος άνθρωπος με μια εντελώς καινούργια ζωή. Ο Χριστός είναι η ιδιοφυΐα της ριζικής αλλαγής του ανθρώπου. Είναι ο Μόνος που τα κάνει όλα καινούργια στον άνθρωπο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας μεταφέρει από την παλαιά ζωή της ήττας και της πνευματικής δουλείας στη ζωή της νίκης και της ελευθερίας (Φωνή Κυρίου 8/10/1995).


Ο άσωτος γιός μας λέει: «Έγινα καινούργιος άνθρωπος όταν γύρισα στον Πατέρα!!» Η καινούργια αυτή ζωή δίνεται χάρη στο σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Χάρη στο αίμα του, στην εξιλαστήριο θυσία Του και στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Η νέα αυτή ζωή είναι η βίωση του Αγίου Πνεύματος στην καθημερινή μας ζωή. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ζει τη ζωή αυτή, γιατί βρίσκεται μακριά από τον Θεό. Ενώ αντίθετα ο άνθρωπος του Θεού ζει μια ζωή γαλήνης και ηρεμίας.

 

Το Άγιο Πνεύμα, όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία, είναι στη ζωή του συνειδητού Χριστιανού «Φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά»…είναι «Θεός και θεοποιούν και διαιρούν χάρισμα». Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως του Αποστόλου, του Προφήτη, του Ευαγγελιστού, του Διδασκάλου, των βοηθειών, της σοφίας, της γνώσης, της θεραπείας, των θαυμάτων και άλλα, είναι αυτά που ενεργούν στη ζωή της Εκκλησίας. Κάθε πιστός έχει ένα ή και περισσότερα από τα παραπάνω χαρίσματα και μ’ αυτά υπηρετεί τον Κύριο και την Εκκλησία.

 

Ο πατέρας της Εκκλησίας Ευθύμιος Ζηγαβηνός, που έζησε τον 11ο μ.Χ. αιώνα, στο έργο του «Δογματική Πανοπλία» (12 Migne 130) λέει τα παρακάτω: «Το Πνεύμα πάντοτε ήταν μαζί μας. Στους πνευματικούς, ενεργεί σύμφωνα με την ανάγκη, είτε σε προφητείες, είτε σε θεραπείες, είτε σε άλλα δυναμικά ενεργήματα. Βλέπουμε, λοιπόν, μέσα στους αιώνες τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να φανερώνουν τη δύναμη του Κυρίου με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Αν σήμερα δεν βλέπουμε τη δύναμη αυτή του Κυρίου, είναι γιατί οι σύγχρονοι Χριστιανοί δεν ζητούν τα χαρίσματα αυτά στη ζωή τους ή ο Κύριος τους τα δίνει, αλλά αυτοί δεν τα χρησιμοποιούν.

 

Η σύγχρονη, πολυδιάστατη, αγχώδης και κουραστική ζωή καλεί τους συνειδητούς πιστούς Χριστιανούς, να ενεργοποιήσουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Μιχάλης Κανταρτζής

Μάϊος - Ιούνιος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Χρειαζόμαστε Απαραίτητα Το Άγιο Πνεύμα

 

agiopnevma

 

Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Aυτός που χαρίζει ζωή και πνοή και τα πάντα. Ο ερχομός Του εδώ κάτω στη γη έφερε ουράνιες αρετές και τη δύναμη του Τριαδικού Θεού στη γη.

 

Έτσι δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο για την Πεντηκοστή. Η μεγάλη αυτή και ευλογημένη γιορτή γεμίζει τις καρδιές μας με ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Ο Θεός είναι μαζί μας για πάντα. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται ακούραστα, προστατεύοντας, φωτίζοντας, ελέγχοντας τον άνθρωπο και ευλογώντας την Εκκλησία.

 

Η επιθυμία του Αγίου Πνεύματος είναι να έλθει και να καταλάβει τη ζωή κάθε ανθρώπου για να κάνει τον άνθρωπο έναν ολοκληρωμένο, χαρούμενο και ευτυχισμένο άνθρωπο.

 

Χρειαζόμαστε απαραίτητα το Άγιο Πνεύμα, γιατί μόνον ο Παντοδύναμος Παράκλητος μπορεί να ανακαινίσει το σύγχρονο, έξαλλο, δυστυχισμένο και αγχώδη άνθρωπο. Μόνο το Πνεύμα μπορεί να ελέγξει τον άνθρωπο να τον κάνει να συντριβεί, να μετανοήσει και να καταλάβει ότι πρέπει να επιστρέψει στο Θεό και στην Εκκλησία. Είναι, λοιπόν, απόλυτα αναγκαίο να έχουμε μια νέα Πεντηκοστή όπου πολλοί θα ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό και θα ζητήσουν τη σωτηρία του Χριστού στη ζωή τους. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα δούμε ο κόσμος αυτός να αλλάζει και τα αγαπητά μας πρόσωπα να γίνονται καινούργιοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι.

 

Όταν με σοβαρότητα μελετούμε τη ζωή και το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Αγίων Του, τότε καταλαβαίνουμε ότι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γέμισαν τον κόσμο με έργα θαυματουργικά και υπερφυσικά. Ο Κύριός μας άρχισε τη διακονία Του όταν επέστρεψε από τον Ιορδάνη «πλήρης Πνεύματος Αγίου» (Λουκάς 4:14). Ο Πατέρας Θεός τον έχρισε με το Άγιο Πνεύμα (Λουκ. 4:18) και επιτέλεσε το θαυματουργικό Του έργο. Την ίδια εμπειρία είχαν και οι Άγιοι Απόστολοι στην Πεντηκοστή. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα την Πεντηκοστή, γέμισε όλη την προσωπικότητά τους και κήρυξαν με τέτοιο ζήλο ώστε 3.000 άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν μόνον σε μια ημέρα. Μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησαν τη φήμη ότι αναστάτωσαν την οικουμένη (Πράξεις 17:6).

 

Η επίδραση του ερχομού του Αγίου Πνεύματος της Πεντηκοστής είχε απίστευτα ευλογημένα αποτελέσματα. Η δύναμή του θεράπευσε πολλούς ασθενείς, ελευθέρωσε άλλους από δαιμόνια και ανάσταινε νεκρούς (Πράξεις 9: 40, 20:7-12). Δεν μπορούσε καμιά δύναμη να σταματήσει την υπερφυσική και θεία δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωποι κυριευμένοι από πονηρά πνεύματα, εχθροί του Θεού, μετανοούν και γίνονται καινούργιοι άνθρωποι (Πράξεις 9:1-9, 16: 11-15).

 

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, σήμερα το Άγιο Πνεύμα, χρειαζόμαστε μια νέα Πεντηκοστή. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δημιουργήσει έναν Αποστολικό και Πατερικό Χριστιανισμό. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να οδηγήσει τον ταλαιπωρημένο σύγχρονο άνθρωπο σε μετάνοια, σε συντριβή και σε συνειδητή ενσωμάτωσή τους στην Εκκλησία.

 
 

Μάρτιος - Απρίλιος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Προσδοκούμε τη φώτιση του Aγίου Πνεύματος

 

agiopnevma

 

Το Άγιο Πνεύμα εκπροσωπεί την Αγία Τριάδα στη γη και εργάζεται ακούραστα προστατεύοντας, φωτίζοντας, ελέγχοντας τον άνθρωπο και ευλογώντας την Εκκλησία.

Η μεγαλύτερη σύγχρονη ανάγκη του ανθρώπου και της κοινωνίας είναι η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του και των πιστών της Εκκλησίας. Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα με τέτοια δύναμη, ώστε να φέρει στον κόσμο μια πνευματική αφύπνιση (Πράξεις 2: 17-21).

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, απαραίτητα το Άγιο Πνεύμα, γιατί μόνον Αυτός, ο Παντοδύναμος Παράκλητος μπορεί να συγκλονίσει το σύγχρονο έξαλλο δυστυχισμένο και αγχώδη άνθρωπο. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να ελέγξει τον άνθρωπο και να τον κάνει να συντριβεί, να μετανοήσει και να καταλάβει ότι πρέπει να επιστρέψει στον Κύριο. Είναι, λοιπόν, απόλυτα αναγκαίο να έχουμε μια νέα περίοδο, όπου πολλοί θα ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό, θα ζητήσουν τη σωτηρία τους, την ελευθερία τους από δαιμονικές δυνάμεις και πάθη. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα δούμε ο κόσμος αυτός να αλλάζει και τα αγαπητά μας πρόσωπα να γίνονται καινούργιοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Όταν με σοβαρότητα μελετούμε τη ζωή και το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς και των Αγίων του, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτοί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με την αγία ζωή τους και τη δυναμική τους διακονία γέμισαν τον κόσμο με έργα υπερφυσικά.

Ο Κύριός μας άρχισε τη διακονία Του όταν επέστρεφε από τον Ιορδάνη, «πλήρης Πνεύματος Αγίου» (Λουκάς 4:1). Ο Πατέρας Θεός τον έχρισε με το Άγιο Πνεύμα (Λουκάς 4:18) και επιτέλεσε το θαυματουργικό του έργο. Την ίδια εμπειρία είχαν και οι άγιοι Απόστολοι στην Πεντηκοστή. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα γέμισε όλη την προσωπικότητά τους και κήρυξαν με τέτοιο ζήλο, ώστε 3000 άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν μέσα σε μία μέρα (Πράξεις 2:41). Μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησαν τη φήμη ότι αναστάτωσαν όλη την οικουμένη (Πράξεις 17:6).

Η επίδραση του ερχομού του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή είχε απίστευτα ευλογημένα αποτελέσματα. Η δύναμή Του θεράπευε πολλούς ασθενείς, ελευθέρωνε από δαιμονικές καταλήψεις και ανάσταινε ακόμα και νεκρούς (Πράξεις 9:12,40, 12:7, 13:11, 14:3, κλπ). Δεν υπήρχε καμία δύναμη που μπορούσε να σταματήσει την υπερφυσική και θεία δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Άνθρωποι γεμάτοι με πονηρά πνεύματα, πολέμιοι του Θεού, μετανοούσαν και γίνονταν καινούργιοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι (Πράξεις 9: 1-9, 16:16,19).

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, σήμερα από το Άγιο Πνεύμα μια καινούργια Πεντηκοστή, που θα οδηγήσει στα γόνατα της μετάνοιας πρώτα τους πιστούς του Κυρίου και μετά τους κατ’ όνομα Χριστιανούς που βρίσκονται μακριά από το Θεό. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δημιουργήσει έναν Αποστολικό και Πατερικό Χριστιανισμό. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον Χριστό, κάθε άνθρωπο σε μετάνοια και σε συντριβή. Όσοι, λοιπόν, αγαπάμε τον Κύριο, καλούμαστε να στρατευτούμε στην προσευχή και στην εκζήτηση του Αγίου Πνεύματος. Η κραυγή μας πρέπει να είναι μία. «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών».

Μιχάλης Κανταρτζής

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Το Άγιο Πνεύμα Σώζει, Ελευθερώνει Και Θεραπεύει

 

agiopnevma

 

Η καρδιά της διακονίας του Ιησού Χριστού, ήταν τα σημεία και τα θαύματα.

 

Η διακονία του Ιησού Χριστού που περιλάμβανε θαυματουργικά σημεία, βασιζόταν στη σχέση Του με το Άγιο Πνεύμα, την πηγή της θείας δημιουργικότητας. Οι μαθητές, ο πυρήνας της πρώτης Εκκλησίας, ενδυναμώθηκαν για να εργαστούν στο ίδιο έργο που εργάστηκε ο Ιησούς Χριστός. Το αποτέλεσμα ήταν τα σημεία που συναντά κανείς σε όλο το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στα θαύματα αυτά και στην αύξηση της πρώτης Εκκλησίας. Η Εκκλησία αυξανόταν κάθε φορά που κήρυτταν το Ευαγγέλιο, ενώ τα θαύματα επιβεβαίωναν τον λόγο του κηρύγματος. Οι δραστηριότητες της Εκκλησίας έδειχναν τη θεία συμμετοχή στις υπερφυσικές δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος.

 

Οι πιστοί έπαιρναν οδηγία με υπερφυσικούς τρόπους, όπως οράματα, επισκέψεις αγγέλων, προφητείες και άλλες θείες αποκαλύψεις. Όταν υπήρχε η παρουσία δύναμης, σημεία και θαυμαστά συνέβαιναν. Τα σημεία και τα θαύματα συνέβαιναν συχνά σαν μαρτυρία για το έργο των μαθητών και για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ήταν και είναι το σύμβολο της ευσπλαχνίας του Θεού απέναντι στους ανθρώπους.

 

Η μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος, το Άγιο Πνεύμα, έδειχνε την αγάπη Του και τη δύναμή Του με το να σώζει από την αμαρτία πολλούς ανθρώπους, να ελευθερώνει από τα πάθη και να θεραπεύει από όλες τις αρρώστιες. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που έκανε τα θαύματα στην πρώτη Εκκλησία, είναι η ίδια δύναμη σήμερα και πάντοτε. Το Άγιο Πνεύμα θέλει και μπορεί να εργαστεί και στις μέρες μας με την ίδια δύναμη και αγάπη, όταν βέβαια βρεθούν οι πιστοί εκείνοι που θα πιστέψουν σ’ αυτήν την αλήθεια.

Μιχάλης Κανταρτζής

Σελίδα 3 από 4

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top