ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάιος -  Ιούνιος  2024

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
 

PENTECOST

 

Η προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, το γνωστό σε όλους μας «Βασιλεύ Ουράνιε», που γίνεται τις περισσότερες φορές από συνήθεια, πρέπει να αρχίσει σιγά-σιγά αλλά σταθερά να κυριαρχεί στην καρδιά, στο νου, σε όλη μας την προσωπικότητα. Με θείες ικεσίες, νύχτα και μέρα ζητάμε το Άγιο Πνεύμα να έλθει και να «σκηνώσει» μέσα μας, μόνιμα και για πάντα.

 

Το Άγιο Πνεύμα επιθυμεί να έλθει και να καταλάβει τη ζωή μας. Θέλει να μπει και να στήσει το θρόνο Του στην καρδιά μας και να πάρει την απόλυτη εξουσία όλης της προσωπικότητάς μας. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει ο σύγχρονος Χριστιανός να συνειδητοποιήσει την απόλυτη ανάγκη που έχει για το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πρέπει ειλικρινά, συνειδητά και με όλη τη δύναμη της ψυχής του, να ζητήσει το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος μας είπε: «Αν, λοιπόν, εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο Ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους Του το ζητούν» (Λουκ. 11:13).

 

Ο πνευματοφόρος Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος γράφει πάνω σ’ αυτό: «Όσοι είστε ασφράγιστοι, τρέξτε. Όσοι ασημείωτοι, ελάτε γρήγορα να σημειωθείτε με το Πνεύμα. Να μην λοιπόν θελήσετε να γίνετε αντίθεοι και θεομάχοι, αλλά ελάτε, προσκυνήστε και πέστε στα γόνατά σας και μη σηκωθείτε μέχρι να πάρετε τη δωρεά του Θεού, όπως κι εμείς οι ανάξιοι πήραμε τη δική Του χάρη» (Κατήχηση 2:34).

 

Ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, είναι Αυτός που θα μας ελευθερώσει, θα μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία, κάθε συμβιβασμό κάθε φόβο, δειλία, πικρία, κοσμική επίδειξη, υπερηφάνεια, αμαρτωλή ζωή. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κάνει πιστούς συνειδητούς Χριστιανούς, ταπεινούς ζηλωτές, καθαρούς, ασυμβίβαστους με την αμαρτία, υπάκουους στις εντολές του Θεού, ζωντανά μέλη της Εκκλησίας.

 

Ας δεχτούμε λοιπόν τα λόγια του Κυρίου και του δούλου του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου και ας ταπεινωθούμε, ζητώντας με ειλικρίνεια το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, ώστε να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία και να σώσει τις ψυχές μας.

 

† Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top