Η Θαυματουργική Δύναμη Της Σιωπής
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

 Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Η Θαυματουργική Δύναμη Της Σιωπής

 

PENTECOST

 

«Αν επιστρέψετε σε μένα και ηρεμήσετε μονάχα τότε θα σωθείτε. Μέσα στην ησυχία και στην εμπιστοσύνη θα βρείτε τη δύναμή σας» (Ησαΐας 30:15)

 

Τόσο η Αγία Γραφή, όσο και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, έχουν να παρουσιάσουν Αγίους ανθρώπους που ο Κύριος χρησιμοποίησε για να δείξει τη δύναμή Του με σημεία και τέρατα. Το Συναξάρι είναι γεμάτο με τους τους θαυμαστούς βίους των Αγίων, στην ζωή των οποίων το Πνεύμα του Θεού φανέρωνε και φανερώνει την χάρη του Θεού στους ανθρώπους. Οι Άγιοι, ως άνθρωποι, συνήθιζαν να ζουν κάθε μέρα πειθαρχημένοι στη σιωπή και στην ακρόαση του Θεού.

 

Η μεγαλύτερη δύναμη που θαυματουργεί και κάνει τα αδύνατα δυνατά είναι η δύναμη της θείας σιωπής μπροστά στην παρουσία του Θεού. Η μεγαλύτερη ειρήνη που γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου έρχεται, όταν αυτός με υπομονή προσμένει τον Κύριο στην πολύωρη προσευχή. Η καλύτερη θεραπεία, η πιο αποτελεσματική για όλες τις σύγχρονες ψυχικές αρρώστιες, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η στεναχώρια, η μελαγχολία, και οι φοβίες, πραγματοποιείται, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να μείνει μόνος μπροστά στο Θεό.

 

Κατά τη σιωπηλή στάση μας μπροστά στο Θεό, ο Κύριος, με το Άγιο Πνεύμα, μας οδηγεί στην απαραίτητη αυτοεξέταση και μετάνοια μπροστά Του. Ο Χριστιανός που ειλικρινά παραθέτει στον Κύριο τη ζωή του, θα οδηγηθεί πρώτα από όλα στην ταπείνωση, στον εσωτερικό εκείνο ευλογημένο θρήνο για οτιδήποτε δεν είναι άγιο και καθαρό μέσα του. Αυτή η πρώτη και απαραίτητη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας θα προετοιμάσει τον Χριστιανό να δοθεί στον Θεό, να γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος θα τον φωτίζει, ώστε να είναι συνεπής με τον Κύριο, την Εκκλησία και τον κόσμο.

 

Περιμένοντας με υπομονή τον Κύριο στην προσευχή, ο Κύριος θα μας δείξει το θέλημά Του, όπως λέει και ο Ψαλμωδός: «Αναπαύου επί τον Κύριον και πρόσμενε Αυτόν» (Ψαλμ. 37:7).

 

† Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top