Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

 Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε

 

PENTECOST

 

H σύγχρονη πνευματική κατάσταση της εποχής μας απαιτεί μία θεία επέμβαση. Μία καινούργια Πεντηκοστή, που θα σαρώσει την πολυποίκιλη και πολυδιάστατη αμαρτία και θα αναστήσει μέσα μας στην αποστολική ζωή της Καινής Διαθήκης.

 

Σήμερα, πρώτα από όλα και πάνω από όλα, χρειαζόμαστε τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα. Η σύγχρονη πνευματική κατάσταση των Χριστιανών πρέπει απαραίτητα να συγκλονιστεί από τη δύναμη και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη λύση δεν θα φέρει κανένα καλό αποτέλεσμα, μάλλον θα κάνει κακό, δημιουργώντας ψεύτικες και εφήμερες ελπίδες. «Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί κατεβαίνον από του πατρός των φώτων» (Ιάκωβος 1:17).

 

Έχουμε λοιπόν ανάγκη μίας θείας αφύπνισης από τον ουρανό και όχι από την γη. Από την γη απαιτείται ειλικρινής συντριβή και μετάνοια, προσευχή, πολλή προσευχή και επιμονή εκζήτηση του ελέους του Θεού στη ζωή μας.

 

Η προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, το γνωστό σε όλους μας «Βασιλεύ Ουράνιε» που γίνεται τις περισσότερες φορές από συνήθεια, πρέπει να αρχίσει σιγά-σιγά αλλά σταθερά, να κυριαρχεί στην καρδιά, στο νου και σε όλη μας την προσωπικότητα.

 

Με θείες ικεσίες, νύχτα και ημέρα, να ζητάμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας μόνιμα και για πάντα. Το Άγιο Πνεύμα επιθυμεί να έρθει και να καταλάβει τη ζωή μας. Επιθυμεί να μπει και να στήσει το θρόνο του Θεού στην καρδιά μας και να πάρει την απόλυτη εξουσία όλης μας της προσωπικότητας.

 

Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει ο σύγχρονος Χριστιανός να συνειδητοποιήσει την απόλυτη ανάγκη που έχει για το Άγιο Πνεύμα, το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πρέπει ειλικρινά και συνειδητά και με όλη τη δύναμη της ψυχής του να ζητήσει το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος μας είπε: «Αν λοιπόν εσείς, παρ’ όλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους του το ζητούν» (Κατά Λουκάν 11:13).

 

Ο πνευματοφόρος Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος γράφει πάνω σε αυτό: «Όσοι είστε ασφράγιστοι, τρέξτε. Όσοι ασημείωτοι, ελάτε γρήγορα να σημειωθείτε με το Πνεύμα. Να μην θελήσετε, να γίνετε αντίθεοι και θεομάχοι, άλλα ελάτε, προσκυνήστε και πέστε στα γόνατά σας και μη σηκωθείτε μέχρις ότου πάρετε τη δωρεά του Θεού, όπως και εμείς οι ανάξιοι πήραμε τη δική του χάρη» (Κατήχηση 2:34).

 

Ας δεχτούμε λοιπόν τα λόγια του Κυρίου και του δούλου Του, του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, και ας ταπεινωθούμε, ζητώντας με ειλικρίνεια το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία και από κάθε ανομία.

 

† Μιχάλης Κανταρτζής

 

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top