Η Ανάγκη Της Πλήρωσης Με Το Άγιο Πνεύμα
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Η Ανάγκη Της Πλήρωσης Με Το Άγιο Πνεύμα

 

agiopnevma

 

Η Πεντηκοστή είναι η ευλογημένη ημέρα που το Άγιο Πνεύμα ήρθε να μείνει στη γη, να ευλογεί την Εκκλησία και να εξουσιάζει τις καρδιές των συνειδητών Χριστιανών. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε επίσης για να «ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία και ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού» (Ιωάν. 16:8).

Η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη «κάποτε στην ιστορία», αλλά είναι η ζωντανή πραγματικότητα και εμπειρία στην καθημερινή ζωή των πιστών. Η εντολή του Κυρίου ήταν, είναι και θα είναι: «Πληρούσθε εν Πνεύματι» (Εφ. 8:18). Οι μαθητές του Κυρίου γεμίζουν και ξαναγεμίζουν συνέχεια με το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: «Το Άγιο Πνεύμα αγιάζει και ανανεώνει τα πάντα». Η Εκκλησία ψάλλει: «Φως και ζωή, ζώσα πηγή νοερά, Θεός και Θεοποιούν». Διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων (4:31) πως, όταν οι Απόστολοι με τους άλλους πιστούς «τελείωσαν την προσευχή, σείστηκε ο τόπος που ήταν συγκεντρωμένος, όλοι πλημμύρισαν από το Άγιο Πνεύμα και κήρυτταν τον Λόγο του Θεού με θάρρος». Αυτή η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος ήταν η δεύτερη μετά την Πεντηκοστή.

Ο Κύριος είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Ο Κύριος στέλνει το Άγιο Πνεύμα σε κάθε έναν που ταπεινά και ειλικρινά το ζητάει, όπως μας το υπογραμμίζει και η γνωστή σε όλους προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, το «Βασιλεύ Ουράνιε, …, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, …». Σε ένα του κήρυγμα, ο Ιησούς Χριστός είπε: «Αν, λοιπόν, εσείς, παρ’ όλο που είστε αμαρτωλοί ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν» (Λουκ. 11:13). Το να ζητάμε ο Κύριος να μας γεμίζει με το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάτι το προαιρετικό ή το συμπληρωματικό, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη. Το «Πληρούσθε» είναι προσταγή. Το «εν Πνεύματι» αναφέρεται στο χώρο, στην ατμόσφαιρα που πρέπει να ζει ο Χριστιανός και στην ενεργητικότητα με την οποία πρέπει να κινείται. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος οδηγούμε τους ανθρώπους στον Χριστό και έτσι γινόμαστε όργανα στα χέρια του Θεού για τη σωτηρία, τη θεραπεία και την ελευθερία τους από τις σατανικές επεμβάσεις. Όταν γεμίζουμε με το Άγιο Πνεύμα, γεμίζουμε με τον Χριστό, με τη ζωή Του, με την αγιότητά Του και με τη δύναμή Του για υπερφυσικές και υπεράνθρωπες πράξεις.

 

 

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top