Ελθέ και σκήνωσον
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

«Ελθέ και σκήνωσον»

 

agiopnevma

 

Σε μια συζήτηση με φίλο, μου ανέφερε ότι δεν μπορεί ο Χριστιανός να ζητάει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του, γιατί είιναι άνθρωπος αμαρτωλός. Τότε του είπα ότι η προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, «Το Βασιλεύ Ουράνιε», τελειώνει με τα εξής λόγια: «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν». Είιναι λοιπόν αναγκαίο να τονιστεί ότι το Άγιο Πνεύμα πρέπει να το ζητήσουμε να έλθει στη ζωή μας να κατοικήσει μέσα μας και να μας σώσει από την αμαρτία.

 

Η μοναδική δύναμη που υπάρχει στον κόσμο και μπορεί να αλλάζει ριζικά τη ζωή του ανθρώπου και ολόκληρου του κόσμου είναι η δύναμη του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στην Καινή Διαθήκη, στις Πράξεις των Αποστόλων, είναι αμέτρητες οι αναφορές της επέμβασης της Αγίου Πνεύματος στην σωτηρία των ανθρώπων με την θυσία του Ιησού Χριστού και την ανάστασή Του. Όσοι θέλουμε μια ζωή αγία και καθαρή, πρέπει απαραίτητα να ζητάμε με ταπείνωση το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας και να μείνει μέσα μας.

 

Το Άγιο Πνεύμα θέλει να κατακτήσει απόλυτα και ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, όπως κατοίκισε τους πρώτους πιστούς. Αυτός που εξουσιάζεται από το Άγιο Πνεύμα είναι ο συνειδητός Χριστιανός και μέσα στην Εκκλησία γίνεται μέτοχος της πνευματικής και μυστηριακής ζωής.

 

Οι σύγχρονες αντίχριστες, ανήθικες και δαιμονικές πιέσεις δεν αντιμετωπίζονται με μία ρηχή και τυπική χριστιανική ζωή. Δεν επιτρέπεται ο συνειδητός Χριστιανός να ζει με το ένα πόδι στον κόσμο και με το άλλο πόδι στο Θεό και παράλληλα να ζητάει να έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του, να τον καθαρίσει από κάθε αμαρτία, να «σκηνώσει» σε όλη την προσωπικότητά του και να αναλάβει απόλυτα Αυτός τη ζωή του.

 

Το Άγιο Πνεύμα και μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φέρει μια ριζική αλλαγή στη ζωή μας. Η κατάληψη της ζωής μας από το Άγιο Πνεύμα είναι υπόθεση ζωής και θανάτου. Ο πνευματοφόρος Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος καλεί κάθε Χριστιανό να ζητήσει με επιμονή να γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα.

 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Όσοι είσθε ασφράγιστοι τρέξτε. Όσοι ασημείωτοι, ελάτε γρήγορα να σημειωθείτε με το Πνεύμα. Να μην, λοιπόν, θελήστε να γίνετε ανήθικοι και θεομάχοι, αλλά ελάτε, προσκυνήστε και πέστε στα γόνατα και μην σηκωθείτε μέχρις ότου πάρετε τη δωρεά του Θεού, όπως κι εμείς, οι ανάξιοι πήραμε με τη δική Του χάρη» (Κατήχησης 2:34). Ο Άγιος Συμεών με τα λόγια αυτά τονίζει την ανάγκη για μια δυναμική, αισθητή εμπειρία πλήρωσης με το Άγιο Πνεύμα. Μας καλεί να πέσουμε στα γόνατα και να μην σηκωθούμε μέχρις ότου νιώσουμε ότι γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα.

 

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top