Το Άγιο Πνεύμα στην ζωή μας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Το Άγιο Πνεύμα στην ζωή μας

 

agiopnevma

 

Ο άνθρωπος που ταπεινά και ειλικρινά επιστρέφει στο Θεό, γίνεται ένας καινούργιος άνθρωπος με μια εντελώς καινούργια ζωή. Ο Χριστός είναι η ιδιοφυΐα της ριζικής αλλαγής του ανθρώπου. Είναι ο Μόνος που τα κάνει όλα καινούργια στον άνθρωπο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας μεταφέρει από την παλαιά ζωή της ήττας και της πνευματικής δουλείας στη ζωή της νίκης και της ελευθερίας (Φωνή Κυρίου 8/10/1995).


Ο άσωτος γιός μας λέει: «Έγινα καινούργιος άνθρωπος όταν γύρισα στον Πατέρα!!» Η καινούργια αυτή ζωή δίνεται χάρη στο σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Χάρη στο αίμα του, στην εξιλαστήριο θυσία Του και στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Η νέα αυτή ζωή είναι η βίωση του Αγίου Πνεύματος στην καθημερινή μας ζωή. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ζει τη ζωή αυτή, γιατί βρίσκεται μακριά από τον Θεό. Ενώ αντίθετα ο άνθρωπος του Θεού ζει μια ζωή γαλήνης και ηρεμίας.

 

Το Άγιο Πνεύμα, όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία, είναι στη ζωή του συνειδητού Χριστιανού «Φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά»…είναι «Θεός και θεοποιούν και διαιρούν χάρισμα». Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως του Αποστόλου, του Προφήτη, του Ευαγγελιστού, του Διδασκάλου, των βοηθειών, της σοφίας, της γνώσης, της θεραπείας, των θαυμάτων και άλλα, είναι αυτά που ενεργούν στη ζωή της Εκκλησίας. Κάθε πιστός έχει ένα ή και περισσότερα από τα παραπάνω χαρίσματα και μ’ αυτά υπηρετεί τον Κύριο και την Εκκλησία.

 

Ο πατέρας της Εκκλησίας Ευθύμιος Ζηγαβηνός, που έζησε τον 11ο μ.Χ. αιώνα, στο έργο του «Δογματική Πανοπλία» (12 Migne 130) λέει τα παρακάτω: «Το Πνεύμα πάντοτε ήταν μαζί μας. Στους πνευματικούς, ενεργεί σύμφωνα με την ανάγκη, είτε σε προφητείες, είτε σε θεραπείες, είτε σε άλλα δυναμικά ενεργήματα. Βλέπουμε, λοιπόν, μέσα στους αιώνες τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να φανερώνουν τη δύναμη του Κυρίου με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Αν σήμερα δεν βλέπουμε τη δύναμη αυτή του Κυρίου, είναι γιατί οι σύγχρονοι Χριστιανοί δεν ζητούν τα χαρίσματα αυτά στη ζωή τους ή ο Κύριος τους τα δίνει, αλλά αυτοί δεν τα χρησιμοποιούν.

 

Η σύγχρονη, πολυδιάστατη, αγχώδης και κουραστική ζωή καλεί τους συνειδητούς πιστούς Χριστιανούς, να ενεργοποιήσουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top