Το Άγιο Πνεύμα Σώζει, Ελευθερώνει Και Θεραπεύει
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Το Άγιο Πνεύμα Σώζει, Ελευθερώνει Και Θεραπεύει

 

agiopnevma

 

Η καρδιά της διακονίας του Ιησού Χριστού, ήταν τα σημεία και τα θαύματα.

 

Η διακονία του Ιησού Χριστού που περιλάμβανε θαυματουργικά σημεία, βασιζόταν στη σχέση Του με το Άγιο Πνεύμα, την πηγή της θείας δημιουργικότητας. Οι μαθητές, ο πυρήνας της πρώτης Εκκλησίας, ενδυναμώθηκαν για να εργαστούν στο ίδιο έργο που εργάστηκε ο Ιησούς Χριστός. Το αποτέλεσμα ήταν τα σημεία που συναντά κανείς σε όλο το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στα θαύματα αυτά και στην αύξηση της πρώτης Εκκλησίας. Η Εκκλησία αυξανόταν κάθε φορά που κήρυτταν το Ευαγγέλιο, ενώ τα θαύματα επιβεβαίωναν τον λόγο του κηρύγματος. Οι δραστηριότητες της Εκκλησίας έδειχναν τη θεία συμμετοχή στις υπερφυσικές δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος.

 

Οι πιστοί έπαιρναν οδηγία με υπερφυσικούς τρόπους, όπως οράματα, επισκέψεις αγγέλων, προφητείες και άλλες θείες αποκαλύψεις. Όταν υπήρχε η παρουσία δύναμης, σημεία και θαυμαστά συνέβαιναν. Τα σημεία και τα θαύματα συνέβαιναν συχνά σαν μαρτυρία για το έργο των μαθητών και για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ήταν και είναι το σύμβολο της ευσπλαχνίας του Θεού απέναντι στους ανθρώπους.

 

Η μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος, το Άγιο Πνεύμα, έδειχνε την αγάπη Του και τη δύναμή Του με το να σώζει από την αμαρτία πολλούς ανθρώπους, να ελευθερώνει από τα πάθη και να θεραπεύει από όλες τις αρρώστιες. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που έκανε τα θαύματα στην πρώτη Εκκλησία, είναι η ίδια δύναμη σήμερα και πάντοτε. Το Άγιο Πνεύμα θέλει και μπορεί να εργαστεί και στις μέρες μας με την ίδια δύναμη και αγάπη, όταν βέβαια βρεθούν οι πιστοί εκείνοι που θα πιστέψουν σ’ αυτήν την αλήθεια.

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top