Το Άγιο Πνεύμα είναι η πρώτη μας ανάγκη
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

 

Το Άγιο Πνεύμα είναι η πρώτη μας ανάγκη

AgioPneuma

Tο Άγιο Πνεύμα είναι ο «Εκπρόσωπος» της Αγίας Τριάδας στη γη. Είναι Θεός «ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός». Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν γίνεται τίποτα καλό στη ζωή του ανθρώπου. Οτιδήποτε υπάρχει καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο και ευεργετικό για τον άνθρωπο, για την κοινωνία και τα έθνη είναι από το Άγιο Πνεύμα.

Για να έρθει πνευματική αφύπνιση στην Πατρίδα μας, θα πρέπει το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει με δύναμη όπως στην Πεντηκοστή, ώστε να φέρει συντριβή και μετάνοια στο λαό μας. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο είναι η μοναδική ελπίδα μας για καλύτερες μέρες. Η προσευχή όλων μας που αγαπάμε τον Κύριο πρέπει να είναι θερμή, συνεχώς και με πίστη: «Ο Κύριος, πριν από τη Δευτέρα Παρουσία να οδηγήσει σε συντριβή και μετάνοια πολλούς συμπατριώτες μας.» Ο Κύριος θέλει και μπορεί να ζωοποιήσει το λαό μας.

Όλα τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός τα έκανε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος, αν και μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη θεότητά Του με θαύματα που έκανε, προτίμησε να χρησιμοποιήσει την ανθρώπινη φύση Του με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Ίδιος ο Κύριος εβεβαίωσε την αλήθεια αυτή, λέγοντας στους Φαρισαίους: «Αν εγώ δια του Πνεύματος του Θεού εκβάλω τα δαιμόνια, αυτό σημαίνει ότι έφθασε σε σας η βασιλεία του Θεού» (Ματθ. 12:28).

Η προσοχή όλων των ανθρώπων πρέπει να είναι στο Άγιο Πνεύμα που είναι ο χορηγός όλων των αγαθών. Η προσευχή μας πρέπει να είναι το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να ελέγχει όλους μας για τις αμαρτίες μας (Ιωάν. 16:8). Πάρα πολύ επιτυχημένα η «Φωνή Κυρίου» της 25.9.90 γράφει: «Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στον άνθρωπο, όταν ο ίδιος το ζητήσει και όταν η ζωή του είναι μία άσκηση, μία προσευχή γι’ αυτήν την ενοικίαση.» Ο Κύριος θα φέρει καιρούς αναψυχής (Πραξ. 3:20) στη ζωή μας, στην Εκκλησία μας και στην Πατρίδα μας. Πότε; Όταν αυτοί που αγαπούν τον Κύριο προσευχόμαστε συνέχεια να έρθει το Άγιο Πνεύμα να μας γεμίσει και να κυριαρχήσει στη ζωή μας, όπως ακριβώς πολλάκις ακούγεται στις Εκκλησίες: «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών».

Ο Κύριος ανυπομονεί να μας γεμίσει με τη δύναμή Του και το θάρρος να ζήσουμε και στο όνομα του Ιησού Χριστού να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να σωθούν από την αμαρτία, να ελευθερωθούν από τα πολλά σύγχρονα πάθη και τους πολυποίκιλους δαιμονισμούς και να θεραπευτούν από τις ασθένειες. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, είναι η πρώτη μεγάλη ανάγκη. Χρειαζόμαστε απαραίτητα το Άγιο Πνεύμα να είναι ενεργό στη ζωή μας.

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top