Το Άγιο Πνεύμα Στη Ζωή Μας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020

 

Το Άγιο Πνεύμα Στη Ζωή Μας

AGIOPNEYMA

H μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Η «Φωνή Κυρίου» της 26 Μαΐου 1991 αναφέρει: «Σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι κοινή διδασκαλία όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αυτή η διδασκαλία βέβαια δεν είναι αυθαίρετη, αλλά πηγάζει από τη διδαχή του Χριστού: Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα αυτά θα σας προστεθούν! Η βασιλεία του Θεού είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Η Πεντηκοστή είναι ένα γεγονός που έχει άμεση σχέση με την προσωπική μας ζωή.

Πρώτη, λοιπόν και απαραίτητη ανάγκη μας είναι η κατάληψη της ζωής μας από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα να μας γεμίσει, να κυριαρχήσει στη ζωή μας. «Ελθέ (Άγιο Πνεύμα) και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών». Γι’ αυτό είναι μεγάλη ανάγκη να προσευχόμαστε, να ζητούμε την έκχυση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Ο Κύριος είναι πρόθυμος να Το στείλει σε όποιον με ταπεινό πνεύμα, με πίστη και εμπιστοσύνη Το ζητά. Αυτός νιώθει και τη μεγάλη χαρά να γεμίζει με το Άγιο Πνεύμα.

Ο Ησαΐας γράφει: «Νερά θα δώσω σε διψασμένη γη και ποταμούς σε στεγνωμένο έδαφος. Το Πνεύμα μου στους απογόνους σου θα βάλω και στα παιδιά σου την ευλογία μου και θα βλαστήσουν σαν χόρτο καλοποτισμένο, καθώς οι ιτιές πλάι σε τρεχούμενα νερά» (Ησαΐας 44:3-4). Ο Θεός στο μέρος αυτό λέει ότι «θα δώσω το Άγιο Πνεύμα σ’ αυτούς που θέλουν, που Το ζητούν και που Το διψούν». Ο Κύριος θα εκχύσει το Πνεύμα Του στη ζωή του ανθρώπου που Το επιθυμεί, ώστε να γίνει ένας ευτυχισμένος και δυνατός άνθρωπος.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός τόνισε την ίδια αλήθεια πάρα πολύ συγκεκριμένα και δυναμικά λέγοντας: «Όποιος διψά να έρθει σ’ εμένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σ’ εμένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα τρέξουν. Αυτό το είπε ο Ιησούς, εννοώντας το Πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σ’ αυτόν» (Ιωάν. 7:37-39). Πάλι εδώ τονίζεται ότι η προϋπόθεση για να πάρει κάποιος το Άγιο Πνεύμα είναι να διψά, δηλαδή να θέλει πολύ να πάρει το Άγιο Πνεύμα. Επίσης τονίζεται ότι μόνον ο Χριστός ξεδιψά τον άνθρωπο. Μόνον ο Χριστός ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις κακίες του, την κατάπτωσή του και τη δυστυχία του. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, έρχεται στη ζωή του ανθρώπου που πιστεύει στον Χριστό.

Όταν έχεις τον Χριστό, έχεις το Άγιο Πνεύμα. Και όταν έχεις το Άγιο Πνεύμα έχεις τον Χριστό και έχεις γαλήνη, ειρήνη, χαρά και μια ευτυχισμένη ζωή. Ευλογημένος και μακάριος ο άνθρωπος στον οποίον κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι η μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος. Είναι «ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός».

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top