Η Πίστη
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάιος - Ιούνιος 2020

 

Η Πίστη

agionpantonts11024768
Οι Άγιες Πάντες

H πίστη είναι η πνευματική κατάσταση της προσωπικότητάς μας, που η αξία της είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη πνευματική αξία. Βέβαια, με τη λέξη «πίστη» δεν εννοούμε την επιπόλαιη παραδοχή κάποιου «πιστεύω» ή δόγματος, ούτε την παραδοχή κάποιας φιλοσοφικής θεωρίας που περιέχει σπέρματα αλήθειας, αλλά εννοούμε την πίστη εκείνη που δημιουργεί τεράστια, βαθιά και υπέροχα αποτελέσματα στη ζωή μας και στην κοινωνία. Εννοούμε την πίστη που έχει αντικείμενο και στήριγμα τον Θεό, τον Παντοδύναμο, τον Παντογνώστη και Πανάγαθο. Η πίστη αυτή σε έναν τέτοιο Θεό είναι υπερλογική και υπερφυσική και δημιουργεί υπερλογικά και υπερφυσικά αποτελέσματα.

Η πίστη δεν είναι αυθυποβολή. Δεν στηρίζεται, δεν βγαίνει από τον εαυτό μας. Είναι έξω από μας. Είναι από τον Θεό και κατευθύνεται στον Θεό. Ο Θεός δίνει πίστη σε όσους τη θέλουν και τη ζητούν. Η πίστη είναι πάνω από την ανθρώπινη λογική, τη γνώση και την επιστήμη και δεν συγκρούεται μ’ αυτές. Η πηγή της πίστης και το αντικείμενό της είναι ο Θεός.

Όποιος θέλει να ζήσει μια υπέροχη ζωή, θα τη ζήσει οπωσδήποτε, αφού βέβαια αποφασίσει να πιστέψει στον Χριστό και εμπιστευτεί τη ζωή του σ’ Αυτόν. Μόνον ο Θεός μπορεί να δώσει στον άνθρωπο μια τέτοια ζωή. Και τη ζωή αυτή τη δίνει σε όποιον ειλικρινά παραδέχεται ότι απέτυχε να ζήσει μια τέτοια ζωή, ταπεινώνεται μπροστά στον Θεό και με εμπιστοσύνη παραδίδει τον εαυτό του σ’ Αυτόν.

Τον Θεό βέβαια δεν Τον είδε κανένας. Έτσι, κάθε άνθρωπος διστάζει να εμπιστευτεί κάποιον που δεν έχει δει. Ο Ιησούς Χριστός όμως, είδε τον Θεό. Όποιος εμπιστεύεται τη ζωή του στον Χριστό, την εμπιστεύεται στον Θεό και αποκτά μια νέα ζωή με καινούργιες δυνάμεις, με νέους ορίζοντες και σε διαστάσεις επιτυχιών αφάνταστα μεγάλες. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, που ποτέ δεν είπε ψέματα, δήλωσε και είπε ότι «Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα (Θεό)» (Ιωάν. 14:9). «Εγώ και ο Πατέρας (Θεός) είμαστε ένα» (Ιωάν. 10:30). «Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα, παρά μόνο αν περάσει από μένα» (Ιωάν. 14:6).

Το μυστικό, λοιπόν, της ουσίας και της δύναμης της πίστης βρίσκεται στην πίστη στον Ιησού Χριστό ως το μοναδικό Σωτήρα. Οι Πατέρες της Εκκλησίας παρουσιάζουν τον Ιησού Χριστό ως «τον Έναν» και «Μοναδικό». Ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε για τον Ιησού Χριστό ότι είναι «η Αυτοαλήθεια, η Αυτοπηγή, το Αυτοφώς και η Αυτοζωή». Με τον Χριστό στη ζωή σου γίνεσαι καινούργιος άνθρωπος. Για αιώνες τώρα, ο Θεάνθρωπος ξαναδημιουργεί τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο πρόσωπο ούτε άλλη τέτοια δύναμη στο σύμπαν και στους αιώνες που να μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούργιο μυαλό, μια καινούργια καρδιά, μια νέα δύναμη θέλησης. Ο άνθρωπος που έχει τον Χριστό μέσα του, έχει τη δύναμη της θείας πίστης να δημιουργήσει καινούργιους κόσμους, να μετακινήσει βουνά και ακόμα, σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού Χριστού, να κάνει παραπάνω απ’ ό,τι Αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έκανε. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι ο Χριστός είπε: «Σας βεβαιώνω πως αυτός που πιστεύει σ’ εμένα, θα κάνει κι εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ και μάλιστα ακόμη μεγαλύτερα από αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα» (Ιωάν. 14:12). Πράγμα που έγινε με τους Άγιους Πάντες, την εικόνα των οποίων βλέπουμε παραπάνω.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top