Ηρεμία Και Γαλήνη

sifounas

υπερένταση και το στρες της εποχής μας έχουν κατακτήσει και κατακτούν το ήρεμο ιερό της ψυχής μας και του νευρικού μας συστήματος. Το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο που ήταν άγνωστο πριν 40-50 χρόνια, σήμερα κάνει τρομερό και καταστρεπτικό έργο στον άνθρωπο.

Η σύγχρονη, πολυδιάστατη και πλούσια σε υλικά αγαθά και δραστηριότητες ζωή δεν προσφέρει καμία ουσιαστική ανακούφιση στον άνθρωπο της εποχής μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος παραμένει νευρικός, αγχώδης, καταθλιπτικός και φορτωμένος με πραγματικά και φανταστικά βάρη, ψάχνοντας να βρει καινούργιους τρόπους να ξεδώσει και να εκτονωθεί.

Βασική, λοιπόν, και απαραίτητη ανάγκη του ανθρώπου σήμερα είναι να ηρεμήσει. Ο Πασκάλ πάνω σ’ αυτό είπε: «Ένας από τους λόγους που ο άνθρωπος δημιουργεί προβλήματα στη ζωή είναι η ανικανότητά του να ηρεμήσει». Πολλές λανθασμένες αποφάσεις μας οφείλονται στο ταραγμένο μας μυαλό. Η ηρεμία και η γαλήνη της ψυχής είναι η πηγή αποτελεσματικών δραστηριοτήτων. Ο Έντγουιν Μάρκον είπε κάτι πολύ αληθινό: «Μέσα στην καρδιά του κυκλώνα που σχίζει τον ουρανό, υπάρχει ένας κεντρικός χώρος ηρεμίας. Από το κέντρο αυτό της ηρεμίας του κυκλώνα πηγάζει η δύναμή του». Για να μπορέσει, λοιπόν, ο άνθρωπος σήμερα να κυριαρχεί στις καταστάσεις που δημιουργούν υπερεντάσεις, νεύρα και άγχος, θα πρέπει να μάθει να γίνει κυρίαρχος της εσωτερικής του γαλήνης και ηρεμίας.

Το εσωτερικό δράμα του σύγχρονου ανθρώπου, όσο και να οφείλεται στη διαμόρφωση της σύγχρονης ζωής, έχει τις ρίζες του στην απομάκρυνσή του από τον Θεό, που είναι η γαλήνη και η ηρεμία, η χαρά και η πηγή της μοναδικής όμορφης ζωής (Ιωάν. 10:10). Η μόνιμη εμπειρία της ηρεμίας που κυριαρχεί στο σώμα, στην καρδιά, στο νου και στο πνεύμα του ανθρώπου, αποκτάται όταν ο άνθρωπος «ξαναδημιουργείται» από τον Θεό: «Όποιος είναι του Χριστού είναι καινούργιο δημιούργημα. Τα παλαιά πέρασαν, όλα έγιναν καινούργια» (Β΄ Κορινθ. 5:17). Με τη δύναμη του Θεού μπορεί και αντιμετωπίζει οτιδήποτε αρνητικό, δύσκολο και αδύνατο. Ο Θεός έχει τη δύναμη, που βγαίνει από τη γαλήνη και την ηρεμία.

Όταν έχεις προσωπική γνώση και σχέση με τον Θεό, τότε οι ιδιότητες της Παντοδυναμίας, της Παντογνωσίας και της Πανσοφίας του Θεού επιδρούν στη ζωή σου. Ο Θεός της αγάπης τοποθετεί τις θείες δυνάμεις της ηρεμίας και της γαλήνης στη ζωή σου. Έτσι, καμία άλλη δύναμη δεν μπορεί να σε εξουσιάζει. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στους ταραγμένους μαθητές Του, όπως και σε μας, λέει: «Ειρήνη σας αφήνω, την δική μου ειρήνη σας δίνω, όχι όπως ο κόσμος δίνει. Ας μη ταράζεται η καρδιά σας, ούτε ας δειλιά» (Ιωάν. 14:27). Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα στους αιώνες μεταμορφώνει τους ταραγμένους, αγχώδεις και καταθλιπτικούς, σε ήρεμους και γαλήνιους. Η φωνή της αγάπης και της δύναμής Του στην ανεμοθύελλα ακούγεται σήμερα: «Σιώπα, φιμώσου» και η ανεμοθύελλα υποτάχτηκε στη φωνή του και «σταμάτησε ο άνεμος κι έγινε απόλυτη γαλήνη» (Μάρκος 4:39).

Αυτή την απόλυτη γαλήνη τη δίνει μόνον ο Ιησούς Χριστός σε κάθε ταραγμένο που ταπεινά θα τη ζητήσει. Όταν ο άνθρωπος παραδώσει τον εαυτό του στον Θεό και εξουσιαστεί από Αυτόν, τότε αόρατα, αλλά δυναμικά, ο υπέροχος Αυτός Θεός της αγάπης τον φροντίζει, τον προστατεύει, τον φωτίζει να λύνει με ηρεμία τα προβλήματά του. Το μυαλό του ανθρώπου του Θεού δεν «μπλοκάρεται» από την υπερένταση. Με τη βοήθεια της θείας, υπεράνθρωπης δύναμής Του οδηγείται σε λύσεις, που μόνον ο Θεός μπορεί και δίνει.

Ο Θεός δεν είναι αδιάφορος στην επιδημία της υπερέντασης, του άγχους και της κατάθλιψης. Το πρόβλημα δεν είναι στον Θεό, ούτε προέρχεται από τον Θεό. Το πρόβλημα είναι στον άνθρωπο και στη σύγχρονη ζωή που διαμορφώθηκε από την επιστημονική περίοδο που πήγε πάρα πολύ μπροστά, όμως αφήνοντας τον άνθρωπο κενό εσωτερικά και αβοήθητο. Ο Θεός και μόνον ο Θεός έχει τη δύναμη και την ικανότητα να ηρεμήσει το σύγχρονο άνθρωπο και να τον ελευθερώσει από τα άγχη, τις καταθλίψεις και την καταστρεπτική υπερένταση.

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top