ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η Χαρά

XARA

Η πολυδιάστατη, πολύπλευρη και πολυάσχολη σύγχρονη ζωή έχει καταδικάσει τον άνθρωπο να ζει χωρίς την αληθινή πηγαία και γνήσια χαρά. Ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει ότι χαίρεται όταν γλεντάει και διασκεδάζει. Έρευνες, όμως, πάνω στο θέμα αυτό έδειξαν ότι και στις διασκεδάσεις και στα γλέντια ο άνθρωπος προσποιείται πως χαίρεται. Η σύγχρονη ευημερία, η πολυάσχολη ζωή, οι καθημερινές απαιτήσεις και η ακόρεστη επιθυμία για επιδείξεις, για ανέσεις, για περισσότερα υλικά αγαθά, έχουν απογυμνώσει τον άνθρωπο από τη χαρά και τον έχουν φορτώσει με άγχη, καταθλίψεις, μελαγχολίες και στεναχώρια.

Η ζωή όμως που δίνει ο Θεός σε κάθε έναν που Τον πλησιάζει με μετάνοια και πίστη είναι η πιο υπέροχη ζωή που υπάρχει στον πλανήτη μας. Ένα θαυμαστό χαρακτηριστικό της ζωής αυτής είναι η χαρά, που μόνον ο Ιησούς Χριστός έχει.

Το πρώτο μήνυμα που ήρθε με τους αγγέλους από τον ουρανό στη γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν: «Σας φέρνω ευχάριστα νέα που θα προξενήσουν χαρά μεγάλη σε όλο το λαό: γεννήθηκε σήμερα στην πόλη Δαβίδ για σας Σωτήρας, που είναι ο Χριστός Κύριος» (Λουκ. 2:10,11).

Η μοναδική χαρά που φέρνει ο Ιησούς Χριστός σε κάθε άνθρωπο, είναι η χαρά της εσωτερικής ελευθερίας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει την πραγματική χαρά αν δεν αδειάσει απόλυτα από όλα τα κακά που τον κρατούν δεμένο στη δυστυχία. Η χαρά είναι αποτέλεσμα εσωτερικού καθαρισμού του ανθρώπου από το Θεό και όχι αποτέλεσμα διασκεδάσεων, κοσμικών επιδείξεων, δόξας, φήμης και πλούτου.

Ο Ιησούς Χριστός στον καθένα που Τον ζητά και Τον πιστεύει ως Σωτήρα του και Κύριό του, λαμβάνει τέτοια χαρά που ποτέ δεν στερεύει. Το μήνυμα αυτό της χαράς το πήραν και οι Άγιοι Απόστολοι και το έκαναν σύνθημα. Έτσι ο Απ. Ιωάννης λέει: «Και ταύτα γράφωμεν προς εσάς δια να είναι πλήρης η χαρά σας» (Α΄Ιωάν. 1:4). Ο Απ. Παύλος τονίζει στους Φιλιππησίους Χριστιανούς: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θα σας πω, χαίρετε» (Φιλιπ. 4:4). Ο Χριστιανισμός είναι η μοναδική θρησκεία της χαράς χωρίς όρια. Γιατί η πηγή της είναι Αυτός ο ίδιος ο Θεός που είναι η χαρά.

Η χριστιανική χαρά βρίσκεται στη δύναμη και στην αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Η χριστιανική χαρά βασίζεται στον τέλειο καθαρισμό που ο Παντοκράτορας κάνει στη ζωή του μετανοημένου ανθρώπου. Η χριστιανική χαρά βασίζεται στην αναγέννηση που φέρνει ο Κύριος των Κυρίων στον άνθρωπο και στη νέα ζωή που βάζει το Πανάγιο Πνεύμα Του. Και όλα αυτά δεν είναι λόγια. Είναι αλήθεια. Είναι ζωντανή εμπειρία της Εκκλησίας δύο χιλιάδες χρόνια τώρα.

Η χαρά, λοιπόν, αποκτάται με αναγνώριση της αποτυχίας του ανθρώπου να βρει τη χαρά μόνος του και με πίστη στο Θεό ως το Μόνο που μπορεί να δώσει τη χαρά. Ζήτησε έτσι τη χαρά από το Θεό και θα την πάρεις. Έχεις απόλυτη ανάγκη από τη χαρά του Θεού.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top