Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2023

 

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ

Η Αναγέννηση, Η Ολοκληρωτική Αλλαγή Του Ανθρώπου (Μέρος A΄)
 

EYAGELISMOS

 

Ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη για μια ριζική, ολοκληρωτική αλλαγή στη ζωή του. Επιθυμεί να αλλάξει τελείως. Θέλει να γίνουν όλα μέσα του καινούργια, νέα. Καινούργιο μυαλό που θα γεννάει καινούργιες σκέψεις, καινούργια καρδιά γεμάτη με αγάπη, καινούργιοι πόθοι και επιθυμίες, μια πραγματική ανάσταση ενός καινούργιου κόσμου στη ζωή του.

 

Την ολοκληρωτική αυτή ανανέωση ούτε η κοινωνία, ούτε κανένα σύστημα, ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει. Η αλλαγή του ανθρώπου είναι πνευματική υπόθεση. Είναι υπόθεση εσωτερική. Και στον πλανήτη μας δεν υπάρχει δύναμη που να μπορεί να κάνει τον άνθρωπο καινούργιο, με μια πέρα για πέρα καινούργια ζωή. Κάθε μεταρρύθμιση απ’ έξω ή αυτο-μεταρρύθμιση, παρά τις καλές διαθέσεις του ίδιου του ανθρώπου, καταλήγει σε απογοήτευση και αποτυχία.

 

Η μοναδική δύναμη για ολοκληρωτική αλλαγή του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πειραιώς Καλλίνικος στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία Ιαν. - Φεβ. 2000, σελ. 3, γράφει: «Ζωή χωρίς Χριστό είναι ηθική αυτοκτονία, είναι αυτοκαταστροφή, είναι γκρεμός, είναι θάνατος. Ζωή με οδηγό τον Χριστό είναι πρόοδος, είναι χαρά, είναι ανύψωση είναι λύτρωση, είναι βίωση και απόλαυση αληθινής ευτυχίας…

 

Μονάχα ο Χριστός σώζει, μονάχα ο Χριστός εξημερώνει και εξευγενίζει την ανθρώπινη καρδιά, μονάχα ο Χριστός εκπολιτίζει, μονάχα ο Χριστός ειρηνεύει τις ανθρώπινες κοινωνίες».

 

Ήρθε, λοιπόν, ο Χριστός στη γη για να κάνει τον άνθρωπο καινούργιο, με μια εντελώς καινούργια ζωή. Τον άνθρωπο βέβαια που θα θελήσει και θα ζητήσει την αλλαγή αυτή.

 

Στην Αγία Γραφή το γεγονός της ολοκληρωτικής αλλαγής του ανθρώπου παρουσιάζεται ως μια καινούργια γέννηση. Μια γέννηση από πάνω (άνωθεν). Ο Ιησούς Χριστός, στο σοφό Νικόδημο, παρουσίασε την «ξαναγέννηση» αυτή του ανθρώπου με τα παρακάτω λόγια: «Αν δεν γεννηθεί κανείς από πάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού» (Ιωάν. 3:3). Ο Νικόδημος ήταν Φαρισαίος, όμως είχε ειλικρινές ενδιαφέρον για την αλήθεια του Θεού. Επισκέφθηκε, λοιπόν, ένα βράδυ τον Ιησού για να ακούσει τη διδασκαλία Του και έτσι άκουσε τα παραπάνω λόγια του Θεανθρώπου, ο οποίος του τόνισε, και το τονίζει και σ’ εμάς σήμερα, ότι η καινούργια ζωή είναι «άνωθεν» ενέργεια, είναι του Θεού και όχι του ανθρώπου. Για να ζήσει κανείς την όμορφη ζωή (τη βασιλεία του Θεού στη γη) θα πρέπει να ξαναγεννηθεί από τον Θεό. Το έργο αυτό της αναγέννησης το επιτελεί το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα «Ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας μάτιασε και δεν πιστεύετε στην αλήθεια, εσείς, μπροστά στα μάτια των οποίων ζωγράφισα με το κήρυγμά μου τόσο ζωντανά τον Ιησού Χριστό σταυρωμένο; Αυτό θέλω μόνο να μου πείτε: Τηρώντας το νόμο δεχτήκατε το Πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας;» Προς Γαλάτας 3:1

 

† Μιχάλης Κανταρτζής

Ιούλιος - Αύγουστος 2023

 

Ο Καινούργιος Άνθρωπος (Μέρος Β΄)
 

EYAGELISMOS

 

Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, αναγεννά τον άνθρωπο και τον κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο. Το κάνει αυτό, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει για την αμαρτωλή του ζωή και πιστέψει στον Χριστό ως τον Μοναδικό του Σωτήρα. Μετάνοια και πίστη

 

είναι οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωτηρία του ανθρώπου.

 

«Με τη μετάνοια, η Μαρία η Αιγυπτία βγήκε από την κόλαση την οποία δημιούργησε με την ανήθικη ζωή της και βρήκε την αληθινή χαρά και μετάνοια. Με την μετάνοια θα σωθούμε. Με μια τέτοια μετάνοια, ειλικρινή, συγκλονιστική, αποφασιστική!» (Αντίλογοι από την Γαλιλαία, αριθ. φύλλου 58).

 

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πειραιώς Καλλίνικος γράφει: «Χωρίς τη μετάνοια, η λύτρωση και η σωτηρία που έφερε ο Χριστός μένει ανενεργός. Με τη μετάνοια προσοικειούται ο άνθρωπος, κάνει δική του την εν Χριστώ σωτηρία. Γι’ αυτό και ο Χριστός καλεί σε μετάνοια. «Μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών» (Πειραϊκή Εκκλησία, Ιουλ. 2005, σελ. 3).

 

Το δεύτερο βήμα είναι η πίστη στο Χριστό ως τον μοναδικό Σωτήρα. «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς συ και ο οίκος σου», είπε ο απ. Παύλος στον δεσμοφύλακα των φυλακών (Πράξεις 16:31).

 

Το περιοδικό «Σωτήρ», 3 Νοεμβρίου 2002 γράφει: «Δια να σωθούμε μας χρειάζεται πίστις, αδίστακτος, ακλόνητος πίστις εις τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μόνον Σωτήρα των ανθρώπων. Η Αγία Γραφή λέει: «Από κανέναν άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους, με το οποίο πρέπει να σωθούμε» (Πράξεις 4:12).

 

Ο άνθρωπος σώζεται με την πίστη και όχι με τα καλά έργα. Τα καλά έργα τα κάνει αφού σωθεί. Το φυλλάδιο της Εκκλησίας «Φωνή Κυρίου» της 23-11-2003, λέει: «Η σωτηρία είναι δώρο του Θεού και όχι κατόρθωμα του ανθρώπου. Σωζόμαστε από τη χάρη του Θεού, δια της πίστεως». Αυτό που συνεισφέρουμε στην υπόθεση της σωτηρίας μας είναι η πίστη. Τα καλά έργα είναι ο φυσικός καρπός της πίστεως. Ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος λέγει πως τα έργα που κάνουμε για να σωθούμε φαίνονται σαν «εγκλήματα λάμποντα».

 

Η σωτηρία μας είναι δωρεάν με την μετάνοια και την πίστη.

 

Όταν, λοιπόν, ο άνθρωπος μετανοεί ειλικρινά και με πίστη στο Χριστό ζητάει τη σωτηρία του, τότε το Άγιο Πνεύμα τον αναγεννά σε μια καινούργια, άφθονη και πλούσια πνευματική ζωή (Ιωάν. 10:10). Στη ζωή αυτή, την πρώτη θέση κατέχει ο Κύριος και η Εκκλησία.

 

 
 

† Μιχάλης Κανταρτζής

 

 Μαΐος – Ιούνιος 2023

 

Ο Καινούργιος Άνθρωπος
 

EYAGELISMOS

 

Ένας καινούργιος άνθρωπος! Ριζικά αλλαγμένος. Αναγεννημένος. Αυτό είναι το όραμα της χριστιανικής πίστης. Γι’ αυτό σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Γι’ αυτό ίδρυσε την Εκκλησία Του. Γι’ αυτό κατήλθε το Άγιο Πνεύμα. Όλα υπηρετούν αυτόν τον μεγάλο σκοπό. Όλα αποβλέπουν σε αυτό τον υπέρτατο στόχο. Ο άνθρωπος να γίνει ζωντανή εικόνα του Θεού. Να αναδειχθεί μέτοχος της ζωής του Χριστού.

 

Αναγεννημένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενωμένος ο άνθρωπος με τον Ιησού Χριστό πορεύεται πλέον έναν καινούργιο δρόμο. Μέσα του κυλούν οι χυμοί μιας νέας ζωής, της ζωής του Χριστού. Μπροστά του διανοίγεται μια καινούργια πορεία, την οποία κατευθύνει το θέλημα του Θεού και την φωτίζει άπλετα το Ευαγγέλιο της χαράς και της ελπίδας.

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι για να γίνουν καινούργιοι άνθρωποι, πρέπει ν’ αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής τους. Νομίζουν ότι τα προβλήματα της ζωής τους βρίσκονται έξω από αυτούς. Νομίζουν ότι, αν είχαν περισσότερα χρήματα ή καλύτερη κοινωνική και επαγγελματική θέση, θα ήταν πραγματικά ευτυχισμένοι. Η πείρα όμως διδάσκει ότι όσο καλοί κι αν είναι οι εξωτερικοί παράγοντες, δεν μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο, γιατί δεν έχουν τις δυνάμεις εκείνες που χρειάζεται ο άνθρωπος για να γίνει έναν καινούργιος άνθρωπος. Μόνον όταν εσωτερικά αλλάξει ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει την ειρήνη και τη χαρά, που με τόσους κόπους μάταια μακριά από το Χριστό αναζητεί.

 

Την ριζική αυτή αλλαγή του ανθρώπου, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, την επιτελεί το Άγιο Πνεύμα, το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ο πατέρας Ειρηναίος λέει: «Χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να σωθούμε». Επίσης σύμφωνα με τον π. Μακάριο τον Αιγύπτιο: «Με τη δύναμη του Πνεύματος και την πνευματική αναγέννηση έρχεται ο άνθρωπος στα μέτρα του πρώτου Αδάμ και γίνεται καλύτερος απ’ αυτόν, γιατί αποθεώνεται». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ενώ είμαστε κενοί γινόμαστε άρτιοι, νεκροί ανιστάμεθα, φθαρτοί μεταβαλλόμαστε σε αφθαρσία, θνητοί μετατρεπόμαστε σε αθανασία γήινη, γινόμαστε ουράνιοι, σαρκικοί, έχοντας τη γέννηση από τη σάρκα, γινόμαστε πνευματικοί… Ενώ είμαστε σπήλαιο ληστών (δηλαδή παθών), μεταμορφωνόμαστε σε ναό του ζωντανού Θεού, πένητες και πεπερασμένοι, γινόμαστε συγγενείς και οικείοι του Θεού, συγκοινωνοί και συγκληρονόμοι Του». Το Πανάγιο Πνεύμα, με την αναγεννητική Του δύναμη, «τελειώνει» (ολοκληρώνει) τη νέα δημιουργία και μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε νέα κτίση (από την Φωνή Κυρίου, 7 Ιουνίου 1998).

 

† Μιχάλης Κανταρτζής

 

Μάρτιος - Απρίλιος 2023

 

Η Άνωθεν Γέννηση
 

EYAGELISMOS

 

Η μεγάλη αλήθεια για τη σωτηρία του ανθρώπου βρίσκεται στα λόγια του Ιησού Χριστού στον Νικόδημο, τον Φαρισαίο διδάσκαλο: «Αμήν, αμήν λέγω σοι, εάν μη τις γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ιδείν την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν. 3:3), δηλαδή

εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, από τον ουρανό, από τον Θεό, δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να ανήκει στη βασιλεία του Θεού.

 

Η αναγέννηση του ανθρώπου είναι η καινούργια ζωή που βάζει ο Θεός στον άνθρωπο με το Άγιο Πνεύμα, όταν αυτός ειλικρινά μετανοήσει και πιστέψει στον Ιησού Χριστό και στο απολυτρωτικό Του έργο πάνω στο σταυρό.

 

Ο απ. Πέτρος μας λέει: «Ευλογημένος να’ ναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλη ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούργια ζωή με την ανάσταση του Ιησού Χριστού» (Α΄ Πέτρου 1:3).

 

Ο απ. Πέτρος επίσης στο πρώτο του κήρυγμα είπε: «Να μετανοήσετε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας, κι έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και σκηνώνει στον άνθρωπο με την άνωθεν γέννηση, την αναγέννηση.

 

Ας προσέξουμε τα λόγια του Αγίου Κυπριανού: «Όταν βασανιζόμουν στα πυκνά σκοτάδια μιας ασέληνης νύχτας, δεν είχα κανένα αληθινό φως να με οδηγήσει. Δεν μπορούσα να φαντασθώ πως ήταν ποτέ δυνατόν να πετάξει κανείς από πάνω του την παλαιά ζωή της αμαρτίας. Και όμως με την παντοδύναμη χάρη του Θεού, με την μετάνοια, η νέα ζωή έγινε πραγματικότητα. Καθάρισε τον ρύπο της ψυχής μου, θανάτωσε την αμαρτία, ζωογόνησε την αρετή και άρχισα μια καινούργια ζωή σύμφωνα με το άγιο θέλημα του Θεού». (Η άνωθεν γέννηση, σελ. 36, 37).

 

Μιχάλης Κανταρτζής

 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023

 

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ
Ο Χριστός, Ο Σωτήρας Κάθε Ανθρώπου

EYAGELISMOS

 

 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν μπήκε στη συναγωγή, διάβασε από το 61ο κεφάλαιο του προφήτη Ησαΐα τα λόγια που προφήτευαν για τη ζωή και το έργο Του.

 

Στα λόγια αυτά, που αναφέρονται στο έργο του Χριστού για μας, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας. Ας τα διαβάσουμε και ας τα μελετήσουμε με προσοχή:

 

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέν με ευαγγελίσασθαι πτωχοίς, απέσταλκέν με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν» (Λουκάς 4:18,19).

 

Δηλαδή, Πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου, διότι με έχρισε. Με έστειλε να φέρω στους φτωχούς χαρμόσυνο άγγελμα, να θεραπεύσω εκείνους που έχουν συντετριμμένη καρδιά, να κηρύξω στους αιχμαλώτους απελευθέρωση και εις τους τυφλούς ανάβλεψη, να κηρύξω το έτος της ευνοίας του Κυρίου.

 

Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ψυχικά και εσωτερικά φορτωμένος περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο περασμένης εποχής. Η επιστήμη και η τεχνολογία, ενώ πήγαν τόσο μπροστά και του προσφέρουν τόσες ανέσεις και εύκολη ζωή που δεν είχε ποτέ του, αυτός μένει πίσω μόνος, αβοήθητος, κενός, γεμάτος άγχη και πρωτοφανή συμπλέγματα, που κάνουν τη ζωή του αφόρητη.

 

Στην κατάσταση αυτή, έρχεται ο Θεάνθρωπος και προσφέρει τη μοναδική σωτηρία, βοήθεια για όλα τα εσωτερικά προβλήματα του ανθρώπου. Ο Κύριος της αγάπης, ο Μόνος όπου έζησε μια καθαρή, φιλάθρωπη, δυναμική και υπέροχη ζωή. Αυτός και Μόνον Αυτός που μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά, προσκαλεί κάθε άνθρωπο να ζητήσει τη βοήθειά Του για να σωθεί και να θεραπευθεί ψυχικά και σωματικά.

 

Προσκαλεί, λοιπόν, με αγάπη τον άνθρωπο να Τον πλησιάσει με συντετριμμένη καρδιά, για να βρει το μεγαλύτερο και πιο σπάνιο αγαθό, την ειρήνη της ψυχής του. Προσκαλεί τον κάθε άνθρωπο να έρθει σ’ Αυτόν με συντριβή καρδιάς και με πίστη για να Του ζητήσει να ελευθερωθεί μια για πάντα απ’ την αιχμαλωσία του εγωϊσμού, της κακίας, της αδικίας, της ανηθικότητας και της κάθε ηθικής διαστροφής.

 

Η πρόσκλησή Του είναι: «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς» (Ματθ. 11:28). Ελάτε να ανοίξουν τα τυφλά σας μάτια. Ελάτε να ελευθερωθείτε από τις τρομερές πολυδιάστατες και πολυποίκιλες πιέσεις. Ελάτε να γίνετε καινούργιοι άνθρωποι, με μια καινούργια ζωή.

 

Η υπεράνθρωπη εσωτερική δύναμη που χρειάζεται ο άνθρωπος σήμερα για να αλλάξει ριζικά και να γίνει ένας καινούργιος άνθρωπος, βρίσκεται στο Θεάνθρωπο και μόνο στο Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτόν που ήρθε για να χαρίσει στον κάθε έναν από μας ξεχωριστά μια υπέροχη ζωή εσωτερικής γαλήνης και χαράς. Τον Μόνον και Μοναδικό ειδικό για την εσωτερική αναδημιουργία μας. «Τον δι΄ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα».

 

Το χαρμόσυνο, λοιπόν, άγγελμα, η ευχή που μπορεί να γίνει πραγματικότητα στον κάθε κουρασμένο άνθρωπο, είναι: «Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος». Ευτυχισμένος όμως με το Χριστό, που όταν Τον ζητήσεις στη ζωή σου με συντριμμένη καρδιά, σε κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο, έναν συνειδητό Χριστιανό, ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας Του.

  

Μιχάλης Κανταρτζής

Σελίδα 2 από 4

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top