Ο Καινούργιος Άνθρωπος
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

 Μαΐος – Ιούνιος 2023

 

Ο Καινούργιος Άνθρωπος
 

EYAGELISMOS

 

Ένας καινούργιος άνθρωπος! Ριζικά αλλαγμένος. Αναγεννημένος. Αυτό είναι το όραμα της χριστιανικής πίστης. Γι’ αυτό σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Γι’ αυτό ίδρυσε την Εκκλησία Του. Γι’ αυτό κατήλθε το Άγιο Πνεύμα. Όλα υπηρετούν αυτόν τον μεγάλο σκοπό. Όλα αποβλέπουν σε αυτό τον υπέρτατο στόχο. Ο άνθρωπος να γίνει ζωντανή εικόνα του Θεού. Να αναδειχθεί μέτοχος της ζωής του Χριστού.

 

Αναγεννημένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενωμένος ο άνθρωπος με τον Ιησού Χριστό πορεύεται πλέον έναν καινούργιο δρόμο. Μέσα του κυλούν οι χυμοί μιας νέας ζωής, της ζωής του Χριστού. Μπροστά του διανοίγεται μια καινούργια πορεία, την οποία κατευθύνει το θέλημα του Θεού και την φωτίζει άπλετα το Ευαγγέλιο της χαράς και της ελπίδας.

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι για να γίνουν καινούργιοι άνθρωποι, πρέπει ν’ αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής τους. Νομίζουν ότι τα προβλήματα της ζωής τους βρίσκονται έξω από αυτούς. Νομίζουν ότι, αν είχαν περισσότερα χρήματα ή καλύτερη κοινωνική και επαγγελματική θέση, θα ήταν πραγματικά ευτυχισμένοι. Η πείρα όμως διδάσκει ότι όσο καλοί κι αν είναι οι εξωτερικοί παράγοντες, δεν μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο, γιατί δεν έχουν τις δυνάμεις εκείνες που χρειάζεται ο άνθρωπος για να γίνει έναν καινούργιος άνθρωπος. Μόνον όταν εσωτερικά αλλάξει ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει την ειρήνη και τη χαρά, που με τόσους κόπους μάταια μακριά από το Χριστό αναζητεί.

 

Την ριζική αυτή αλλαγή του ανθρώπου, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, την επιτελεί το Άγιο Πνεύμα, το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ο πατέρας Ειρηναίος λέει: «Χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να σωθούμε». Επίσης σύμφωνα με τον π. Μακάριο τον Αιγύπτιο: «Με τη δύναμη του Πνεύματος και την πνευματική αναγέννηση έρχεται ο άνθρωπος στα μέτρα του πρώτου Αδάμ και γίνεται καλύτερος απ’ αυτόν, γιατί αποθεώνεται». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ενώ είμαστε κενοί γινόμαστε άρτιοι, νεκροί ανιστάμεθα, φθαρτοί μεταβαλλόμαστε σε αφθαρσία, θνητοί μετατρεπόμαστε σε αθανασία γήινη, γινόμαστε ουράνιοι, σαρκικοί, έχοντας τη γέννηση από τη σάρκα, γινόμαστε πνευματικοί… Ενώ είμαστε σπήλαιο ληστών (δηλαδή παθών), μεταμορφωνόμαστε σε ναό του ζωντανού Θεού, πένητες και πεπερασμένοι, γινόμαστε συγγενείς και οικείοι του Θεού, συγκοινωνοί και συγκληρονόμοι Του». Το Πανάγιο Πνεύμα, με την αναγεννητική Του δύναμη, «τελειώνει» (ολοκληρώνει) τη νέα δημιουργία και μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε νέα κτίση (από την Φωνή Κυρίου, 7 Ιουνίου 1998).

 

† Μιχάλης Κανταρτζής

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top