Η Άνωθεν Γέννηση
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2023

 

Η Άνωθεν Γέννηση
 

EYAGELISMOS

 

Η μεγάλη αλήθεια για τη σωτηρία του ανθρώπου βρίσκεται στα λόγια του Ιησού Χριστού στον Νικόδημο, τον Φαρισαίο διδάσκαλο: «Αμήν, αμήν λέγω σοι, εάν μη τις γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ιδείν την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν. 3:3), δηλαδή

εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, από τον ουρανό, από τον Θεό, δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να ανήκει στη βασιλεία του Θεού.

 

Η αναγέννηση του ανθρώπου είναι η καινούργια ζωή που βάζει ο Θεός στον άνθρωπο με το Άγιο Πνεύμα, όταν αυτός ειλικρινά μετανοήσει και πιστέψει στον Ιησού Χριστό και στο απολυτρωτικό Του έργο πάνω στο σταυρό.

 

Ο απ. Πέτρος μας λέει: «Ευλογημένος να’ ναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλη ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούργια ζωή με την ανάσταση του Ιησού Χριστού» (Α΄ Πέτρου 1:3).

 

Ο απ. Πέτρος επίσης στο πρώτο του κήρυγμα είπε: «Να μετανοήσετε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας, κι έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και σκηνώνει στον άνθρωπο με την άνωθεν γέννηση, την αναγέννηση.

 

Ας προσέξουμε τα λόγια του Αγίου Κυπριανού: «Όταν βασανιζόμουν στα πυκνά σκοτάδια μιας ασέληνης νύχτας, δεν είχα κανένα αληθινό φως να με οδηγήσει. Δεν μπορούσα να φαντασθώ πως ήταν ποτέ δυνατόν να πετάξει κανείς από πάνω του την παλαιά ζωή της αμαρτίας. Και όμως με την παντοδύναμη χάρη του Θεού, με την μετάνοια, η νέα ζωή έγινε πραγματικότητα. Καθάρισε τον ρύπο της ψυχής μου, θανάτωσε την αμαρτία, ζωογόνησε την αρετή και άρχισα μια καινούργια ζωή σύμφωνα με το άγιο θέλημα του Θεού». (Η άνωθεν γέννηση, σελ. 36, 37).

 

Μιχάλης Κανταρτζής

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top