xaraΣτην εποχή μας έχουμε γίνει παράξενα θλιμμένοι, σαν κάτι να έχει σπάσει μέσα μας. Δύσκολους καιρούς περνάμε, αυτό είναι γεγονός. Δυσάρεστες ειδήσεις ακούμε, που πολλές φορές μας αφαιρούν το κουράγιο, την εμπιστοσύνη μας και την ελπίδα στον Δημιουργό μας.

Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με πλήρη σοφία, με αγάπη που δεν συλλαμβάνει πολλές φορές ο πεπερασμένος νους μας. Η χαρά είναι, γενικά, η επιδίωξη κάθε ανθρώπου. Όλοι μας επιζητούμε τη χαρά. Σημασία όμως έχει πώς και πού την επιζητούμε.

Χαρά σημαίνει πληρότητα. Μία ήρεμη, ειρηνική, χριστιανική χαρά, που έχει τη δύναμη να διώξει από το νου και την ψυχή κάθε ίχνος μελαγχολίας, αβεβαιότητας, θλίψης.

Όλη η Γραφή διαχέεται από τη χαρά, τη χαρά που χαρίζει ο Θεός στους πιστούς Του. Αυτό συμβαίνει μόνον όταν έχουμε τον Θεό στη ζωή μας, που είναι η πηγή της ειρήνης, της χαράς και της πληρότητας. Τότε η χαρά φωλιάζει μέσα στην ψυχή μας και οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεται με ειρήνη ψυχής.

Γεμάτη χαρά είναι η ευχή του Ιωάννου Χρυσοστόμου που διαβάζεται μετά την Ανάσταση: «Ει τις δούλος ευγνώμων, εισελθέτω χαίρων εις την χαράν του Κυρίου αυτού.» «Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν οι άγγελοι».

Στην παραβολή του Ασώτου, λέει ο πατέρας: «Έπρεπε να ευφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός νεκρός ήταν και ανέζησε». Άρα η χαρά ανήκει στον ουρανό, επομένως είναι δώρο ουράνιο, θείο. Ο Κύριός μας πολλές φορές μίλησε για τη χαρά Του, όταν ζούσε πάνω στη γη. «Συ δούλε αγαθέ και πιστέ, είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου» είπε ο Κύριος σ’ αυτόν που πήγε τα τάλαντα και τα καρποφόρησε. Αλλού λέει ο Κύριος: «Τη χαρά που νιώθετε όταν είστε κοντά μου, κανείς δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει».

Όταν ζούμε κοντά στον Θεό, Τον επικαλούμεθα, μιλάμε μαζί Του. Πώς ο Κύριός μας να μην μας ακούσει; Επομένως, αυτή η χαρά, η δυσεύρετη στην εποχή μας, η πραγματική, η βαθιά, η ειρηνική, μόνο κοντά στον Θεό υπάρχει.

Ας παρακαλούμε καθημερινά να μας αυξάνει ο Θεός σε αγάπη και πίστη και τότε να είμαστε σίγουροι ότι από τη ζωή μας θα απομακρύνεται το άγχος, η θλίψη και η απαισιοδοξία. Θα είμαστε οι χαρούμενοι άνθρωποι, έτσι όπως το θέλει ο Δημιουργός μας!

Ευλογημένο καλοκαίρι!

Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

 

Γι’ αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια, για να μεσιτεύει γι’ αυτούς

(Προς Εβραίους 7:25)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top