Πρόσεχε Τον Εαυτό Σου
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

MEGASBASILEIOSΜεγάλου Βασιλείου

Παρατήρησε λεπτομερώς τον εαυτό σου, για να μάθεις να χορηγείς στο κάθε συστατικό του τα ωφέλιμα: Στο σώμα τροφές και ενδύματα, στην ψυχή θεοσέβεια και αρετή. Μήτε να παραπαχαίνεις στο σώμα, μήτε να δίνεις σημασία στις σαρκικές απαιτήσεις. Επειδή «η σάρκα επιθυμεί αντίθετα προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετα προς τη σάρκα κι αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο» (Γαλ. 5:17), κοίτα μήπως, με το να παραφορτώνεις τη σάρκα, δίνεις πολλή εξουσία στο κατώτερο στοιχείο της υπάρξεώς σου.

Γιατί με το σώμα και την ψυχή συμβαίνει ό,τι και με μια ζυγαριά: Αν παραφορτώσεις τον ένα της δίσκο, οπωσδήποτε θα κάνεις ελαφρότερο τον άλλο. Όταν, λοιπόν, το σώμα καλοπερνά, η ψυχή γίνεται αδρανής και άτονη. Κι όταν, αντίθετα, η ψυχή εξυψώνεται με την αρετή, οι σαρκικές επιθυμίες μαραίνονται.

Πρόσεχε τον εαυτό σου, για να μπορείς να διακρίνεις πότε η ψυχή είναι υγιής και πότε ασθενής. Γιατί πολλοί, λόγω της μεγάλης τους απροσεξίας, αν και πάσχουν από βαριά και ανίατα πνευματικά νοσήματα, δεν το αντιλαμβάνονται. Εσύ, όμως, πρόσεχε τον εαυτό σου, ώστε ανάλογα με τα αμαρτήματά σου να ακολουθήσεις και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Είναι μεγάλο και βαρύ το παράπτωμά σου; Σου χρειάζονται λεπτομερής εξομολόγηση, πικρά δάκρυα, αυστηρή νηστεία και συνεχής αγρυπνία. Είναι ελαφρότερο; Ας μετριαστεί και η μετάνοιά σου.

Η σύντομη αυτή προτροπή για προσοχή έχει εφαρμογή σε όλους τους Χριστιανούς, ανάλογα με την ιδιαίτερη διακονία που ο καθένας επιτελεί στην Εκκλησία, ώστε όλοι να εργάζονται με ακρίβεια, επιμέλεια και προθυμία.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top