Τα Χριστούγεννα Της Αγάπης
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

 Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

 

Τα Χριστούγεννα Της Αγάπης

 

KALOKAIRI

 

Ο Θεάνθρωπος που σαρκώθηκε για τη σωτηρία μας βρίσκει και φέτος έναν κόσμο αρνητικό και αδιάφορο απέναντί του. Έναν κόσμο που αλληλοσπαράζεται από πολέμους, κομματιάζεται από τα μίση. Ο Θεός της αγάπης όμως γεννιέται και προσφέρει τον εαυτό Του για τη σωτηρία αυτού του κόσμου. Για να σωθεί όμως ο άνθρωπος από το σκοτάδι της αμαρτίας, τη φθορά και τον θάνατο, χρειάζεται ο ίδιος να πορεύεται διαρκώς για να συναντήσει τον Θεάνθρωπο.

 

«Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό», γράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ταυτόχρονα Θεός και άνθρωπος. Γεννήθηκε ο άναρχος Θεός «ουκ εκ σπέρματος, αλλά εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου». Ήδη ο Προφήτης Ησαΐας μίλησε για την έλευση του «Άρχοντα της ειρήνης» και για την αιώνια ειρήνη που θα φέρει. Ο ύμνος των αγγέλων τη θεία εκείνη νύχτα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου είναι σαφής: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνης, εν ανθρώποις ευδοκία».

 

«Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν» θα λέγει συνέχεια κατά τη διάρκεια της παρουσίας Του στη γη. Πραγματικά, μόνον ο Χριστός έχει τη δύναμη να χαρίσει την ειρήνη στην ψυχή μας και σ’ όλον τον κόσμο. Νέφη Μαρτύρων και Αγίων έδωσαν τη ζωή τους για την αγάπη του Χριστού. Στον κόσμο επικρατούσε ειδωλολατρία και ζοφερό σκοτάδι. Η γυναίκα δεν είχε καμία οντότητα και αξία. Εκατομμύρια δούλοι σε όλη τη γη στέναζαν κάτω από την αφόρητη δουλεία. Μεγάλοι φιλόσοφοι και ποιητές, όπως ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης, ο Σοφοκλής, ο Οράτιος, ο Βιργίλιος «έβλεπαν» την έλευση του Σωτήρος εξ ουρανού. Ήταν παγκόσμια η προσδοκία για τον Θεάνθρωπο. Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο για μια ορισμένη αποστολή. Ο ενανθρωπίσας Κύριος πρόσφερε στον άνθρωπο, και συνεχίζει να προσφέρει, μια νέα ζωή, που περιγράφεται με την παρακάτω αλήθεια.

 

«Ο Χριστός έγινε όμοιος με εμάς, για να γίνουμε και εμείς όμοιοι με Εκείνον».

 

Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων.

 

«Εκένωσεν εαυτόν, μορφήν δούλου λαβών», γράφει ο Απόστολος Παύλος. Το πώς «εκένωσεν», δηλαδή άδειασε τον εαυτό του, αποτελεί μυστήριο.

 

Με βάση τα παραπάνω, είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι δεν είναι γνήσιος εορτασμός των Χριστουγέννων, όταν κλειστούμε στον εαυτό μας και ξεχάσουμε τον φτωχό και πονεμένο συνάνθρωπό μας. Αν δεν γεννηθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, ποια σημασία θα έχουν για μας τα Χριστούγεννα; Ας αναζητήσουμε τον Χριστό μέσα από την πνευματική προετοιμασία των Χριστουγέννων, να ευπρεπίσουμε τη «φάτνη» της δικής μας ψυχής, ώστε να κατοικεί μέσα μας ο Θεάνθρωπος Ιησούς και να Τον δοξάζουμε με λόγια και με έργα αγάπης.

 

Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top