Η Ανάσταση Του Χριστού Κάνει Τα Πάντα Νέα
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2023

 

Η Ανάσταση Του Χριστού Κάνει Τα Πάντα Νέα

 

Stop time

 

Καινούργια μέρα. Καινούργιες σκέψεις. Όλα καινούργια. “Ιδού καινά ποιώ τα πάντα”. Υπάρχει αυτή η φράση στο Ευαγγέλιο. Κι αναφέρεται στην καινούργηση που καλείται ο καθένας μας να επιτελεί κάθε στιγμή στη ζωή του. Κι αυτή την δυνατότητα μας την χαρίζει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του. Έκανε τα πάντα νέα. Μας άνοιξε τον δρόμο να μπούμε σε μια νέα ζωή, την Εκκλησία Του. Τι ωραία μας το περιγράφει ο απ. Παύλος: «Όταν κάποιος ανήκει στον Χριστό είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν. Όλα έχουν γίνει καινούργια».

 

Άρα κανείς μας δεν δικαιολογείται να γίνεται χειρότερος από πριν. Να αφήνεται έρμαιο των λογισμών, των παθών, των κακών επιθυμιών.

 

Είναι και για μας πολύ όμορφο όταν πετυχαίνουμε μία νίκη, μικρή ή μεγάλη, μάλιστα τη στιγμή που ο παλιός μας εαυτός μας επιδιώκει να μας παρασύρει σε άλλα μονοπάτια. Και εμείς χαιρόμαστε πρώτοι όταν λέμε ένα ΟΧΙ στο ένα ή στο άλλο πάθος, που μας κατακλύζουν όλη μέρα και μας καλούν να πάμε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Και είναι αδύνατο να μην βοηθήσει ο Θεός στις ώρες αυτές όταν Τον παρακαλούμε.

 

Οπότε στόχος μας να’ ναι κάθε στιγμή να κάνουμε μία καινούργια νίκη, ένα νέο ξεκίνημα, μία νέα καινούργηση της σχέσης μας με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τον διπλανό μας, τον Θεό μας.

 

Θεέ μου δώσε μας την δύναμη κι εμείς να λέμε μαζί Σου: “Ιδού τα πάντα ποιώ καινά”. Όλα να γίνουν καινούργια στη ζωή μας.

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top