Ο Χριστός είναι ο Παράδεισος
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2023

Μας Φωτίζει ο Άγιος Πορφύριος

Πως Να Αγαπάμε

pporfyrioskausokalibiths

 

Πρέπει ν’ αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό.

Ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Τον Παράδεισο οι άγιοι τον ζουν από δω. Είμαστε εύκολοι να ευχόμαστε «καλόν Παράδεισον» και μάλιστα οι Μοναχοί το έχουν πολύ πρόχειρο να λένε «καλόν Παράδεισον». Το λένε όμως πολύ τυπικά, χωρίς να ξέρουν τι λένε.

 

Ο Παράδεισος είναι μέσα μας. Μην περιμένουμε να βρούμε κήπους με ολόδροσα λουλούδια και αηδόνια. Αυτά είναι ανθρώπινες παρομοιώσεις.

 

Ο Παράδεισος είναι ο Χριστός και όποιος αγαπήσει τον Χριστό και βάλει τον Χριστό μέσα του, έχει τον Παράδεισο. Ζει τότε πράγματα που δεν λέγονται.

 

Μόνον λέγε: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί Χριστός».

Τότε δεν έχουμε καμιά λύπη, καμιά στενοχώρια. Θα είμαστε συνέχεια αγαλλώμενοι.

 

Εγώ γνώρισα στο Άγιον Όρος πολλούς ασκητάς, που πάντα είχαν αγαλλίαση.

 

Ξέρεις να ψάλλεις; Να μάθεις να λατρεύεις τον Θεό! Να ’ξερες με τι λαχτάρα λένε οι Άγιοι την ευχή!

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πώς νοιώθουν αυτές τις λέξεις!

 

Όταν ο Χριστός μπει στην καρδιά, τότε δεν υπάρχουν πάθη, εξαφανίζονται. Πού να βρεις τότε μίση και αντιπάθειες και κατακρίσεις και εγωισμούς;

Έρχεται ο άνθρωπος σε άλλη κατάσταση.

– Γέροντα, πώς θα έρθω στην άλλη κατάσταση;

– Όταν αγαπήσεις πολύ τον Χριστό.

 

(Από το βιβλίο «Μαθητεύοντας στον Γέροντα Πορφύριο», Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος)

 

 

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top