Η στήλη των Αναγνωστών μας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024

 

Η Αγάπη Που Μεταμορφώνει

 

Σε ένα παλιότερο διεθνές Συνέδριο Ψυχολογίας στο Παρίσι, ανακοινώθηκε μία μελέτη που είχε ξεκινήσει πριν από 30 χρόνια από φοιτητές του πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς (John Hopkins). Είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για 200 αγόρια ηλικίας 12 μέχρι και 16 ετών. Τα αγόρια αυτά προέρχονταν από τις πιο χαμηλής - από κάθε άποψη - στάθμης των συνοικιών της πόλης.

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά έκαναν την πρόβλεψη ότι τα 196 αγόρια θα περνούσαν κάποιο διάστημα της ζωής τους στη φυλακή. Μετά από 25 χρόνια σε μία άλλη ομάδα φοιτητών ανατέθηκε να βρει τα 200 παραπάνω άτομα. Βρήκαν τελικά τα 180 και ανακάλυψαν ότι, μόνον το 6% είχε μπει για λίγο στη φυλακή. Οι προβλέψεις είχαν αποτύχει.

 

Έψαξαν τότε να βρουν πώς έγινε αυτό. Πήραν συνεντεύξεις από τα αγόρια που τώρα ποια ήταν μεγάλοι άντρες, ρωτώντας τους τί επέδρασε θετικά στη ζωή τους. Το 75% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ήταν μία καθηγήτρια και έδωσαν το όνομά της.

 

Οι φοιτητές έψαξαν για τη γυναίκα αυτή. Την βρήκαν σε ένα γηροκομείο. Δεν φάνηκε να παραξενεύτηκε με τα αποτελέσματα της έρευνας. Την ρώτησαν: “Τί αξίες μεταδώσατε σε αυτά τα παιδιά και πώς τα καταφέρατε; Τί μέθοδο εφαρμόσατε;”

 

Εκείνη χαμογέλασε και απάντησε: “Απλώς τα αγαπούσα αυτά τα παιδιά, ναι, τα αγαπούσα. Αυτό είναι όλο.”

 

† Ε. Κ.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top