Επίσκεψη Στις Φυλακές
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

 Μαΐος – Ιούνιος 2023

 

Επίσκεψη Στις Φυλακές

 

EKKNAfoto  Pie Theotimos

 

Ακολουθώντας την ρήση του Κυρίου «εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με» (Ματθ. 25:36), τα 10 τελευταία χρόνια, με εξαίρεση ένα έτος κατά την περίοδο της πανδημίας, επισκεπτόμαστε ετησίως τις Φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα Αττικής, προσφέροντας από την αγάπη του Θεού είδη πρώτης ανάγκης για τους νεαρούς κρατούμενους πού οι συνθήκες της ζωής και οι λάθος επιλογές τους έφεραν εκεί.

 

Έτσι και φέτος, τέσσερις αδελφοί, έχοντας γεμίσει με ρούχα και είδη προσωπικής υγιεινής δύο αυτοκίνητα, και έχοντας συλλέξει από την αγάπη πολλών ανθρώπων χρήματα για το φιλόπτωχο ταμείο των Φυλακών, βρεθήκαμε και πάλι στο πολύ φιλόξενο περιβάλλον που μας δημιουργεί πάντοτε η διοίκηση και η κοινωνική υπηρεσία του ΕΚΚΝΑ (Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα).

 

Είναι πράγματι μία ξεχωριστή εμπειρία αγάπης να συζητάς με τους ανθρώπους πού εργάζονται στη φροντίδα των κρατουμένων: ο Διευθυντής των Φυλακών, ο Γραμματέας που ασχολείται με όλη τα θέματα καθημερινής λειτουργίας των Φυλακών, και η Προϊσταμένη της κοινωνικής υπηρεσίας που μοναδικό σκοπό έχει να φροντίσει στο μέτρο του δυνατού τις προσωπικές ανάγκες των κρατουμένων.

 

Και πάλι μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε από κοντά με μία ομάδα νεαρών κρατουμένων, να τους ακούσουμε με προσοχή, και κυρίως να μοιραστούμε μαζί τους την εμπειρία της προσωπικής σχέσης που προσφέρει ο Χριστός δωρεάν σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να Τον ζητήσει στην ζωή του με μετάνοια και πίστη. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η φετινή ομάδα των νεαρών, διότι παρατηρήσαμε πως δεν ήθελαν να φύγουν από το χώρο συνάντησης και διαρκώς συνεχίζαμε να μοιραζόμαστε μαζί τους θέματα μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού, που απλώνεται σε κάθε ψυχή που ανοίγεται σε αυτόν, ιδιαίτερα μέσα στις Φυλακές.

 

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν περαιτέρω την επιθυμία μας να συνεχίσουμε να επισκεπτόμαστε τις Φυλακές ανηλίκων, με μοναδικό σκοπό το μοίρασμα της αγάπης του Θεού. Και πάνω από όλα, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε με αγάπη για κάθε ένα παιδί που έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα, τα οποία αριθμούν άνω των 100. Δόξα στο όνομα του Θεού.

 

Κυριάκος Γεννάδης

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top