Ένα τηλεγράφημα μπορεί να γίνει μέσο για σωτηρία ψυχών. Ένας νέος, που εργαζόταν στο τηλεγραφείο, είχε βαρύ το συναίσθημα ότι ήταν αμαρτωλός και τον έφλεγε ο πόθος να εύρη την συγχώρησή του.

Κάποιο πρωί, όπως πάντα, πήγε στο γραφείο του. Όλη την νύχτα ήταν ανήσυχος, τον βασάνιζε ένα είδος πείνας για την άφεση των αμαρτιών του, όμως τίποτε δεν μπορούσε να τον ικανοποιήσει. Η καλή θέση και το όμορφο περιβάλλον δεν του έδιδαν καμιά χαρά. Είχε ανάγκη από ειρήνη, από την ειρήνη του Θεού που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη γνώση. Προσευχή ανεκλάλητη έβγαινε από την ψυχή του: «Ελέησόν με, ω Θεέ, εμένα τον αμαρτωλό». Η απάντηση σ’ αυτήν την προσευχή δόθηκε με θαυμαστό τρόπο. Είχε λάβει τα σήματα του Μορς. Άνοιξε την γραμμή και πήρε την θέση του για να γράψει το τηλεγράφημα. Με θαυμασμό και έκπληξη έγραφε τις λέξεις μία μία, όπως έρχονταν. «Από τον Γιάννη στη Μαίρη». Όταν τελείωσαν όλα τα σήματα πρόσεξε τα λόγια του τηλεγραφήματος: «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου. Δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού».

Το τηλεγράφημα το έστελνε ένας Χριστιανός στην αδελφή του, που ήταν υπηρέτρια κάπου. Αυτή είχε μεγάλη πάλη στην καρδιά της κι έγραφε στον αδελφό της να την βοηθήσει στην κατάσταση που βρισκόταν. Ο υπάλληλος προώθησε το τηλεγράφημα στον προορισμό του. Σαν πτερωτό βέλος από την βελοθήκη του βασιλέως - όπως λέγει και ο ψαλμωδός - έφθασε το τηλεγράφημα στα χέρια της Μαίρης. Το βέλος χτύπησε την καρδιά της Μαίρης, όμως δεν την πλήγωσε, την θεράπευσε. Έδωσε ζωή στην ψυχή της που πάλευε με τον θάνατο και σώθηκε.

Το τηλεγράφημα δεν ήρθε να θεραπεύσει και να φέρει γαλήνη μόνο στην ψυχή της ταλαίπωρης Μαίρης, αλλά έγινε αφορμή να λυτρωθεί ο τηλεγραφητής, που οδηγήθηκε εις τον Χριστόν με το μήνυμα που του έστειλε ο Ουρανός, απαντώντας στην προσευχή του. Το χωρίο της Γραφής, φερμένο με τα σήματα του Μορς σε μορφή τηλεγραφήματος, έφερε στην καρδιά και του ανήσυχου αυτού υπαλλήλου την χαρά, την βεβαιότητα, την αγάπη και το φως. Η ψυχή του είχε οριστικά σωθεί.

Η επέμβαση του Θεού ήταν γι’ αυτόν άμεση και αποτελεσματική.

(Θαύμα στον Ωκεανό, Α.Μ.)

Πανδοχείο για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, ιατρείο ψυχών και σωμάτων, τόπος ανανήψεως και αναρρώσεως είναι η αγία μας Εκκλησία.

Υπηρέτες και ιατροί είναι οι οικονόμοι των θείων μυστηρίων, οι οποίοι με το λάδι της αγάπης και το κρασί της διδασκαλίας θεραπεύουν τα έλκη της αμαρτίας. Οι πόρτες του πανδοχείου είναι για όλους ανοιχτές. Όλους τους δέχεται και όλους τους φροντίζει.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top