proseyxh agiosΕίναι η δύναμη που χρειαζόμαστε.

«Εάν μείνετε ενωμένοι μ’ εμένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα γίνει σ’ εσάς» (Ιωάν. 15:7).

Ο Κύριός μας δίδαξε στους μαθητές Του δύο μεγάλες αλήθειες για τη σχέση τους μαζί Του, στη διάρκεια του έργου που είχαν να κάνουν. Το ένα ήταν ότι όταν θα επέστρεφε στον ουρανό θα συνέχιζε να ήταν συνέχεια μαζί τους και θα τους έδινε τη δύναμη που χρειάζονταν να ζήσουν τη χριστιανική ζωή και να θαυματουργήσουν. Η δύναμή Του θα περνούσε στους άλλους μέσα από τους μαθητές και θα εκδηλωνόταν με το λόγο τους και τα έργα τους.

Το άλλο ήταν ότι χωρίς Αυτόν δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αν όμως Τον εμπιστεύονταν, Εκείνος θα εργαζόταν μέσα τους, εκπληρώνοντας έτσι τον σκοπό Του. Γι’ αυτό, η πιο σημαντική δουλειά που είχαν να κάνουν ήταν να ζητούν οτιδήποτε χρειάζονταν από Αυτόν στην προσευχή. Στην τελευταία διδασκαλία Του επαναλάμβανε την υπόσχεση εφτά φορές: «Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, προσεύχεσθε στο όνομά μου, ζητήσετε ότι θέλετε και θα γίνει σε σας» (Ιωάν. 15:7).

Μ’ αυτές τις δύο αλήθειες γραμμένες μέσα στην καρδιά τους, τους έστειλε έξω στον κόσμο. Μπορούσαν με σιγουριά να αναλάβουν το έργο τους. Ο Παντοδύναμος δοξασμένος Ιησούς ήταν έτοιμος να κάνει μ’ αυτούς μεγαλύτερα θαύματα απ’ όσα είχε ο ίδιος κάνει όταν ήταν στη γη. Ο Κύριος το είχε δηλώσει λέγοντας: «Σας βεβαιώνω πως αυτός που πιστεύει σε μένα, θα κάνει κι εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ και μάλιστα ακόμη μεγαλύτερα απ’ αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα» (Ιωάν. 14:12).

Οι ανίσχυροι, αβοήθητοι μαθητές θα κοιτούσαν σ’ Εκείνον αδιάκοπα με την προσευχή, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα τους άκουγε. Η βασική και μοναδική προϋπόθεση ήταν η σταθερή πίστη στη δύναμη της υπόσχεσής Του. Το πιο σημαντικό πράγμα σε όλη τη ζωή και την υπηρεσία τους θα ήταν η διακήρυξη του πνεύματος της προσευχής και της ικεσίας.

Γιατί όμως δεν το καταλαβαίνουμε; Γιατί δεν το πιστεύουμε;

Διότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει κάθε μέρα να προσευχόμαστε, ώστε να νιώθουμε τη δύναμή Του και να πιστεύουμε στις υποσχέσεις Του. Ας μάθουμε, λοιπόν, αυτό το μάθημα, τόσο για τις καθημερινές μας ανάγκες και τα προβλήματα, όσο και για το έργο του Κυρίου. Η επικοινωνία με τον Κύριο κάθε μέρα πρέπει να κατέχει την πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μας. Έχουμε απόλυτη ανάγκη τον Κύριο. Πρέπει απαραίτητα να ζούμε σε ζωντανή σχέση μαζί Του. Μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε το έργο μας με τη σιγουριά και τη βεβαιότητα ότι εκείνος ακούει τις προσευχές μας και δείχνει την αγάπη Του και τη δύναμή Του.

Ο Κύριος είπε: «Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μένουν ζωντανά μέσα σας, ότι θελήσετε ζητήστε και θα σας δοθεί».

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top