Η Ορθοδοξία Για Πρώτη Φορά Στο Κέγκε του Κονγκό
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος – Απρίλιος 2023

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

Η Ορθοδοξία Για Πρώτη Φορά Στο Κέγκε του Κονγκό

Η πρόσβαση στην πρώτη πόλη, στο Κικούτ, ήταν σχετικά εύκολη. Για τη δεύτερη πόλη, το Κούγκου, ταλαιπωρηθήκαμε μέσα στην άμμο. Αλλά δοξάζουμε τον Θεό που συναντήσαμε τους ανθρώπους. Τους είδαμε, τους ακούσαμε και χαρήκαμε τον αγώνα τους μέσα στην μάνδρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Τους δώσαμε και μας δώσανε!!! Τους δώσαμε τον Λόγο του Θεού και την αγάπη με πολλούς τρόπους. Αυτή την αγάπη που προσφέρετε εσείς οι αδελφοί μας από την Ελλάδα. Δώσαμε την αγάπη σας στα παιδιά με την ενίσχυση των σχολείων, διότι τα παιδιά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα δίδακτρά τους. Δώσαμε και λάβαμε την σταθερότητα στην πίστη τους, τον ζήλο για τη λατρεία, την αγάπη στο καλωσόρισμά μας, τον κόπο που έκαναν κάθε φορά για να είναι κοντά μας. Πήραμε και τα φτωχά μεν, αλλά πλούσια σε αγάπη δώρα τους σε όλους μας!

Μια κραυγή έβγαινε από την καρδιά μας: «Κύριε, Κύριε επίβλεψον εξ ουρανού.. και επίσκεψαι την Άμπελον ταύτην…»

Ο Κινσάσας Θεοδόσιος

 

 

F2


Κήρυγμα στον πρόχειρο Ναό


F2


Οι Νεοφώτιστοι του Κένγκε

F2


Μετάληψη των νεοφώτιστων στο Κένγκε

 
 
 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top