Ιερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ Και Γκαμπόν
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2021

 

BOHΘEIA ΣTOYΣ ΛAOYΣ

H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

 

Ιερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ Και Γκαμπόν

F1
Μαθητές του ορθόδοξου σχολείου μας

Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας με τον κορωνοϊό (απαγόρευση κυκλοφορίας, κλείσιμο καταστημάτων, αναστολή εργασίας, έλλειψη ιατρικών υποδομών, έλλειψη οικονομικής ρευστότητας, ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετώπισης των βιοτικών αναγκών που δημιουργούν κρούσματα επιθετικότητας, κλίμα φόβου και ανασφάλειας κ.α.) είχε άμεσο αντίκτυπο στην ζωή της νεοσύστατης Μητρόπολης Μπραζαβίλ, αφού πολλαπλασίασε κατά πολύ τα αιτήματα βοήθειας Ορθοδόξων γηγενών αδελφών προς αυτήν, προερχομένων κυρίως από αστικά κέντρα που έχουν πληγεί από την πανδημία, για αγορά τροφίμων και φαρμάκων, ακόμη και για τον ενταφιασμό απόρων νεκρών.

Ζει Κύριος ο Θεός ημών, ο Θεός των δυνάμεων! Ήδη οι κατηχούμενοί μας ετοιμάζονται πνευματικώς για τις βαπτίσεις. Τα σχολεία μας συνεχίζουν την λειτουργία τους εναρμονισμένα με τα έκτακτα υγειονομικά μέτρα εναντίον του covid-19, τα παιδιά του Ορφανοτροφείου μας χαίρουν άκρας υγείας, η λειτουργική ζωή συνεχίζεται αδιατάρακτα, παρά τον περιορισμένο αριθμό των πιστών κατ’ αυτήν την δύσκολη περίοδο, βάσει της κυβερνητικής απόφασης.

Η τοπική Εκκλησία του Κογκό-Μπραζαβίλ συνεχίζει τον πλου, έστω και αν ο άνεμος τις περισσότερες φορές δεν είναι ούριος.

F2
Βαπτίσεις

F3
Η λατρεία στην εκκλησία

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top