Νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

 

1«Από τον ουρανό δες μας Κύριε». Στην κεντροδυτική Αφρική, στο Κονγκό-Μπραζαβίλ, βιώνουμε τις ίδιες αλήθειες που ζει η Εκκλησία από τότε που χύθηκε το αίμα του Λυτρωτή.

Ήρθαμε κι εμείς με υλικά μέσα, πενιχρά αλλά πλούσια πνευματικά, ακούγοντας τη φωνή των γηγενών. Έτσι έφτασε η Ορθοδοξία στα μέρη αυτά. Ζούμε αποστολικές εποχές σε τόπους που κυριαρχεί ο φόβος.

Αυτήν την Εκκλησία, Κύριε, «επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε και επίσκεψε το νεόφυτο αμπέλι Σου». Περιφρούρησε τα παιδιά σου που τώρα γνωρίζουν την οδόν Σου, ώστε να περπατήσουν σωστά. Διαφύλαξε την ενότητά της Εκκλησίας μέσα στο σύνδεσμο της πίστης και της ειρήνης, φώτισε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η αγάπη προς την Εκκλησία Σου σημαίνει πρωτίστως αγάπη προς την ενότητά της. Κραταίωσε πνευματικά τα νέα παιδιά Σου, στην Εκκλησία μας και «κατάστησε αυτήν, ήν εφύτευσεν η δεξιά Σου».

     Ιερά Επισκοπή Μπραζαβίλ και Γκαμπόν,

Εξωτερική Ιεραποστολή, Οκτώβριος -  Δεκέμβιος 2015

2

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top