Ρουάντα
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

 

RwandaΗ Ρουάντα είναι μια μικρή χώρα, νοτιοανατολικά της λίμνης Βικτώρια. Με έκταση λίγο μεγαλύτερη από αυτή της Πελοποννήσου, ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 12.000.000 κατοίκους. Είναι, ίσως, από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη. Η Ορθοδοξία έκανε τα πρώτα της δειλά βήματα στη Ρουάντα μόλις πριν λίγα χρόνια. Με τον Πατριαρχικό και Συνοδικό τόμο του 2009, ιδρύθηκε η Ιερά Επισκοπή Μουρούντι και Ρουάντας. Η έδρα της Επισκοπής βρίσκεται στην Μπουζουμπούρα, την πρωτεύουσα του Μπουρούντι. Τη διαποίμανση της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει αναλάβει, από το Φεβρουάριο του 2013, ο Θεοφ. Επίσκοπος κ. Ινοκέντιος. Η Ιερά Επισκοπή Μπουρούντι και Ρουάντας διαθέτει μόλις τέσσερεις ολιγογράμματους ιερείς. Καλύπτουν με μεγάλη δυσκολία τις λειτουργικές, κατηχητικές και εν γένει ποιμαντικές και ιεραποστολικές ανάγκες στο Μπουρούντι. Χιλιάδες ψυχές των ρουαντέζων περιμένουν καρτερικά, έχοντας την καρδιά τους δεκτική στη διδασκαλία της ορθόδοξης πίστης. Οι κατηχούμενοι προσ­φέρουν πάνω απ’ όλα την ψυχή τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top