Κατέβηκε Στο Τέρμα Γι' Αυτόν!
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος  2024

 

Κατέβηκε Στο Τέρμα Γι' Αυτόν!

didymoipyrgoi

 

Ο Αλέξης θα κατέβαινε στην επόμενη στάση. Όμως ένα απότομο φρενάρισμα ταρακούνησε όλους μέσα στο λεωφορείο και μία βλαστήμια ακούστηκε από το στόμα του οδηγού. Βλασφήμησε το όνομα του Χριστού, καθώς βιαστικός διαβάτης πετάχτηκε μπροστά του στο δρόμο για να προλάβει στη στάση το λεωφορείο που πλησίαζε. Κι ο οδηγός νευρίασε.

 

Οι επιβάτες φαίνονταν ανενόχλητοι. Ο Αλέξης όμως προβληματίστηκε έντονα. Θα μπορούσε να μιλήσει αυτός; Κι αν βρει το μπελά του; Αν χλευαστεί από τους άλλους και γελοιοποιηθεί;

 

Έφτανε η στάση στην οποία θα κατέβαινε. Έπρεπε να βιαστεί να προλάβει το μάθημα. Όμως ο Αλέξης κοντοστάθηκε και αποφάσισε να κατέβει στο τέρμα. Εκεί θα πλησιάσει τον οδηγό, που θα είναι μόνος, για να του μιλήσει... Και ας χάσει το μάθημα στο Φροντιστήριο.

 

Αυτό και έγινε. Όταν κατέβηκε και ο τελευταίος επιβάτης, ο Αλέξης τόλμησε και πλησίασε τον οδηγό.

 

– Οδηγέ μας, κουράζεστε πολύ για μας στους δρόμους τόσες ώρες. Έχετε τόσο μεγάλη ευθύνη. Σας ευχαριστούμε! Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Στη δύσκολη ώρα που πετάχτηκε μπροστά σας ο άνθρωπος στο δρόμο, είπατε κάτι που δεν έπρεπε να ακουστεί.

 

– Ω! Ναι! Βλασφήμησα. Το κατάλαβα. Δεν το εννοούσα. Ξέρω πως είναι βαρύ το αμάρτημα. Σ’ ευχαριστώ φίλε μου. Δεν θα το ξαναπώ.

 

Ο Αλέξης γλυκοχαιρέτησε τον άγνωστο οδηγό και του έδωσε μία εικονίτσα της Παναγίας της Πορταΐτισσας που είχε πάνω του. Οδηγός χαμογέλασε ευτυχισμένος. Έπειτα ο Αλέξης έτρεξε να προλάβει το μπροστινό λεωφορείο να γυρίσει πίσω. Ένιωσε τόσο μεγάλη χαρά για την ομολογία του για το Χριστό!

 

Κατέβηκε στο τέρμα γι’ Αυτόν!

Πηγή: Περιοδικό, ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ, Τ. 880

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top