ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος  2024

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
 

PENTECOST

 

Στο προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο που είχε αποκτήσει μία ιδιαίτερη σχέση με το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Συνεχίζουμε με περισσότερα παραδείγματα της εκζήτησης του Αγίου Πνεύματος μέσω της μνημειώδους προσευχής του, όπως παρακάτω:

 

«Ελθέ το φως το αληθινό, ελθέ η αιώνιος ζωή, ελθέ το αποκεκρυμένο μυστήριο, ελθέ ή αΐδιος αγαλλίασις, ελθέ το ανέσπερον φως, ελθέ των νεκρών η ανάστασις, ελθέ ο δυνατός, ο πάντα αεί ποιών και μεταποιών και αλλοιών μόνω τω βούλεσθαι...

 

Ελθέ ως χαρά, ελθέ το στέφος το αμαράντινον. Ελθέ oν επώθησε και ποθεί η ταλαίπωρος ψυχή μου, ελθέ η πνοή μου και η ζωή, η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής, ελθέ η χαρά και η δόξα και η διηνεκής μου τρυφή!»

 

Αυτός είναι ο αληθινός διάλογος με το ζωοποιό Πνεύμα, η πραγματική επικοινωνία με την ζωαρχική Αιτία. Αν σήμερα δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τέτοιες πανύψηλες κορυφές, ας παίρνουμε τουλάχιστον μία γεύση που μας παρακινεί να κάνουμε τα πρώτα βήματα για μία ανάταση ψυχής στην Αλήθεια του Θεού.

Το Πνεύμα το Άγιο είναι πάντα πρόθυμο να μας χαρίσει την Αλήθεια του Χριστού που ελευθερώνει. Αρκεί να απευθυνόμαστε σε αυτόν, στο Άγιο Πνεύμα, με πίστη κι επιμονή.

 

Εξάλλου το Πνεύμα δεν είναι κάτι το στατικό. Είναι η Ζωή και επιποθεί ασυγκρίτως πιο πολύ από μας να ενωθεί μαζί μας. Διότι αναφέρει ο απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του (8:26): «Το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα όμως μεσιτεύει το ίδιο στο Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις».

 

Δεν είναι λοιπόν ακατόρθωτο να δημιουργήσουμε μία σχέση αγάπης και πίστης με το Άγιο Πνεύμα. Και οι Άγιοι έτσι προχώρησαν, με αγώνα, με πίστη, με προσπάθεια, με επιμονή. Δεν γεννήθηκαν Άγιοι. Οι αθλητές δεν πετυχαίνουν από την πρώτη μέρα ολυμπιακό μετάλλιο. Ας ακολουθήσουμε τα βήματά τους και έτσι να δοξάσουμε το όνομα της Αγίας Τριάδος στη ζωή μας και με τη ζωή μας σε όλο τον κόσμο.

 

Κ. Γεννάδης

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top