Έλα Και Σκήνωσε Και Μείνε Εντός Μας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Έλα και Σκήνωσε Και Μείνε Εντός Μας

 

PENTECOST

 

Ένας βυζαντινός Άγιος ύμνησε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, όχι μόνο με στίχους, αλλά και με συγκινητικές προσευχές, στις οποίες έχει ξεχύσει τον ακένωτο πλούτο των μυστικών βιωμάτων του και τον ιερών του ανατάσεων. Πρόκειται για τον βαθύτατο στη σκέψη, στη διάνοια και στην καρδιά, τον Άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο. Έζησε στα τέλη του 10ου αιώνος στην Κωνσταντινούπολη και αν και ήταν ολιγογράμματος, θεολόγησε πολύ βαθιά. Στον τρίτο θεολογικό λόγο του κάνει την παρακάτω προσευχή:

 

«Πνεύμα Άγιον, που εκπορεύεσαι από τον Πατέρα κατά τρόπο ανέκφραστο και που αποστέλλεσαι σε μας τους πιστούς δια του Υιού, Πνεύμα που δίνεις ζωή και σύνεση, Πνεύμα που χαρίζεις την αγιότητα και την τελειότητα, πνεύμα που είσαι αγαθό, σοφό, φιλάνθρωπο, γλυκύ, ένδοξο, που μας τρέφεις συγχρόνως και μας ποτίζεις, πού μας ελεείς, μας φωτίζεις και μας ενδυναμώνεις.

 

Θείο Πνεύμα, εσύ που δίνεις υπομονή. Πνεύμα που χορηγείς χαρά, ευφροσύνη, σύνεση, σοφία, γνώση, πραότητα, ανεξικακία, ενατένιση των ουρανίων, συ που αποδιώκεις την πνευματική νωχέλεια, που απομακρύνεις την αδιαφορία, Πνεύμα που αποκαλύπτεις τα μυστήρια, που είσαι ο αρραβώνας για την κληρονομιά της βασιλείας των ουρανών, που αφανίζεις την αμαρτία, που είσαι η θύρα της μετανοίας. Πνεύμα αγάπης, ειρήνης, πίστεως και εγκρατείας, που γεννάς ευσεβείς πόθους, έλα και σκήνωσε και μείνε εντός μας αχώριστα και αδιαίρετα.

 

Αγίαζε και διόρθωνε και φώτιζε τις καρδιές μας ως ομοούσιος και ομότιμος με τον Υιό και τον Πατέρα, που κάνεις θεούς όσους σε δέχονται μέσα τους και κάθε αμαρτία εξαφανίζεις, ενώ φέρνεις μαζί σου κάθε αρετή στην ψυχή που εισέρχεσαι. Και αυτά δεν τα φέρνεις σαν κάτι απέξω, αλλά εσύ το ίδιο είσαι κάθε τι που είναι αγαθό, διότι σε όσους μείνεις εντός τους, αυτοί θα έχουν πραγματικά μέσα τους όλα τα αγαθά».

 

Έτσι απευθυνόταν στο Πανάγιο Πνεύμα η ανήσυχη εκείνη η ψυχή με φλόγα και πόθο και πάθος. Όχι ψυχρά ή χλιαρά, αλλά με πύρινα αισθήματα και κραυγή ισχυρά.

 

Ας μιμηθούμε σήμερα τον Άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο, ακολουθώντας την πρακτική του σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top