Ο Καινούργιος Άνθρωπος (Μέρος Β΄)
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2023

 

Ο Καινούργιος Άνθρωπος (Μέρος Β΄)
 

EYAGELISMOS

 

Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, αναγεννά τον άνθρωπο και τον κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο. Το κάνει αυτό, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει για την αμαρτωλή του ζωή και πιστέψει στον Χριστό ως τον Μοναδικό του Σωτήρα. Μετάνοια και πίστη

 

είναι οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωτηρία του ανθρώπου.

 

«Με τη μετάνοια, η Μαρία η Αιγυπτία βγήκε από την κόλαση την οποία δημιούργησε με την ανήθικη ζωή της και βρήκε την αληθινή χαρά και μετάνοια. Με την μετάνοια θα σωθούμε. Με μια τέτοια μετάνοια, ειλικρινή, συγκλονιστική, αποφασιστική!» (Αντίλογοι από την Γαλιλαία, αριθ. φύλλου 58).

 

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πειραιώς Καλλίνικος γράφει: «Χωρίς τη μετάνοια, η λύτρωση και η σωτηρία που έφερε ο Χριστός μένει ανενεργός. Με τη μετάνοια προσοικειούται ο άνθρωπος, κάνει δική του την εν Χριστώ σωτηρία. Γι’ αυτό και ο Χριστός καλεί σε μετάνοια. «Μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών» (Πειραϊκή Εκκλησία, Ιουλ. 2005, σελ. 3).

 

Το δεύτερο βήμα είναι η πίστη στο Χριστό ως τον μοναδικό Σωτήρα. «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς συ και ο οίκος σου», είπε ο απ. Παύλος στον δεσμοφύλακα των φυλακών (Πράξεις 16:31).

 

Το περιοδικό «Σωτήρ», 3 Νοεμβρίου 2002 γράφει: «Δια να σωθούμε μας χρειάζεται πίστις, αδίστακτος, ακλόνητος πίστις εις τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μόνον Σωτήρα των ανθρώπων. Η Αγία Γραφή λέει: «Από κανέναν άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους, με το οποίο πρέπει να σωθούμε» (Πράξεις 4:12).

 

Ο άνθρωπος σώζεται με την πίστη και όχι με τα καλά έργα. Τα καλά έργα τα κάνει αφού σωθεί. Το φυλλάδιο της Εκκλησίας «Φωνή Κυρίου» της 23-11-2003, λέει: «Η σωτηρία είναι δώρο του Θεού και όχι κατόρθωμα του ανθρώπου. Σωζόμαστε από τη χάρη του Θεού, δια της πίστεως». Αυτό που συνεισφέρουμε στην υπόθεση της σωτηρίας μας είναι η πίστη. Τα καλά έργα είναι ο φυσικός καρπός της πίστεως. Ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος λέγει πως τα έργα που κάνουμε για να σωθούμε φαίνονται σαν «εγκλήματα λάμποντα».

 

Η σωτηρία μας είναι δωρεάν με την μετάνοια και την πίστη.

 

Όταν, λοιπόν, ο άνθρωπος μετανοεί ειλικρινά και με πίστη στο Χριστό ζητάει τη σωτηρία του, τότε το Άγιο Πνεύμα τον αναγεννά σε μια καινούργια, άφθονη και πλούσια πνευματική ζωή (Ιωάν. 10:10). Στη ζωή αυτή, την πρώτη θέση κατέχει ο Κύριος και η Εκκλησία.

 

 
 

† Μιχάλης Κανταρτζής

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top