Ο Χριστός, Ο Σωτήρας Κάθε Ανθρώπου
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023

 

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ
Ο Χριστός, Ο Σωτήρας Κάθε Ανθρώπου

EYAGELISMOS

 

 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν μπήκε στη συναγωγή, διάβασε από το 61ο κεφάλαιο του προφήτη Ησαΐα τα λόγια που προφήτευαν για τη ζωή και το έργο Του.

 

Στα λόγια αυτά, που αναφέρονται στο έργο του Χριστού για μας, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας. Ας τα διαβάσουμε και ας τα μελετήσουμε με προσοχή:

 

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέν με ευαγγελίσασθαι πτωχοίς, απέσταλκέν με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν» (Λουκάς 4:18,19).

 

Δηλαδή, Πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου, διότι με έχρισε. Με έστειλε να φέρω στους φτωχούς χαρμόσυνο άγγελμα, να θεραπεύσω εκείνους που έχουν συντετριμμένη καρδιά, να κηρύξω στους αιχμαλώτους απελευθέρωση και εις τους τυφλούς ανάβλεψη, να κηρύξω το έτος της ευνοίας του Κυρίου.

 

Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ψυχικά και εσωτερικά φορτωμένος περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο περασμένης εποχής. Η επιστήμη και η τεχνολογία, ενώ πήγαν τόσο μπροστά και του προσφέρουν τόσες ανέσεις και εύκολη ζωή που δεν είχε ποτέ του, αυτός μένει πίσω μόνος, αβοήθητος, κενός, γεμάτος άγχη και πρωτοφανή συμπλέγματα, που κάνουν τη ζωή του αφόρητη.

 

Στην κατάσταση αυτή, έρχεται ο Θεάνθρωπος και προσφέρει τη μοναδική σωτηρία, βοήθεια για όλα τα εσωτερικά προβλήματα του ανθρώπου. Ο Κύριος της αγάπης, ο Μόνος όπου έζησε μια καθαρή, φιλάθρωπη, δυναμική και υπέροχη ζωή. Αυτός και Μόνον Αυτός που μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά, προσκαλεί κάθε άνθρωπο να ζητήσει τη βοήθειά Του για να σωθεί και να θεραπευθεί ψυχικά και σωματικά.

 

Προσκαλεί, λοιπόν, με αγάπη τον άνθρωπο να Τον πλησιάσει με συντετριμμένη καρδιά, για να βρει το μεγαλύτερο και πιο σπάνιο αγαθό, την ειρήνη της ψυχής του. Προσκαλεί τον κάθε άνθρωπο να έρθει σ’ Αυτόν με συντριβή καρδιάς και με πίστη για να Του ζητήσει να ελευθερωθεί μια για πάντα απ’ την αιχμαλωσία του εγωϊσμού, της κακίας, της αδικίας, της ανηθικότητας και της κάθε ηθικής διαστροφής.

 

Η πρόσκλησή Του είναι: «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς» (Ματθ. 11:28). Ελάτε να ανοίξουν τα τυφλά σας μάτια. Ελάτε να ελευθερωθείτε από τις τρομερές πολυδιάστατες και πολυποίκιλες πιέσεις. Ελάτε να γίνετε καινούργιοι άνθρωποι, με μια καινούργια ζωή.

 

Η υπεράνθρωπη εσωτερική δύναμη που χρειάζεται ο άνθρωπος σήμερα για να αλλάξει ριζικά και να γίνει ένας καινούργιος άνθρωπος, βρίσκεται στο Θεάνθρωπο και μόνο στο Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτόν που ήρθε για να χαρίσει στον κάθε έναν από μας ξεχωριστά μια υπέροχη ζωή εσωτερικής γαλήνης και χαράς. Τον Μόνον και Μοναδικό ειδικό για την εσωτερική αναδημιουργία μας. «Τον δι΄ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα».

 

Το χαρμόσυνο, λοιπόν, άγγελμα, η ευχή που μπορεί να γίνει πραγματικότητα στον κάθε κουρασμένο άνθρωπο, είναι: «Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος». Ευτυχισμένος όμως με το Χριστό, που όταν Τον ζητήσεις στη ζωή σου με συντριμμένη καρδιά, σε κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο, έναν συνειδητό Χριστιανό, ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας Του.

  

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top