Αντιμετωπίζοντας Τους Πειρασμούς

Στην καθημερινότητά μας αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς του εχθρού μας, του πονηρού. Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να θυμόμαστε τη γνωστή και καθιερωμένη τακτική του. Δεν δίστασε να την εφαρμόσει πειράζοντας τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, όταν Εκείνος νήστεψε στην έρημο για σαράντα μέρες. Εάν μελετήσουμε τις σχετικές ευαγγελικές περικοπές (Ματθαίος κεφ. 4, Μάρκος κεφ. 1 και Λουκάς κεφ. 4) θα παρατηρήσουμε ότι η πρόταση του πονηρού φαινόταν σαν να ήθελε να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του ήταν: οι πέτρες μέσα στη φοβερή έρημο να γίνουν ψωμί, ή να πέσει ο Ιησούς από το πιο ψηλό σημείο του ναού ή τέλος, να παραδώσει στον Ιησού όλα τα βασίλεια της γης, εάν τον προσκυνούσε (τον πονηρό).

Μέσα όμως από αυτή την τακτική του, μπορούμε να διακρίνουμε πραγματικά, πόσο πονηρός και πόσο αδίστακτος είναι. Μέσα στις προτάσεις κρύβεται η πονηριά και η πανουργία του. Το σχέδιό του είναι η ανεξαρτητοποίησή μας από το Θεό. Να μας πείσει να αποφασίσουμε ανεξάρτητα από τον Θεό. Μόνοι μας. Όταν η πέτρα γίνει ψωμί, όταν τολμήσει κάποιος να πέσει στο κενό ή όταν του παραδοθούν αυτά που δεν του ανήκουν, τελικά εκείνος θα καυχηθεί για την επιτυχία της δικής του πρότασης. Ο σκοπός του είναι πάντοτε ίδιος. Να μας κάνει να μην υπακούσουμε στον Θεό, δήθεν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, ώστε να λάβει ο ίδιος τη θέση του Θεού στη ζωή μας.

Μέσα από την πονηριά του όμως διακρίνουμε και την ανοησία του. Διακρίνουμε τον σκοπό του, να γίνουμε και εμείς όμοιοί του δηλαδή, ανόητοι. Όμως θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν διαθέτουμε τις ίδιες ικανότητες με τον αντίδικό μας. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, φανέρωσε τον τρόπο για να τον αντιμετωπίσουμε: Να αφήσουμε ο Χριστός να αντιμετωπίσει τον πονηρό αντίδικό μας. Εκείνος γνωρίζει. Γνωρίζει τα πάντα. Γι’ αυτό ας τολμήσουμε μέσα στην ήσυχη προσευχή, να του αφήσουμε ελεύθερο το πεδίο για τη φοβερή αυτή μάχη. Η παρακάτω υπόσχεσή Του ας μας οπλίσει: «Εγώ θα πολεμήσω για εσάς. Και εσείς θα μένετε ήσυχοι» (Έξοδος 14,14).

Δ.Κ.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top