Διανύοντας την Σαρακοστή ή Τί είναι Ταπείνωση;
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2024

 

Διανύοντας την Σαρακοστή ή Τί είναι Ταπείνωση;

didymoipyrgoi

 

Την περίοδο του Μαρτίου - Απριλίου φέτος διανύουμε την Μεγάλη Σαρακοστή. Περίοδος νηστείας και μετανοίας. Μετάνοια βέβαια σημαίνει αλλαγή του νου και για να αλλάξει ο νους χρειάζεται ο άνθρωπος να γίνει ταπεινός. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν θέλει να αλλάξει διότι πιστεύει ότι είναι τέλειος.

 

Έτσι, λοιπόν, ας διαβάσουμε παρακάτω ένα μικρό απόσπασμα από τον εκλεκτό π. Αλέξανδρο Σμέμαν, σχετικά με την ταπείνωση:

 

Πώς κανείς γίνεται ταπεινός;

 

Η απάντηση για ένα Χριστιανό είναι απλή:

 

Η ταπείνωση μαθαίνεται, ενατενίζοντας το Χριστό, ο οποίος είπε:

 

«Μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ».

 

Τελικά γινόμαστε ταπεινοί, με το να μετράμε το καθετί με μέτρο το Χριστό και να αναφερόμαστε για όλα σ’ Αυτόν.

 

Χωρίς το Χριστό, η αληθινή ταπείνωση είναι αδύνατη.

 

π. Αλέξανδρος Σμέμαν

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top