Είπαν για την ελεημοσύνη
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2024

 

Είπαν για την ελεημοσύνη

didymoipyrgoi

 

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης

 

Ας δείχνει ο καθένας ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό του. Μην αφήσεις άλλον να πάρει το θησαυρό που είναι για σένα. Πάρε στην αγκαλιά σου τον πονεμένο, όπως το χρυσάφι.

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

Η ελεημοσύνη είναι βασίλισσα των αρετών που γρήγορα ανεβάζει τους ανθρώπους στον ουρανό.

 

Με κάτι ασήμαντο που δίνει κάποιος ελεημοσύνη, ανταμείβεται με τη βασιλεία του Θεού.

 

Με τέτοιο τρόπο να δίνεται σαν να πρόκειται να τα πάρετε εσείς οι ίδιοι.

 

Όπως ακριβώς είναι καταστρεπτικό το να κρατάει το στομάχι τις τροφές και να μην τις διανέμει στο υπόλοιπο σώμα, έτσι είναι καταστρεπτικό γι' αυτούς που είναι πλούσιοι να κρατούν τα υπάρχοντά τους για τον εαυτό τους.

 

Αττικός, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

 

Όταν κάνετε ελεημοσύνη, μην κάνεις διακρίσεις για θρησκευτικούς λόγους, αλλά να τρέφετε τους πεινασμένους, είτε συμφωνούν με τις δικές μας αντιλήψεις, είτε όχι.

 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

 

Όποιος σπλαχνίζεται και ελεεί, γίνεται ίσος με τον Θεό.

 

Χωρίς ελεημοσύνη η ψυχή, είναι άκαρπη. Χωρίς αυτήν, όλα είναι ακάθαρτα και σε τίποτε δεν ωφελούν.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top