Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

 

Μας Αγάπησε Και Μας Έδωσε Τον Χριστό

Το πιο ευχάριστο και θαυμαστό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι ότι ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον Υιόν Του, τον Ιησού Χριστό, να πεθάνει πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Το τονίζουμε και πάλι. Τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού, ώστε έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε για να δημιουργήσει ξανά τον άνθρωπο και να τον κάνει ευτυχισμένο και χαρούμενο. Επιτέλους ας ξυπνήσουμε. Ο Θεός έδωσε τον Υιό Του τον Μονογενή να πεθάνει για τις αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό.

Ο Θεός μέσα στους αιώνες «επιθύμησε, επιθυμεί και θα συνεχίσει να επιθυμεί» να κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο, ευτυχισμένο και ικανοποιημένο από τη ζωή του. Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, είναι η γιορτή της μεγάλης αγάπης του Θεού στον άνθρωπο.

Ο άνθρωπος όμως, αντί να ευχαριστήσει το Θεό, αντί να ταπεινωθεί και να ζει μαζί Του, ν’ αγαπάει τον συνάνθρωπό και να υπηρετεί το Θεό, γέμισε με υπερηφάνεια και αλαζονεία. Θέλησε να φτάσει και να ξεπεράσει το Θεό, κι έτσι από κυρίαρχος της γης κατάντησε δούλος και ανίκανος να αποκτήσει και να διατηρήσει την πιο στοιχειώδη χαρά.

Ο Θεός όμως συνεχίζει να αγαπάει τον άνθρωπο. Τον αγαπάει με τα καλά του και με τα άσχημά του. Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Η γέννηση του Θεανθρώπου στη φάτνη της ασήμαντης Βηθλεέμ ήταν η αρχή μιας νέας ζωής για τον άνθρωπο. Μιας ζωής που «μάτι δεν είδε και αυτί δεν άκουσε και καρδιά ανθρώπου δεν επιθύμησε» (Α΄ Κοριν. 2:9). Μιας ζωής τόσο άφθονης και πλούσιας, ώστε και οι άγγελοι να ζηλεύουν από τους ουρανούς (Α΄ Πέτρου 1:12).

Η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν η βαθύτερη έκφραση της υπέρτατης αγάπης του Θεού. Δεν ήταν μόνον η ταπείνωση του Θεού στη φάτνη της Βηθλεέμ, αλλά και η κατάδυση της Θεότητας στο ανθρώπινο γένος. Ο Μέγας Αθανάσιος θα πει: «Ο Θεός ενανθρώπησε, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν».

Όταν ο άγγελος ανήγγειλε τη γέννηση του Χριστού στους βοσκούς λέγοντας: «Μην τρομάζετε! Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα, που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο: Σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας Σωτήρας κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος» (Λουκάς 2:10,11), δεν αστειεύτηκε, ούτε έκανε λογοπαίγνιο. Οι άγγελοι δεν κοροϊδεύουν. Τόνισε τότε στους βοσκούς, και το τονίζει σήμερα σε μας, ότι ο Θεός τόσο πολύ αγαπάει τον άνθρωπο, ώστε έδωσε το πολυτιμότερο που είχε, ώστε να καταλάβουμε επιτέλους ότι μας νοιάζεται και θέλει το καλό μας. Ο Ουράνιος Πατέρας μας με τον άγγελό Του μας τονίζει επίσης ότι μόνον ο Ιησούς Χριστός σώζει και επομένως δεν υπάρχει άλλη σωτηρία από εκείνη που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός (Πράξεις 4:12).

Ο Θεός, λοιπόν, αγάπησε, αγαπάει και θα συνεχίσει να αγαπάει τον άνθρωπο. Το βίωσαν και το διακήρυξαν όλοι οι Άγιοι στους αιώνες! Θέλει να αλλάξει και να κάνει καινούργιο κάθε άνθρωπο που ειλικρινά και ταπεινά Τον πλησιάζει όπως ο άσωτος γιος, η Μαρία η Μαγδαληνή, ο ληστής στο σταυρό και τόσοι άλλοι. Όλοι αυτοί, με ειλικρινή ταπείνωση και συντριβή ήρθαν στο Θεό, πιστεύοντας στο έργο του Χριστού στο σταυρό και ζήτησαν τη σωτηρία, παρέδωσαν την ζωή τους στον Θεό. Και ο Θεός που δέχεται όλους και κανέναν δεν διώχνει, τους δέχτηκε, τους συγχώρεσε και τους έκανε παιδιά Του, ζωντανά μέλη της Εκκλησίας Του, όπως ακριβώς το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στον 1ο κεφάλαιο και χωρίο 12: «Σ’ όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σ’ αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού».

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top