Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022

 

 

BAPTISI XRISTOY

 

«Για ποιό λόγο στην Βάπτιση του Κυρίου άνοιξαν οι ουρανοί;

Για να μάθεις, ότι κάτι τέτοιο γίνεται, όταν κι εσύ βαπτίζεσαι.

Ο Θεός σε καλεί προς την άνω Πατρίδα.

Σε πείθει, ότι τίποτε κοινό δεν έχεις προς το χώμα».

 

Ιερός Χρυσόστομος

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

 

xrysostomikanhsteia

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021

 

Η Δύναμη του Σταυρού

xrysostomos

(Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)

Θα ήθελα να μπορώ κι εγώ να λέω μαζί με τον Παύλο: «Εμοί κόσμος εσταύρωται, καγώ τω κόσμω». Δηλαδή, για μένα ο κόσμος έχει χάσει τη δύναμή του δια της πίστεως μου στο σταυρικό θάνατο του Κυρίου, αλλά και εγώ  έχω νεκρωθεί ως προς τον κόσμο.

Όμως, δεν μπορώ να το πω, επειδή κατέχομαι από διάφορα πάθη. Γι’ αυτό συμβουλεύω και σας και πριν από σας συνιστώ στον ίδιο τον εαυτό μου να νεκρωθούμε ως προς τον κόσμο, δια της πίστεως στο Σταυρό.

Και τίποτα το κοινό να μην έχουμε με τα γήινα πράγματα, αλλά όλο μας τον πόθο να τον κατευθύνουμε στην ουράνια πατρίδα μας και στα αιώνια αγαθά.

Γιατί είμαστε στρατιώτες του ουράνιου Βασιλιά και είμαστε οπλισμένοι με όπλα πνευματικά. Εκεί που βρίσκεται ο Βασιλιάς, εκεί πρέπει να βρίσκεται και ο στρατιώτης. Ο Βασιλιάς των ουρανών, θέλει όλοι να βρίσκονται κοντά στο βασιλικό Του θρόνο.

Και πώς είναι δυνατόν, ενώ βρισκόμαστε εδώ κάτω στη γη, θα ρωτήσει κανείς, να σταθούμε κοντά σε εκείνο το θρόνο; Και όμως, είναι δυνατόν, γιατί και ο Παύλος, μολονότι βρισκόταν στη γη, όλη τη σκέψη την είχε διαρκώς προσηλωμένη στον Κύριο.

Μάιος - Ιούνιος 2021

 

Λόγος Εις Την Ανάστασιν

xrysostomos

Είδες της αναστάσεως τα κατορθώματα; Διπλό θάνατο πεθάναμε εμείς και διπλή άρα περιμένουμε τώρα ανάσταση. Εκείνος απλό θάνατο πέθανε, κι έτσι, απλή ανάσταση αναστήθηκε. Πώς; Θα σας το εξηγήσω. Πέθανε ο Αδάμ και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Πέθανε και με την αμαρτία και με την φύση. «Αν σήμερα φάγητε από του ξύλου, θανάτω αποθανείσθε».

Δεν πέθανε όμως την ίδια μέρα με την φύση, αλλά μονάχα με την αμαρτία. Ο ένας ήταν θάνατος της ψυχής, ο άλλος, ο δεύτερος, ήταν θάνατος του σώματος. Κι όταν ακούσεις θάνατο της ψυχής, μη νομίσεις ότι πεθαίνει η ψυχή. Η ψυχή είναι αθάνατη. Ο θάνατος της ψυχής είναι η αμαρτία και η αιωνία κόλαση. Γι’ αυτό κι ο Χριστός λέγει: «Μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι. Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεένη». Όπως έλεγα, διπλός είναι ο θάνατος σε μας. Επομένως και διπλή πρέπει να είναι η ανάστασή μας. Στον Χριστό ήταν απλός θάνατος. Διότι ο Χριστός δεν αμάρτησε. Αλλά και ο απλός θάνατός Του για μας συνέβη. Δεν χρωστούσε να τον υποστεί Εκείνος. Διότι δεν ήταν ένοχος αμαρτίας, άρα ούτε και θανάτου. Γι’ αυτό Εκείνος μεν ανέστη την ανάσταση την από απλό θάνατο. Ενώ εμείς, έχοντας πεθάνει διπλό θάνατο, διπλή ανάσταση έχουμε. Μια φορά αναστηθήκαμε χθες από την αμαρτία. Ταφήκαμε μαζί Του στο βάπτισμα και εγερθήκαμε μαζί Του μες από το βάπτισμα. Η μία, λοιπόν, είναι αυτή η ανάσταση, δηλαδή η απαλλαγή από τα αμαρτήματα. Η δε ανάσταση η δεύτερη είναι εκείνη του σώματος. Η πρώτη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δεύτερη. Διότι πολύ σπουδαιότερο είναι να απαλλαγεί κανείς από την αμαρτία, παρά να αναστηθεί σωματικά.

Μάρτιος - Απρίλιος 2021

 

Πώς οφείλουμε να νηστεύουμε

xrysostomos

«Νηστεύεις; Απόδειξέ μου το δια μέσου των ίδιων των έργων. Ποια έργα εννοεί; Αν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις. Αν δεις εχθρό, να συμφιλιωθείς μαζί του. Αν δεις μια όμορφη γυναίκα, να την αντιπαρέλθεις. Ας μη νηστεύει, λοιπόν, μόνο το στόμα, αλλά και το μάτι και η ακοή, και τα πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη του σώματός μας. Να νηστεύουν τα χέρια, παραμένοντας καθαρά από την αρπαγή και την πλεονεξία. Να νηστεύουν τα πόδια, ξεκόβοντας από τους δρόμους που οδηγούν σε αμαρτωλά θεάματα. Να νηστεύουν τα μάτια, εξασκούμενα να μην πέφτουν ποτέ λάγνα πάνω σε όμορφα πρόσωπα, ούτε να περιεργάζονται τα κάλλη των άλλων…. Ας νηστεύει και η ακοή. Και νηστεία της ακοής είναι να μη δέχεται κακολογίες και διαβολές…. Ας νηστεύει και το στόμα από αισχρά λόγια και λοιδορίες. Διότι τι όφελος έχουμε, όταν απέχουμε από πουλερικά και ψάρια, δαγκώνουμε όμως και κατατρώμε τους αδελφούς μας»;

Σελίδα 4 από 13

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top